Jönköpings län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-10-08 07:23:40

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 23319
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.95%

Avslut 30 senaste dagarna: 123
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Pris kvm Avslut
September 24961 129
Augusti 27319 155
Juli 20927 69
Juni 24369 110
Maj 26553 147
April 25177 49
Mars 27770 17
Februari 20931 17
Januari 23953 17
December 23448 10
November 21125 11
Oktober 20226 16

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 24700 27619 129
Augusti 26946 30180 155
Juli 22135 22631 69
Juni 24274 25784 110
Maj 26551 26868 147
April 24712 24333 49
Mars 28614 29928 17
Februari 20715 20254 17
Januari 23953 25072 17
December 23448 26851 10
November 21671 19587 11
Oktober 19906 23090 16

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1605k 1630k 129
Augusti 1626k 1660k 155
Juli 1477k 1365k 69
Juni 1643k 1625k 110
Maj 1789k 1770k 147
April 1774k 1625k 49
Mars 1600k 1750k 17
Februari 1612k 1195k 17
Januari 1501k 1425k 17
December 1314k 1410k 10
November 1395k 1750k 11
Oktober 1375k 1530k 16