Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:26:08

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 27744
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.87%

Avslut 30 senaste dagarna: 938
Avslut 7 senaste dagarna: 177

Pris kvm Avslut
Oktober 27796 1047
September 26570 1113
Augusti 27770 1137
Juli 27828 818
Juni 26757 842
Maj 27350 688
April 25894 352
Mars 26450 303
Februari 26176 234
Januari 27296 210
December 26062 146
November 23905 209

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 27726 26797 1047
September 26601 25423 1113
Augusti 27588 27631 1137
Juli 27853 26896 818
Juni 26792 25375 842
Maj 27380 26335 688
April 25746 25000 352
Mars 26523 25660 303
Februari 26520 27068 234
Januari 27178 25775 210
December 26082 23000 146
November 23694 22900 209

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1793k 1650k 1047
September 1881k 1600k 1113
Augusti 1775k 1595k 1137
Juli 1726k 1550k 818
Juni 1870k 1600k 842
Maj 1845k 1650k 688
April 1750k 1550k 352
Mars 1831k 1595k 303
Februari 1954k 1535k 234
Januari 1863k 1645k 210
December 1653k 1330k 146
November 1612k 1480k 209