Sverige – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:05:42

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2019-11-6): 41568
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.99%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2019-11-6): 40615
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.24%

Avslut 30 senaste dagarna: 7589
Avslut 7 senaste dagarna: 1363

Pris kvm Avslut
Oktober 41204 8618
September 40896 8954
Augusti 39252 7932
Juli 33542 4852
Juni 38295 6706
Maj 42090 5750
April 41972 2273
Mars 43930 2339
Februari 41786 1900
Januari 42953 1471
December 42702 934
November 44766 1549

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 40887 36475 8618
September 40974 36442 8954
Augusti 39344 36144 7932
Juli 33716 30949 4852
Juni 38181 33589 6706
Maj 41864 37903 5750
April 42372 37634 2273
Mars 44001 40250 2339
Februari 41470 38888 1900
Januari 43093 40551 1471
December 42607 40886 934
November 44655 42482 1549

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2589k 2280k 8618
September 2750k 2295k 8954
Augusti 2373k 2100k 7932
Juli 1995k 1870k 4852
Juni 2545k 2110k 6706
Maj 2700k 2350k 5750
April 2782k 2340k 2273
Mars 2805k 2410k 2339
Februari 2995k 2350k 1900
Januari 2927k 2410k 1471
December 2655k 2360k 934
November 2806k 2510k 1549