Jönköpings län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-20 20:25:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 27053
Utveckling 30 senaste dagarna: 53.74%

Avslut 30 senaste dagarna: 77
Avslut 7 senaste dagarna: 28

Pris kvm Avslut
Juli 18521 50
Juni 21569 94
Maj 20910 89
April 22113 90
Mars 19943 85
Februari 21202 90
Januari 20980 65
December 19675 59
November 22526 117
Oktober 21283 119
September 24261 124
Augusti 25789 96

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 18756 18571 50
Juni 20676 22340 94
Maj 21508 21964 89
April 22113 22127 90
Mars 20258 20659 85
Februari 20899 23148 90
Januari 21442 22641 65
December 18450 15517 59
November 22738 25035 117
Oktober 21014 23333 119
September 24159 25352 124
Augusti 25932 29144 96

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1230k 1300k 50
Juni 1322k 1525k 94
Maj 1638k 1360k 89
April 1493k 1570k 90
Mars 1224k 1430k 85
Februari 1625k 1600k 90
Januari 1523k 1400k 65
December 1089k 1200k 59
November 1646k 1595k 117
Oktober 1444k 1520k 119
September 1537k 1610k 124
Augusti 1674k 1665k 96