Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:45:53

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2020-7-19): 34545
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.93%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2020-7-19): 37251
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.27%

Avslut 30 senaste dagarna: 132
Avslut 7 senaste dagarna: 32

Pris kvm Avslut
Juni 38455 164
Maj 36647 132
April 37391 129
Mars 39508 137
Februari 39731 120
Januari 40499 112
December 39171 19
November 41577 22
Oktober 35662 13
September 36761 2
Augusti 41030 4
Juli 37556 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 37850 38461 164
Maj 37335 37012 132
April 37235 36679 129
Mars 39632 38709 137
Februari 39741 39622 120
Januari 40499 40363 112
December 36924 40625 19
November 41097 39505 22
Oktober 37009 37068 13
September 36761 43037 2
Augusti 41030 47225 4
Juli 37556 39916 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2612k 2300k 164
Maj 2686k 2300k 132
April 2756k 2410k 129
Mars 2782k 2600k 137
Februari 2833k 2495k 120
Januari 2721k 2495k 112
December 2427k 3150k 19
November 3005k 3550k 22
Oktober 2531k 2000k 13
September 3547k 3695k 2
Augusti 2807k 3195k 4
Juli 2205k 2360k 6