Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-20 20:27:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 26538
Utveckling 30 senaste dagarna: 21.78%

Avslut 30 senaste dagarna: 498
Avslut 7 senaste dagarna: 115

Pris kvm Avslut
Juli 23152 475
Juni 24067 524
Maj 24921 686
April 23972 581
Mars 23689 627
Februari 23856 560
Januari 24643 543
December 22513 363
November 23530 650
Oktober 24472 660
September 25696 713
Augusti 26049 709

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 23450 21470 475
Juni 23987 21964 524
Maj 25061 23387 686
April 23842 21509 581
Mars 23750 22458 627
Februari 23852 23668 560
Januari 24561 23451 543
December 22481 20645 363
November 23509 21149 650
Oktober 24355 22930 660
September 25630 24221 713
Augusti 26047 25000 709

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1462k 1275k 475
Juni 1591k 1435k 524
Maj 1706k 1550k 686
April 1653k 1425k 581
Mars 1562k 1400k 627
Februari 1762k 1495k 560
Januari 1734k 1425k 543
December 1430k 1325k 363
November 1604k 1430k 650
Oktober 1705k 1495k 660
September 1642k 1495k 713
Augusti 1668k 1495k 709