Jönköpings län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 07:25:58

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 25021
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.47%

Avslut 30 senaste dagarna: 70
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Juli 20092 62
Juni 24540 103
Maj 26245 134
April 24020 101
Mars 23488 100
Februari 23886 91
Januari 23842 74
December 21897 59
November 23119 39
Oktober 24787 37
September 26408 23
Augusti 26727 25

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 21189 22067 62
Juni 24439 25789 103
Maj 26321 26868 134
April 23830 24333 101
Mars 23630 23727 100
Februari 23819 24093 91
Januari 23691 24731 74
December 21649 24112 59
November 23300 25352 39
Oktober 24398 26345 37
September 26408 28813 23
Augusti 28215 30495 25

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1426k 1350k 62
Juni 1683k 1650k 103
Maj 1771k 1740k 134
April 1667k 1675k 101
Mars 1470k 1550k 100
Februari 1856k 1640k 91
Januari 1706k 1595k 74
December 1397k 1350k 59
November 1516k 1750k 39
Oktober 1820k 1860k 37
September 1721k 1765k 23
Augusti 1520k 1520k 25