Östergötlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:31:37

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 25430
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.5%

Avslut 30 senaste dagarna: 197
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
Oktober 25254 236
September 25360 252
Augusti 26341 283
Juli 27007 188
Juni 24215 194
Maj 24048 159
April 23033 65
Mars 22298 63
Februari 26582 60
Januari 25397 41
December 21371 26
November 21887 38

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 25264 25149 236
September 25257 24427 252
Augusti 26131 26785 283
Juli 27593 28611 188
Juni 23939 24436 194
Maj 24268 24000 159
April 22953 23018 65
Mars 22190 22658 63
Februari 26669 26530 60
Januari 25256 27378 41
December 21391 23214 26
November 21659 23609 38

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1685k 1715k 236
September 1726k 1590k 252
Augusti 1569k 1600k 283
Juli 1583k 1645k 188
Juni 1623k 1570k 194
Maj 1594k 1495k 159
April 1665k 1550k 65
Mars 1476k 1500k 63
Februari 1974k 1735k 60
Januari 1779k 1620k 41
December 1272k 1300k 26
November 1438k 1515k 38