Jönköpings län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-04-15 20:29:56

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 24219
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.56%

Avslut 30 senaste dagarna: 96
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Pris kvm Avslut
Mars 23073 93
Februari 23963 90
Januari 23677 66
December 21897 59
November 21686 93
Oktober 22230 118
September 24208 122
Augusti 25689 140
Juli 18650 51
Juni 22470 106
Maj 21185 96
April 22617 96

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 23096 23593 93
Februari 23945 24324 90
Januari 23526 24368 66
December 21649 24112 59
November 21603 23648 93
Oktober 22301 24157 118
September 24295 25882 122
Augusti 25819 28301 140
Juli 18868 18571 51
Juni 21727 23425 106
Maj 21714 22413 96
April 22617 22857 96

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1413k 1515k 93
Februari 1878k 1650k 90
Januari 1716k 1510k 66
December 1397k 1350k 59
November 1464k 1520k 93
Oktober 1590k 1550k 118
September 1675k 1700k 122
Augusti 1449k 1520k 140
Juli 1211k 1260k 51
Juni 1401k 1610k 106
Maj 1669k 1400k 96
April 1531k 1595k 96