Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2019-06-25 20:18:21

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 14189
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.19%

Avslut 30 senaste dagarna: 99
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Maj 14985 91
April 15294 42
Mars 16584 22
Februari 14436 18
Januari 9800 7
December 9105 9
November 14909 16
Oktober 10436 16
September 12257 11
Augusti 7600 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 15052 14175 91
April 15216 14807 42
Mars 16713 13214 22
Februari 14436 13076 18
Januari 9800 4444 7
December 9105 6647 9
November 14289 15454 16
Oktober 11162 11260 16
September 12257 11640 11
Augusti 7600 9687 2

Pris medel pris median Avslut
Maj 1824k 1700k 91
April 1907k 1800k 42
Mars 2077k 1700k 22
Februari 1799k 1700k 18
Januari 1052k 400k 7
December 1261k 1150k 9
November 1577k 1700k 16
Oktober 1730k 1400k 16
September 1573k 1425k 11
Augusti 950k 1550k 2