Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2018-08-21 20:16:22

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 11231
Utveckling 30 senaste dagarna: -19.27%

Avslut 30 senaste dagarna: 76
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Juli 13035 85
Juni 14357 78
Maj 15136 41
April 11967 12
Mars 18237 17
Februari 15625 12
Januari 12327 9
December 11291 10
November 13418 15
Oktober 15805 13
September 11432 20
Augusti 11922 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 12802 11097 85
Juni 14427 13300 78
Maj 14933 14436 41
April 12012 11513 12
Mars 17498 20723 17
Februari 16125 18584 12
Januari 12327 10000 9
December 8670 16666 10
November 14538 11538 15
Oktober 15265 15562 13
September 11719 11718 20
Augusti 11524 13913 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1469k 1280k 85
Juni 1485k 1420k 78
Maj 2205k 1700k 41
April 1534k 1750k 12
Mars 2107k 2280k 17
Februari 2029k 2100k 12
Januari 1747k 1350k 9
December 1084k 1900k 10
November 2288k 1355k 15
Oktober 1856k 2150k 13
September 1323k 1300k 20
Augusti 1625k 1450k 14