Östergötlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:38:50

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 27706
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.91%

Avslut 30 senaste dagarna: 18
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 24694 210
September 24082 190
Augusti 27348 211
Juli 23788 139
Juni 23381 173
Maj 24138 193
April 23120 170
Mars 22839 196
Februari 24032 195
Januari 24142 154
December 24295 128
November 24261 155

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 24924 25568 210
September 24001 23750 190
Augusti 27125 27906 211
Juli 24218 23853 139
Juni 23246 23046 173
Maj 24124 25000 193
April 23202 23519 170
Mars 22476 22972 196
Februari 24122 23913 195
Januari 23943 24358 154
December 23988 25818 128
November 24297 24427 155

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1650k 1605k 210
September 1645k 1535k 190
Augusti 1450k 1500k 211
Juli 1490k 1400k 139
Juni 1545k 1595k 173
Maj 1644k 1595k 193
April 1562k 1500k 170
Mars 1301k 1470k 196
Februari 1824k 1510k 195
Januari 1620k 1575k 154
December 1401k 1610k 128
November 1726k 1575k 155