Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-06-19 20:06:24

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-6-19): 33533
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.79%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-6-19): 33413
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.55%

Avslut 30 senaste dagarna: 65
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Maj 32680 72
April 33753 74
Mars 34344 74
Februari 31905 72
Januari 33559 72
December 32695 37
November 32875 78
Oktober 34948 81
September 36395 93
Augusti 36331 93
Juli 36308 63
Juni 36238 60

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 32608 32968 72
April 33333 33273 74
Mars 34554 34545 74
Februari 31886 30197 72
Januari 32914 32222 72
December 32099 30681 37
November 33414 32790 78
Oktober 33939 35535 81
September 36382 35135 93
Augusti 36768 36666 93
Juli 36525 37254 63
Juni 36374 36805 60

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2080k 2070k 72
April 2259k 2095k 74
Mars 2081k 2195k 74
Februari 2193k 1940k 72
Januari 2492k 2000k 72
December 2116k 2080k 37
November 2303k 2195k 78
Oktober 2160k 2010k 81
September 2365k 2195k 93
Augusti 2240k 1950k 93
Juli 2301k 1900k 63
Juni 2315k 2350k 60