Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:47:40

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2019-2-17): 36832
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.5%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2019-2-17): 36037
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.11%

Avslut 30 senaste dagarna: 75
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Januari 36168 88
December 35194 31
November 34137 84
Oktober 36093 89
September 35544 75
Augusti 34448 72
Juli 33867 44
Juni 32457 55
Maj 33476 77
April 33743 73
Mars 34348 75
Februari 31905 72

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 36111 35460 88
December 35994 33799 31
November 33428 35344 84
Oktober 36257 35971 89
September 35467 34643 75
Augusti 35140 33870 72
Juli 33103 34318 44
Juni 32608 32467 55
Maj 33466 33695 77
April 33314 33157 73
Mars 34568 34482 75
Februari 31886 30197 72

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2523k 2350k 88
December 2342k 1700k 31
November 2425k 2400k 84
Oktober 2664k 2300k 89
September 2545k 2250k 75
Augusti 2095k 1950k 72
Juli 1943k 1795k 44
Juni 2106k 1920k 55
Maj 2199k 2200k 77
April 2241k 2050k 73
Mars 2054k 2050k 75
Februari 2193k 1940k 72