Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-06-25 07:45:31

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2019-6-25): 35591
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.82%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2019-6-25): 36493
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.78%

Avslut 30 senaste dagarna: 112
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Maj 37704 117
April 35419 104
Mars 34456 113
Februari 37279 94
Januari 36473 100
December 35319 37
November 34176 92
Oktober 36169 39
September 33760 39
Augusti 37862 24
Juli 37625 14
Juni 38965 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 37115 36627 117
April 36082 36470 104
Mars 34500 34476 113
Februari 36633 37777 94
Januari 36415 36159 100
December 36038 32352 37
November 33637 35038 92
Oktober 36688 35256 39
September 33707 31890 39
Augusti 37656 34722 24
Juli 39150 38425 14
Juni 39075 38461 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2435k 2450k 117
April 2538k 2300k 104
Mars 2290k 1950k 113
Februari 2799k 2195k 94
Januari 2459k 2250k 100
December 2550k 1800k 37
November 2503k 2400k 92
Oktober 2618k 2350k 39
September 2410k 2120k 39
Augusti 2574k 2195k 24
Juli 2075k 2400k 14
Juni 2272k 2300k 24