Sverige – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-12 04:08:25

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2020-7-12): 42056
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.67%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2020-7-12): 39337
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.71%

Avslut 30 senaste dagarna: 6587
Avslut 7 senaste dagarna: 1359

Pris kvm Avslut
Juni 40325 7834
Maj 39350 7374
April 39111 6983
Mars 40885 7527
Februari 42588 7745
Januari 41892 7041
December 38720 4319
November 40300 6734
Oktober 37645 1570
September 38941 789
Augusti 34035 633
Juli 29231 381

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 40459 36000 7834
Maj 39201 34509 7374
April 38908 35185 6983
Mars 41166 35849 7527
Februari 42644 37288 7745
Januari 41877 38064 7041
December 38738 33557 4319
November 40286 35294 6734
Oktober 37890 31276 1570
September 39128 31720 789
Augusti 33961 30915 633
Juli 29636 26829 381

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2694k 2250k 7834
Maj 2600k 2150k 7374
April 2498k 2195k 6983
Mars 2717k 2250k 7527
Februari 2803k 2300k 7745
Januari 2676k 2300k 7041
December 2382k 2100k 4319
November 2699k 2250k 6734
Oktober 2610k 2025k 1570
September 2855k 2080k 789
Augusti 2106k 1800k 633
Juli 1880k 1700k 381