Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:39:56

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2019-11-6): 37016
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.33%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2019-11-6): 37106
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.12%

Avslut 30 senaste dagarna: 133
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Oktober 37686 149
September 38029 172
Augusti 36780 181
Juli 35553 124
Juni 35758 47
Maj 34128 18
April 38734 17
Mars 34070 13
Februari 36979 17
Januari 31843 11
December 44652 11
November 29110 17

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 37457 36545 149
September 37888 37750 172
Augusti 36825 37152 181
Juli 35684 34375 124
Juni 35764 38666 47
Maj 34148 32666 18
April 39267 39444 17
Mars 33797 35256 13
Februari 36979 38857 17
Januari 31843 25857 11
December 44652 47368 11
November 29110 30701 17

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2428k 2100k 149
September 2598k 2475k 172
Augusti 2400k 2100k 181
Juli 2470k 1995k 124
Juni 2096k 2050k 47
Maj 2901k 2530k 18
April 2615k 2495k 17
Mars 2201k 1770k 13
Februari 2283k 2200k 17
Januari 2044k 1695k 11
December 3497k 2895k 11
November 1920k 1750k 17