Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2019-10-08 07:14:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 13588
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.19%

Avslut 30 senaste dagarna: 107
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
September 13831 107
Augusti 15220 86
Juli 12927 61
Juni 13464 48
Maj 17974 30
April 12284 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 13758 12015 107
Augusti 15262 14388 86
Juli 12811 12307 61
Juni 13202 12834 48
Maj 17974 17829 30
April 12284 14761 5

Pris medel pris median Avslut
September 1683k 1550k 107
Augusti 1592k 1615k 86
Juli 1504k 1500k 61
Juni 1765k 1600k 48
Maj 2408k 2600k 30
April 1909k 2200k 5