Sverige – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-07-19 20:07:33

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2019-7-19): 41160
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.47%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2019-7-19): 34518
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.87%

Avslut 30 senaste dagarna: 4938
Avslut 7 senaste dagarna: 873

Pris kvm Avslut
Juni 38377 6368
Maj 40652 8360
April 38709 6305
Mars 39252 6845
Februari 38099 6041
Januari 39467 5073
December 35736 3522
November 39092 6277
Oktober 44162 2737
September 43803 2176
Augusti 43122 2016
Juli 39382 1136

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 38237 34000 6368
Maj 40479 36666 8360
April 38982 34404 6305
Mars 39329 34836 6845
Februari 38135 34181 6041
Januari 39350 36692 5073
December 35630 31789 3522
November 38921 35000 6277
Oktober 44216 41527 2737
September 43683 41176 2176
Augusti 43263 42982 2016
Juli 39496 38894 1136

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2542k 2136k 6368
Maj 2547k 2300k 8360
April 2547k 2195k 6305
Mars 2556k 2200k 6845
Februari 2752k 2175k 6041
Januari 2689k 2200k 5073
December 2255k 2000k 3522
November 2478k 2220k 6277
Oktober 3106k 2550k 2737
September 2908k 2500k 2176
Augusti 2554k 2395k 2016
Juli 2397k 2210k 1136