Östergötlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-21 20:33:19

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 29448
Utveckling 30 senaste dagarna: 34.63%

Avslut 30 senaste dagarna: 157
Avslut 7 senaste dagarna: 45

Pris kvm Avslut
Juli 23402 137
Juni 23403 174
Maj 24135 195
April 23120 170
Mars 22815 197
Februari 24016 196
Januari 24182 155
December 24286 129
November 24377 160
Oktober 24108 189
September 25486 197
Augusti 27899 202

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 23846 23692 137
Juni 23269 23185 174
Maj 24122 25000 195
April 23202 23519 170
Mars 22450 22933 197
Februari 24108 23913 196
Januari 23984 24358 155
December 23981 25363 129
November 24408 25000 160
Oktober 24213 24390 189
September 25456 25000 197
Augusti 28004 28085 202

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1475k 1395k 137
Juni 1550k 1600k 174
Maj 1640k 1595k 195
April 1562k 1500k 170
Mars 1302k 1470k 197
Februari 1821k 1510k 196
Januari 1623k 1575k 155
December 1404k 1610k 129
November 1721k 1600k 160
Oktober 1541k 1575k 189
September 1645k 1700k 197
Augusti 1744k 1650k 202