Jönköpings län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:24:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 26082
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.44%

Avslut 30 senaste dagarna: 117
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Pris kvm Avslut
Oktober 24536 135
September 24562 130
Augusti 26987 157
Juli 21027 72
Juni 24238 112
Maj 26650 86
April 27402 22
Mars 28614 16
Februari 21564 16
Januari 25482 15
December 25572 7
November 22310 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 25264 25757 135
September 24313 27407 130
Augusti 26721 29576 157
Juli 22331 22631 72
Juni 24147 25641 112
Maj 26409 26868 86
April 27402 26956 22
Mars 28614 31927 16
Februari 21630 20491 16
Januari 25482 25072 15
December 25572 26851 7
November 23025 23648 10

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1657k 1670k 135
September 1595k 1630k 130
Augusti 1612k 1650k 157
Juli 1454k 1400k 72
Juni 1637k 1625k 112
Maj 1788k 1770k 86
April 1989k 1650k 22
Mars 1700k 1750k 16
Februari 1651k 1250k 16
Januari 1548k 1510k 15
December 1405k 1410k 7
November 1385k 1750k 10