Östergötlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:37:50

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 24984
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.42%

Avslut 30 senaste dagarna: 185
Avslut 7 senaste dagarna: 40

Pris kvm Avslut
Januari 24376 140
December 24900 114
November 25211 193
Oktober 24605 217
September 24026 192
Augusti 27335 214
Juli 23822 140
Juni 23252 176
Maj 24126 194
April 23147 171
Mars 22840 197
Februari 24032 195

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 24459 25760 140
December 24991 24444 114
November 24962 26107 193
Oktober 24843 25523 217
September 23947 23750 192
Augusti 27116 27906 214
Juli 24249 24238 140
Juni 23179 23046 176
Maj 24050 25000 194
April 23228 23519 171
Mars 22479 22972 197
Februari 24122 23913 195

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1789k 1610k 140
December 1528k 1495k 114
November 1632k 1560k 193
Oktober 1649k 1600k 217
September 1640k 1510k 192
Augusti 1451k 1500k 214
Juli 1489k 1400k 140
Juni 1530k 1595k 176
Maj 1650k 1595k 194
April 1559k 1495k 171
Mars 1302k 1470k 197
Februari 1824k 1510k 195