Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-10-08 07:39:07

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2019-10-8): 36878
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.21%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2019-10-8): 38974
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.51%

Avslut 30 senaste dagarna: 166
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Pris kvm Avslut
September 38180 168
Augusti 36728 179
Juli 35661 123
Juni 35321 44
Maj 34821 19
April 36395 18
Mars 34070 13
Februari 34668 20
Januari 32156 10
December 43915 10
November 32754 26
Oktober 36177 42

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 38063 38088 168
Augusti 36771 36913 179
Juli 35790 34375 123
Juni 35336 36781 44
Maj 34805 32666 19
April 36742 37234 18
Mars 33797 35256 13
Februari 34668 37777 20
Januari 32156 33181 10
December 43915 47368 10
November 32754 32926 26
Oktober 36588 36538 42

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2614k 2500k 168
Augusti 2397k 2095k 179
Juli 2472k 1995k 123
Juni 2078k 1995k 44
Maj 2941k 2530k 19
April 2451k 2465k 18
Mars 2201k 1770k 13
Februari 2331k 2200k 20
Januari 2158k 1825k 10
December 3541k 2895k 10
November 2208k 1755k 26
Oktober 2578k 2400k 42