Östergötlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:37:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 27174
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.02%

Avslut 30 senaste dagarna: 192
Avslut 7 senaste dagarna: 47

Pris kvm Avslut
Juni 25271 235
Maj 25202 261
April 25788 244
Mars 24737 219
Februari 26711 233
Januari 27005 229
December 24335 144
November 25232 184
Oktober 25950 59
September 26356 30
Augusti 27848 26
Juli 27690 28

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 25291 25200 235
Maj 25094 25721 261
April 25843 26388 244
Mars 24778 25119 219
Februari 26688 25857 233
Januari 26897 26851 229
December 23933 24553 144
November 25482 25492 184
Oktober 26062 25149 59
September 25410 25925 30
Augusti 27848 31578 26
Juli 27769 30476 28

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1682k 1610k 235
Maj 1636k 1595k 261
April 1787k 1700k 244
Mars 1630k 1600k 219
Februari 1830k 1775k 233
Januari 1863k 1750k 229
December 1508k 1675k 144
November 1734k 1600k 184
Oktober 1797k 1700k 59
September 1658k 1650k 30
Augusti 1722k 1650k 26
Juli 1412k 1450k 28