Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-06-25 07:30:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 27019
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.37%

Avslut 30 senaste dagarna: 793
Avslut 7 senaste dagarna: 113

Pris kvm Avslut
Maj 27600 963
April 25848 799
Mars 26386 855
Februari 25898 744
Januari 26602 633
December 24312 398
November 25433 713
Oktober 25580 764
September 25635 760
Augusti 27895 374
Juli 28811 180
Juni 29559 221

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 27423 26747 963
April 25937 24916 799
Mars 26479 25641 855
Februari 25868 25000 744
Januari 26511 25480 633
December 24348 22292 398
November 25345 24035 713
Oktober 25480 24329 764
September 25701 24930 760
Augusti 27769 26344 374
Juli 29104 29081 180
Juni 29263 28781 221

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1812k 1700k 963
April 1751k 1595k 799
Mars 1856k 1630k 855
Februari 1919k 1540k 744
Januari 1852k 1530k 633
December 1619k 1450k 398
November 1696k 1490k 713
Oktober 1734k 1560k 764
September 1783k 1500k 760
Augusti 1776k 1600k 374
Juli 1827k 1575k 180
Juni 1919k 1800k 221