Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:17:47

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 12952
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.35%

Avslut 30 senaste dagarna: 80
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
September 13386 73
Augusti 12433 66
Juli 13017 51
Juni 16152 33
Maj 15427 16
April 12027 8
Mars 18964 14
Februari 17753 9
Januari 12327 9
December 11291 10
November 13418 15
Oktober 15805 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 13162 12142 73
Augusti 12508 10909 66
Juli 12875 12342 51
Juni 15724 13653 33
Maj 16160 14610 16
April 12103 11513 8
Mars 18096 21428 14
Februari 18178 19875 9
Januari 12327 10000 9
December 8670 16666 10
November 14538 11538 15
Oktober 15265 15562 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1586k 1425k 73
Augusti 1430k 1345k 66
Juli 1558k 1600k 51
Juni 1686k 1420k 33
Maj 2330k 2100k 16
April 1546k 1800k 8
Mars 2306k 2400k 14
Februari 2561k 2350k 9
Januari 1747k 1350k 9
December 1084k 1900k 10
November 2288k 1355k 15
Oktober 1856k 2150k 13