Jönköpings län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:28:49

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 24425
Utveckling 30 senaste dagarna: 20.02%

Avslut 30 senaste dagarna: 89
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Pris kvm Avslut
Januari 23563 63
December 21466 57
November 21348 89
Oktober 21977 114
September 23939 115
Augusti 25475 136
Juli 18443 51
Juni 22003 98
Maj 20891 88
April 21967 91
Mars 19886 82
Februari 21059 89

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 23606 24111 63
December 21466 23529 57
November 21259 23412 89
Oktober 22049 23636 114
September 24028 25584 115
Augusti 25595 27710 136
Juli 18668 18452 51
Juni 21167 22857 98
Maj 21496 21964 88
April 21967 21782 91
Mars 20004 20659 82
Februari 20914 22950 89

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1663k 1510k 63
December 1415k 1300k 57
November 1455k 1500k 89
Oktober 1574k 1550k 114
September 1667k 1650k 115
Augusti 1429k 1500k 136
Juli 1234k 1300k 51
Juni 1351k 1590k 98
Maj 1641k 1360k 88
April 1482k 1550k 91
Mars 1219k 1430k 82
Februari 1600k 1600k 89