Jönköpings län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:29:57

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 23532
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.22%

Avslut 30 senaste dagarna: 117
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Juni 23859 133
Maj 24332 134
April 22745 106
Mars 23416 135
Februari 23751 138
Januari 26189 119
December 22611 91
November 22771 94
Oktober 22278 20
September 27239 15
Augusti 28596 11
Juli 9415 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 23511 25917 133
Maj 24250 25460 134
April 22858 23913 106
Mars 23407 23200 135
Februari 23877 25317 138
Januari 26133 26618 119
December 23176 24028 91
November 22633 25000 94
Oktober 23521 22881 20
September 26588 30000 15
Augusti 28385 30645 11
Juli 9415 13000 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1609k 1695k 133
Maj 1681k 1640k 134
April 1557k 1590k 106
Mars 1616k 1565k 135
Februari 1673k 1680k 138
Januari 1718k 1750k 119
December 1454k 1520k 91
November 1566k 1695k 94
Oktober 1628k 1595k 20
September 1492k 1595k 15
Augusti 1553k 1580k 11
Juli 725k 1105k 2