Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2019-04-15 20:18:54

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 15561
Utveckling 30 senaste dagarna: 13.2%

Avslut 30 senaste dagarna: 44
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
Mars 15650 35
Februari 14044 47
Januari 14500 20
December 11419 20
November 14179 19
Oktober 10120 19
September 12431 13
Augusti 12178 16
Juli 12747 18
Juni 18288 12
Maj 14573 12
April 11793 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 15741 14130 35
Februari 14109 12826 47
Januari 14500 16216 20
December 11419 10443 20
November 13629 12171 19
Oktober 10776 10833 19
September 12431 11640 13
Augusti 12178 10391 16
Juli 12747 13253 18
Juni 17535 15636 12
Maj 15655 12385 12
April 11843 10465 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1954k 1650k 35
Februari 1822k 1620k 47
Januari 1542k 1800k 20
December 1506k 1440k 20
November 1578k 1560k 19
Oktober 1598k 1300k 19
September 1473k 1425k 13
Augusti 1637k 1550k 16
Juli 1665k 1850k 18
Juni 1933k 2375k 12
Maj 2289k 2100k 12
April 1431k 1750k 7