Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:19:49

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 18841
Utveckling 30 senaste dagarna: 63.32%

Avslut 30 senaste dagarna: 7
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 11370 73
September 14183 64
Augusti 12220 40
Juli 12751 30
Juni 17216 16
Maj 14573 12
April 11793 7
Mars 18964 14
Februari 17753 9
Januari 12327 9
December 11291 10
November 13418 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 11761 10220 73
September 13895 12745 64
Augusti 12333 10416 40
Juli 12751 14210 30
Juni 16502 14843 16
Maj 15655 12385 12
April 11843 10465 7
Mars 18096 21428 14
Februari 18178 19875 9
Januari 12327 10000 9
December 8670 16666 10
November 14538 11538 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1342k 1150k 73
September 1664k 1525k 64
Augusti 1490k 1500k 40
Juli 1614k 1675k 30
Juni 1815k 1720k 16
Maj 2289k 2100k 12
April 1431k 1750k 7
Mars 2306k 2400k 14
Februari 2561k 2350k 9
Januari 1747k 1350k 9
December 1084k 1900k 10
November 2288k 1355k 15