Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-21 20:06:19

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-8-21): 34404
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.32%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-8-21): 33414
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 53
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Juli 33653 46
Juni 32667 55
Maj 32680 72
April 33799 73
Mars 34344 74
Februari 31905 72
Januari 33559 72
December 32695 37
November 32984 78
Oktober 34948 81
September 36395 93
Augusti 36331 93

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 32921 34253 46
Juni 32808 33595 55
Maj 32608 32968 72
April 33373 33273 73
Mars 34554 34545 74
Februari 31886 30197 72
Januari 32914 32222 72
December 32099 30681 37
November 33543 32790 78
Oktober 33920 35535 81
September 36382 35135 93
Augusti 36768 36666 93

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1916k 1795k 46
Juni 2155k 2000k 55
Maj 2080k 2070k 72
April 2258k 2050k 73
Mars 2081k 2195k 74
Februari 2193k 1940k 72
Januari 2492k 2000k 72
December 2116k 2080k 37
November 2265k 2150k 78
Oktober 2186k 2010k 81
September 2365k 2195k 93
Augusti 2240k 1950k 93