Västra Götalands län

Uppdaterad 2018-10-05 20:09:04

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 35016
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.18%

Avslut 30 senaste dagarna: 961
Avslut 7 senaste dagarna: 178

Pris kvm Avslut
September 35336 925
Augusti 36526 849
Juli 30969 539
Juni 32549 730
Maj 34536 923
April 34044 852
Mars 32353 824
Februari 36311 919
Januari 34328 729
December 31567 561
November 35721 838
Oktober 36488 892

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 35138 37121 925
Augusti 36536 37826 849
Juli 30586 30645 539
Juni 32568 32537 730
Maj 34575 36250 923
April 33939 33910 852
Mars 32243 34188 824
Februari 36018 40493 919
Januari 34675 36585 729
December 31086 33035 561
November 35622 37692 838
Oktober 35923 37878 892

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2375k 2230k 925
Augusti 2166k 2150k 849
Juli 1853k 1950k 539
Juni 2033k 2050k 730
Maj 2337k 2150k 923
April 2255k 2075k 852
Mars 1934k 2075k 824
Februari 2566k 2265k 919
Januari 2429k 2150k 729
December 1821k 2010k 561
November 2343k 2280k 838
Oktober 2379k 2270k 892