Östergötlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-06-25 07:36:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 23455
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.78%

Avslut 30 senaste dagarna: 188
Avslut 7 senaste dagarna: 28

Pris kvm Avslut
Maj 24827 224
April 24082 204
Mars 23751 201
Februari 25320 189
Januari 23810 166
December 24581 113
November 25208 202
Oktober 24564 224
September 23800 199
Augusti 25157 89
Juli 23198 26
Juni 23481 34

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 24845 24508 224
April 23993 24611 204
Mars 23842 23906 201
Februari 25482 25541 189
Januari 23910 24444 166
December 24662 23853 113
November 24970 26107 202
Oktober 24791 25523 224
September 23730 23677 199
Augusti 25045 25735 89
Juli 22615 22864 26
Juni 24184 23427 34

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1564k 1595k 224
April 1595k 1550k 204
Mars 1593k 1550k 201
Februari 1911k 1650k 189
Januari 1834k 1620k 166
December 1507k 1450k 113
November 1629k 1560k 202
Oktober 1665k 1610k 224
September 1642k 1510k 199
Augusti 1541k 1410k 89
Juli 1242k 1350k 26
Juni 1622k 1600k 34