Östergötlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-04-15 20:39:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 23670
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.38%

Avslut 30 senaste dagarna: 199
Avslut 7 senaste dagarna: 43

Pris kvm Avslut
Mars 23837 194
Februari 25138 186
Januari 24500 146
December 24900 114
November 25251 200
Oktober 24707 218
September 24101 195
Augusti 27362 215
Juli 23891 143
Juni 23718 182
Maj 24201 196
April 23156 171

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 23874 24080 194
Februari 25346 25541 186
Januari 24602 25694 146
December 24990 24444 114
November 25012 26107 200
Oktober 24944 25632 218
September 24022 23750 195
Augusti 27145 27906 215
Juli 24305 24238 143
Juni 23666 23427 182
Maj 24125 25225 196
April 23237 23519 171

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1594k 1555k 194
Februari 1901k 1650k 186
Januari 1833k 1610k 146
December 1528k 1495k 114
November 1633k 1560k 200
Oktober 1667k 1605k 218
September 1647k 1535k 195
Augusti 1450k 1495k 215
Juli 1497k 1400k 143
Juni 1561k 1600k 182
Maj 1652k 1600k 196
April 1560k 1495k 171