Gotlands län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:12:37

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 24119
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.18%

Avslut 30 senaste dagarna: 29
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 25858 27
Maj 22636 22
April 27255 14
Mars 20413 10
Februari 25991 5
Januari 5626 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 25751 24840 27
Maj 22848 17175 22
April 27255 23902 14
Mars 20413 19407 10
Februari 25991 26923 5
Januari 5626 6250 3

Pris medel pris median Avslut
Juni 2883k 3250k 27
Maj 2977k 2650k 22
April 3447k 3025k 14
Mars 2664k 2950k 10
Februari 2898k 3050k 5
Januari 1541k 1500k 3