Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:20:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 15855
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.88%

Avslut 30 senaste dagarna: 92
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
Juni 17373 97
Maj 16340 60
April 15143 36
Mars 17878 20
Februari 18812 12
Januari 26319 7
December 15735 11
November 17552 9
Oktober 16024 8
September 11238 2
Augusti 16484 1
Juli 26213 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 17238 16290 97
Maj 16685 16106 60
April 15029 14503 36
Mars 17878 17625 20
Februari 18812 21951 12
Januari 26492 24064 7
December 16518 15186 11
November 17552 19186 9
Oktober 16024 17318 8
September 11238 11574 2
Augusti 16484 16484 1
Juli 26213 26213 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2018k 1850k 97
Maj 2104k 1800k 60
April 1908k 1660k 36
Mars 2218k 2050k 20
Februari 2046k 1765k 12
Januari 3690k 4050k 7
December 3045k 2180k 11
November 2685k 3100k 9
Oktober 2267k 1900k 8
September 1225k 1250k 2
Augusti 2720k 2720k 1
Juli 2700k 2700k 1