Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:18:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 14361
Utveckling 30 senaste dagarna: 17.94%

Avslut 30 senaste dagarna: 52
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Januari 14637 37
December 12768 43
November 14150 48
Oktober 11365 29
September 13399 16
Augusti 12540 18
Juli 12747 18
Juni 18288 12
Maj 14573 12
April 11793 7
Mars 18964 14
Februari 17753 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 14432 12482 37
December 12768 12708 43
November 13934 14500 48
Oktober 11779 11260 29
September 13399 12500 16
Augusti 12540 14903 18
Juli 12747 13253 18
Juni 17535 15636 12
Maj 15655 12385 12
April 11843 10465 7
Mars 18096 21428 14
Februari 18178 19875 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1718k 1620k 37
December 1559k 1440k 43
November 1634k 1560k 48
Oktober 1623k 1300k 29
September 1558k 1600k 16
Augusti 1630k 1550k 18
Juli 1665k 1850k 18
Juni 1933k 2375k 12
Maj 2289k 2100k 12
April 1431k 1750k 7
Mars 2306k 2400k 14
Februari 2561k 2350k 9