Sverige – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-09-17 20:05:34

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2019-9-17): 41461
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.08%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2019-9-17): 40172
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.67%

Avslut 30 senaste dagarna: 8370
Avslut 7 senaste dagarna: 1757

Pris kvm Avslut
Augusti 39321 7410
Juli 33734 4464
Juni 38554 6375
Maj 40544 8423
April 38688 6337
Mars 39743 6081
Februari 42319 2680
Januari 44002 2134
December 41145 1253
November 44007 2258
Oktober 44407 2497
September 43661 2153

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 39449 36363 7410
Juli 33911 31093 4464
Juni 38418 33974 6375
Maj 40367 36610 8423
April 38964 34423 6337
Mars 39650 35384 6081
Februari 42193 40225 2680
Januari 43886 41830 2134
December 41060 39661 1253
November 43827 41637 2258
Oktober 44794 42112 2497
September 43549 41076 2153

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2371k 2110k 7410
Juli 1999k 1875k 4464
Juni 2554k 2125k 6375
Maj 2541k 2300k 8423
April 2550k 2195k 6337
Mars 2657k 2220k 6081
Februari 2985k 2400k 2680
Januari 2979k 2450k 2134
December 2553k 2350k 1253
November 2764k 2500k 2258
Oktober 2954k 2550k 2497
September 2913k 2495k 2153