Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:15:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 13555
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.76%

Avslut 30 senaste dagarna: 85
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 13440 90
September 14742 85
Augusti 16829 49
Juli 13228 30
Juni 13244 23
Maj 19028 14
April 14761 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 13593 12500 90
September 14641 13219 85
Augusti 16686 16250 49
Juli 12898 13079 30
Juni 13114 12962 23
Maj 19028 20392 14
April 14761 14761 1

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1659k 1400k 90
September 1848k 1650k 85
Augusti 1816k 2050k 49
Juli 1623k 1600k 30
Juni 1837k 1600k 23
Maj 2517k 2600k 14
April 3100k 3100k 1