Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:32:29

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 26198
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.42%

Avslut 30 senaste dagarna: 53
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 25202 648
September 25615 651
Augusti 26088 665
Juli 23359 478
Juni 24124 522
Maj 24964 687
April 23968 578
Mars 23693 628
Februari 23872 558
Januari 24609 542
December 22517 361
November 23512 650

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 25090 23958 648
September 25715 24880 651
Augusti 26041 25000 665
Juli 23673 21600 478
Juni 24045 21964 522
Maj 25105 23387 687
April 23838 21509 578
Mars 23754 22685 628
Februari 23867 23668 558
Januari 24528 23451 542
December 22486 20645 361
November 23491 21100 650

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1675k 1515k 648
September 1773k 1500k 651
Augusti 1615k 1470k 665
Juli 1473k 1280k 478
Juni 1590k 1430k 522
Maj 1709k 1550k 687
April 1653k 1425k 578
Mars 1562k 1405k 628
Februari 1762k 1495k 558
Januari 1732k 1425k 542
December 1428k 1325k 361
November 1602k 1430k 650