Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-04-15 20:49:25

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2019-4-15): 34132
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.3%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2019-4-15): 35158
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.7%

Avslut 30 senaste dagarna: 110
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
Mars 34650 109
Februari 37382 91
Januari 36473 100
December 34624 35
November 34610 94
Oktober 35939 98
September 34736 90
Augusti 35893 84
Juli 34445 55
Juni 34028 65
Maj 32896 71
April 35176 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 34577 34476 109
Februari 36707 37777 91
Januari 36415 36159 100
December 35265 31341 35
November 33929 35344 94
Oktober 36089 35971 98
September 34653 33290 90
Augusti 36484 34722 84
Juli 33983 34285 55
Juni 34066 35000 65
Maj 33005 32968 71
April 35176 33854 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 2235k 1950k 109
Februari 2822k 2195k 91
Januari 2459k 2250k 100
December 2424k 1750k 35
November 2445k 2500k 94
Oktober 2515k 2300k 98
September 2438k 2120k 90
Augusti 2264k 2000k 84
Juli 1982k 1800k 55
Juni 2193k 2125k 65
Maj 2458k 2200k 71
April 2595k 2325k 21