Västra Götalands län

Uppdaterad 2018-08-20 20:07:53

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 36018
Utveckling 30 senaste dagarna: 18.05%

Avslut 30 senaste dagarna: 512
Avslut 7 senaste dagarna: 171

Pris kvm Avslut
Juli 30712 546
Juni 32440 735
Maj 34576 925
April 34164 868
Mars 32379 831
Februari 36280 919
Januari 34369 734
December 31573 561
November 35753 846
Oktober 36525 893
September 38017 928
Augusti 38284 798

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 30306 30263 546
Juni 32425 32488 735
Maj 34632 36363 925
April 34060 34375 868
Mars 32292 34188 831
Februari 35990 40109 919
Januari 34728 36585 734
December 31094 33035 561
November 35647 37857 846
Oktober 35968 37878 893
September 37979 39240 928
Augusti 38298 40740 798

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1840k 1950k 546
Juni 2031k 2030k 735
Maj 2345k 2150k 925
April 2261k 2100k 868
Mars 1942k 2075k 831
Februari 2564k 2265k 919
Januari 2438k 2150k 734
December 1823k 2010k 561
November 2339k 2275k 846
Oktober 2385k 2270k 893
September 2362k 2310k 928
Augusti 2385k 2325k 798