Kronobergs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:30:57

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 23709
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.75%

Avslut 30 senaste dagarna: 34
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
Juni 22964 35
Maj 22973 42
April 21013 37
Mars 21279 43
Februari 24317 50
Januari 21820 37
December 21769 41
November 21282 38
Oktober 21297 12
September 17772 9
Augusti 17400 3
Juli 39864 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 24210 24285 35
Maj 22589 24375 42
April 21078 21149 37
Mars 21085 19316 43
Februari 24317 24725 50
Januari 21820 22794 37
December 21659 21073 41
November 21402 21730 38
Oktober 21619 24038 12
September 17694 17058 9
Augusti 17400 16853 3
Juli 39864 39864 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1665k 1465k 35
Maj 1648k 1650k 42
April 1495k 1595k 37
Mars 1608k 1650k 43
Februari 1761k 1925k 50
Januari 1680k 1620k 37
December 1628k 1650k 41
November 1804k 1585k 38
Oktober 1284k 1250k 12
September 1351k 1375k 9
Augusti 1316k 1250k 3
Juli 1475k 1475k 1