Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:19:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 13425
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.1%

Avslut 30 senaste dagarna: 72
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Maj 12945 59
April 11649 27
Mars 15341 32
Februari 15674 18
Januari 12942 11
December 11291 10
November 13279 16
Oktober 15805 13
September 11432 20
Augusti 11922 14
Juli 14771 26
Juni 14888 33

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 13022 12470 59
April 11655 10964 27
Mars 14994 12319 32
Februari 16122 15277 18
Januari 12942 12333 11
December 8670 16666 10
November 14358 11538 16
Oktober 15265 15562 13
September 11719 11718 20
Augusti 11524 13913 14
Juli 16316 12727 26
Juni 14145 12087 33

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1850k 1440k 59
April 1419k 1250k 27
Mars 1850k 1670k 32
Februari 2135k 1650k 18
Januari 1895k 1395k 11
December 1084k 1900k 10
November 2232k 1400k 16
Oktober 1856k 2150k 13
September 1323k 1300k 20
Augusti 1625k 1450k 14
Juli 1735k 1500k 26
Juni 1814k 1450k 33