Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 07:42:22

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2019-8-15): 37595
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.5%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2019-8-15): 37539
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.14%

Avslut 30 senaste dagarna: 102
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
Juli 35928 109
Juni 35968 119
Maj 37871 134
April 34330 56
Mars 36046 48
Februari 37951 38
Januari 38593 34
December 36128 19
November 33178 33
Oktober 36715 41
September 38005 24
Augusti 36135 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 35933 34375 109
Juni 36078 36470 119
Maj 37375 37075 134
April 35209 34117 56
Mars 35917 36744 48
Februari 38981 38888 38
Januari 38618 38859 34
December 36367 32352 19
November 32350 34411 33
Oktober 37612 36708 41
September 37696 41129 24
Augusti 36702 37500 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2482k 1995k 109
Juni 2317k 2150k 119
Maj 2493k 2495k 134
April 2601k 2300k 56
Mars 2279k 1900k 48
Februari 2753k 2100k 38
Januari 2448k 2400k 34
December 2569k 2000k 19
November 2162k 1850k 33
Oktober 2763k 2495k 41
September 2496k 2100k 24
Augusti 2546k 2575k 24