Gotlands län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:17:24

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 31144
Utveckling 30 senaste dagarna: 19.8%

Avslut 30 senaste dagarna: 31
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 26570 39
Maj 26616 24
April 23913 11
Mars 32152 10
Februari 26145 4
Januari 18852 2
December 9020 1
November 8791 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 29127 26404 39
Maj 27633 25438 24
April 23913 24056 11
Mars 33143 30864 10
Februari 26145 31538 4
Januari 18852 19285 2
December 9020 9020 1
November 8791 17291 2

Pris medel pris median Avslut
Juni 3524k 3500k 39
Maj 3310k 2585k 24
April 3628k 3650k 11
Mars 3500k 2850k 10
Februari 3137k 3975k 4
Januari 3450k 4200k 2
December 1750k 1750k 1
November 1182k 2075k 2