Jönköpings län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-06-25 07:28:07

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 26027
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.12%

Avslut 30 senaste dagarna: 116
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Pris kvm Avslut
Maj 26173 133
April 23941 100
Mars 23370 99
Februari 23644 91
Januari 23616 72
December 21897 59
November 21664 95
Oktober 22248 120
September 24263 124
Augusti 24637 55
Juli 23125 9
Juni 26416 22

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 26248 26640 133
April 23747 24333 100
Mars 23502 23593 99
Februari 23594 23850 91
Januari 23483 24111 72
December 21649 24112 59
November 21646 23648 95
Oktober 22269 24157 120
September 24349 25882 124
Augusti 24879 27037 55
Juli 21311 25423 9
Juni 26297 27509 22

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1775k 1740k 133
April 1648k 1675k 100
Mars 1469k 1545k 99
Februari 1844k 1615k 91
Januari 1702k 1510k 72
December 1397k 1350k 59
November 1452k 1520k 95
Oktober 1596k 1550k 120
September 1675k 1700k 124
Augusti 1538k 1495k 55
Juli 1327k 1500k 9
Juni 1619k 1760k 22