Sverige – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-05-20 00:23:16

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2019-5-20): 39895
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.53%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2019-5-20): 39470
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.04%

Avslut 30 senaste dagarna: 6073
Avslut 7 senaste dagarna: 1444

Pris kvm Avslut
April 38772 6061
Mars 39252 6591
Februari 38149 5859
Januari 39319 4925
December 35692 3401
November 39075 6081
Oktober 39867 6877
September 39489 6607
Augusti 38719 6057
Juli 33069 3638
Juni 37400 5115
Maj 38086 5892

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 39051 34468 6061
Mars 39301 34920 6591
Februari 38198 34150 5859
Januari 39220 36594 4925
December 35563 31735 3401
November 38879 35039 6081
Oktober 40188 35412 6877
September 39349 35306 6607
Augusti 38843 35898 6057
Juli 33122 30000 3638
Juni 37209 33009 5115
Maj 38186 34571 5892

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2543k 2195k 6061
Mars 2549k 2200k 6591
Februari 2744k 2160k 5859
Januari 2677k 2200k 4925
December 2245k 2000k 3401
November 2471k 2235k 6081
Oktober 2619k 2250k 6877
September 2624k 2200k 6607
Augusti 2316k 2100k 6057
Juli 2049k 1845k 3638
Juni 2353k 2100k 5115
Maj 2635k 2200k 5892