Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:48:12

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-11-30): 31450
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.12%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-11-30): 42166
Utveckling 30 senaste dagarna: 18.92%

Avslut 30 senaste dagarna: 6
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 35637 79
September 35439 72
Augusti 34658 72
Juli 33867 44
Juni 32591 53
Maj 32766 72
April 33772 72
Mars 34344 74
Februari 31905 72
Januari 33559 72
December 32695 37
November 32984 78

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 35826 35256 79
September 35359 35526 72
Augusti 35364 34285 72
Juli 33103 34318 44
Juni 32741 33595 53
Maj 32701 32968 72
April 33341 33273 72
Mars 34554 34545 74
Februari 31886 30197 72
Januari 32914 32222 72
December 32099 30681 37
November 33543 32790 78

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2558k 2300k 79
September 2457k 2120k 72
Augusti 2093k 1950k 72
Juli 1943k 1795k 44
Juni 2135k 1925k 53
Maj 2093k 2075k 72
April 2261k 2095k 72
Mars 2081k 2195k 74
Februari 2193k 1940k 72
Januari 2492k 2000k 72
December 2116k 2080k 37
November 2265k 2150k 78