Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2019-08-15 07:16:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 12281
Utveckling 30 senaste dagarna: -15.51%

Avslut 30 senaste dagarna: 80
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juli 12938 90
Juni 13857 82
Maj 16137 59
April 14629 20
Mars 14597 9
Februari 15437 12
Januari 10529 6
December 9105 9
November 11637 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 12348 11971 90
Juni 13728 12612 82
Maj 16220 15979 59
April 14463 15416 20
Mars 14955 13207 9
Februari 15437 16666 12
Januari 10529 9615 6
December 9105 6647 9
November 11637 15454 4

Pris medel pris median Avslut
Juli 1383k 1300k 90
Juni 1698k 1535k 82
Maj 1982k 1800k 59
April 1928k 1850k 20
Mars 2058k 1300k 9
Februari 1750k 1700k 12
Januari 1160k 1250k 6
December 1261k 1150k 9
November 1510k 1700k 4