Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-10-05 20:29:19

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 25759
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.57%

Avslut 30 senaste dagarna: 677
Avslut 7 senaste dagarna: 128

Pris kvm Avslut
September 25630 655
Augusti 26128 665
Juli 23344 479
Juni 24124 522
Maj 24964 687
April 23972 579
Mars 23693 628
Februari 23872 558
Januari 24609 542
December 22493 362
November 23517 649
Oktober 24458 661

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 25706 24880 655
Augusti 26079 25000 665
Juli 23656 21568 479
Juni 24045 21964 522
Maj 25105 23387 687
April 23842 21509 579
Mars 23754 22685 628
Februari 23867 23668 558
Januari 24528 23451 542
December 22460 20645 362
November 23497 21100 649
Oktober 24341 22866 661

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1769k 1500k 655
Augusti 1620k 1475k 665
Juli 1473k 1280k 479
Juni 1590k 1430k 522
Maj 1709k 1550k 687
April 1653k 1425k 579
Mars 1562k 1405k 628
Februari 1762k 1495k 558
Januari 1732k 1425k 542
December 1429k 1325k 362
November 1603k 1430k 649
Oktober 1705k 1495k 661