Sverige – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:11:20

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2020-7-19): 42667
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.34%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2020-7-19): 38127
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.93%

Avslut 30 senaste dagarna: 6003
Avslut 7 senaste dagarna: 1215

Pris kvm Avslut
Juni 40316 7850
Maj 39332 7383
April 39105 6992
Mars 40876 7534
Februari 42589 7749
Januari 41886 7044
December 38710 4322
November 40621 5875
Oktober 37529 1467
September 38509 769
Augusti 33518 611
Juli 29457 371

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 40456 35937 7850
Maj 39175 34482 7383
April 38906 35185 6992
Mars 41156 35849 7534
Februari 42645 37272 7749
Januari 41863 38064 7044
December 38727 33557 4322
November 40599 35454 5875
Oktober 37795 31318 1467
September 38718 31648 769
Augusti 33415 30907 611
Juli 29928 27131 371

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2696k 2250k 7850
Maj 2597k 2150k 7383
April 2499k 2195k 6992
Mars 2717k 2250k 7534
Februari 2803k 2300k 7749
Januari 2675k 2300k 7044
December 2382k 2100k 4322
November 2726k 2245k 5875
Oktober 2607k 2045k 1467
September 2817k 2070k 769
Augusti 2070k 1795k 611
Juli 1902k 1710k 371