Östergötlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 07:33:46

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 30207
Utveckling 30 senaste dagarna: 30.14%

Avslut 30 senaste dagarna: 173
Avslut 7 senaste dagarna: 50

Pris kvm Avslut
Juli 26662 152
Juni 24088 187
Maj 24686 224
April 24090 206
Mars 23827 203
Februari 25224 188
Januari 23870 167
December 24475 112
November 25457 89
Oktober 21895 42
September 22048 31
Augusti 23559 33

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 27415 27873 152
Juni 23807 24370 187
Maj 24700 24333 224
April 24002 24611 206
Mars 23919 23981 203
Februari 25395 25541 188
Januari 23966 24444 167
December 24553 23853 112
November 25457 26315 89
Oktober 22074 24418 42
September 21458 21587 31
Augusti 23300 23761 33

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1567k 1610k 152
Juni 1631k 1570k 187
Maj 1558k 1595k 224
April 1599k 1550k 206
Mars 1599k 1550k 203
Februari 1901k 1650k 188
Januari 1836k 1620k 167
December 1505k 1450k 112
November 1703k 1595k 89
Oktober 1474k 1295k 42
September 1571k 1550k 31
Augusti 1365k 1295k 33