Jönköpings län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:30:11

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 21702
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.54%

Avslut 30 senaste dagarna: 12
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 21373 101
September 23824 112
Augusti 25398 135
Juli 18333 49
Juni 21569 94
Maj 20698 87
April 22113 90
Mars 19886 82
Februari 21059 89
Januari 20980 65
December 19675 59
November 22378 115

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 21451 23090 101
September 23914 25584 112
Augusti 25513 27321 135
Juli 18563 17884 49
Juni 20676 22340 94
Maj 21324 21529 87
April 22113 22127 90
Mars 20004 20659 82
Februari 20914 22950 89
Januari 21442 22641 65
December 18450 15517 59
November 22602 24561 115

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1482k 1500k 101
September 1656k 1650k 112
Augusti 1428k 1500k 135
Juli 1218k 1260k 49
Juni 1322k 1525k 94
Maj 1630k 1350k 87
April 1493k 1570k 90
Mars 1219k 1430k 82
Februari 1600k 1600k 89
Januari 1523k 1400k 65
December 1089k 1200k 59
November 1638k 1550k 115