Västra Götalands län

Uppdaterad 2019-06-25 20:09:02

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 33967
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.48%

Avslut 30 senaste dagarna: 1052
Avslut 7 senaste dagarna: 192

Pris kvm Avslut
Maj 35271 1207
April 34937 955
Mars 34019 995
Februari 34093 900
Januari 36872 800
December 33174 576
November 35638 1002
Oktober 36027 1079
September 35941 1022
Augusti 39075 473
Juli 40544 152
Juni 39606 249

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 34993 36407 1207
April 34951 35102 955
Mars 34335 34519 995
Februari 34018 34166 900
Januari 36670 38135 800
December 32736 33571 576
November 35440 37132 1002
Oktober 36520 37539 1079
September 35833 37931 1022
Augusti 39038 42808 473
Juli 40170 45234 152
Juni 39857 42444 249

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2189k 2250k 1207
April 2260k 2200k 955
Mars 2205k 2100k 995
Februari 2422k 2200k 900
Januari 2552k 2270k 800
December 2070k 2100k 576
November 2238k 2250k 1002
Oktober 2341k 2300k 1079
September 2427k 2300k 1022
Augusti 2401k 2300k 473
Juli 2361k 2500k 152
Juni 2557k 2500k 249