Västra Götalands län

Uppdaterad 2018-11-30 00:10:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 37443
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.17%

Avslut 30 senaste dagarna: 100
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 35463 1000
September 35513 928
Augusti 36558 849
Juli 30927 539
Juni 32554 730
Maj 34546 921
April 34046 852
Mars 32370 825
Februari 36311 919
Januari 34328 729
December 31567 561
November 35700 837

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 35922 36666 1000
September 35300 37282 928
Augusti 36571 37826 849
Juli 30542 30550 539
Juni 32573 32537 730
Maj 34584 36250 921
April 33940 33910 852
Mars 32263 34188 825
Februari 36018 40493 919
Januari 34675 36585 729
December 31086 33035 561
November 35600 37647 837

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2291k 2270k 1000
September 2380k 2250k 928
Augusti 2168k 2150k 849
Juli 1850k 1950k 539
Juni 2033k 2050k 730
Maj 2338k 2150k 921
April 2255k 2075k 852
Mars 1935k 2075k 825
Februari 2566k 2265k 919
Januari 2429k 2150k 729
December 1821k 2010k 561
November 2341k 2275k 837