Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 07:28:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 28128
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.91%

Avslut 30 senaste dagarna: 753
Avslut 7 senaste dagarna: 212

Pris kvm Avslut
Juli 27813 746
Juni 26852 794
Maj 27610 1029
April 25651 843
Mars 26353 913
Februari 25884 779
Januari 26783 677
December 24634 435
November 26513 477
Oktober 27854 397
September 28041 373
Augusti 28704 387

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 27811 26998 746
Juni 26823 25500 794
Maj 27525 26748 1029
April 25703 24727 843
Mars 26453 25693 913
Februari 26002 25000 779
Januari 26678 25405 677
December 24729 22684 435
November 26388 25833 477
Oktober 27947 27217 397
September 27973 28260 373
Augusti 28634 28346 387

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1707k 1530k 746
Juni 1871k 1600k 794
Maj 1804k 1695k 1029
April 1744k 1590k 843
Mars 1838k 1620k 913
Februari 1931k 1535k 779
Januari 1856k 1530k 677
December 1629k 1450k 435
November 1800k 1595k 477
Oktober 1946k 1745k 397
September 1913k 1730k 373
Augusti 1745k 1650k 387