Västra Götalands län

Uppdaterad 2019-08-15 07:08:09

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 35788
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.57%

Avslut 30 senaste dagarna: 584
Avslut 7 senaste dagarna: 187

Pris kvm Avslut
Juli 33311 678
Juni 34353 1038
Maj 35676 1244
April 35201 971
Mars 34032 1025
Februari 34167 910
Januari 37009 813
December 33167 584
November 39291 528
Oktober 42345 399
September 41246 358
Augusti 42790 333

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 33957 33521 678
Juni 34137 35316 1038
Maj 35415 36861 1244
April 35200 35526 971
Mars 34348 34337 1025
Februari 34102 34338 910
Januari 36807 38240 813
December 32736 33769 584
November 38971 41224 528
Oktober 43296 45625 399
September 41116 43795 358
Augusti 42871 48055 333

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1951k 2055k 678
Juni 2250k 2100k 1038
Maj 2215k 2260k 1244
April 2280k 2210k 971
Mars 2208k 2095k 1025
Februari 2431k 2200k 910
Januari 2551k 2265k 813
December 2074k 2100k 584
November 2559k 2400k 528
Oktober 2746k 2525k 399
September 2803k 2550k 358
Augusti 2445k 2450k 333