Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:31:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 25919
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.22%

Avslut 30 senaste dagarna: 642
Avslut 7 senaste dagarna: 153

Pris kvm Avslut
Januari 26668 565
December 24300 343
November 25217 634
Oktober 25533 678
September 25699 659
Augusti 26058 683
Juli 23293 484
Juni 24183 536
Maj 25095 700
April 23917 580
Mars 23717 635
Februari 23910 559

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 26556 25714 565
December 24384 22292 343
November 25152 24296 634
Oktober 25391 24324 678
September 25794 24910 659
Augusti 26013 25000 683
Juli 23600 21600 484
Juni 24102 22222 536
Maj 25240 23577 700
April 23787 21505 580
Mars 23773 22685 635
Februari 23902 23668 559

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1865k 1595k 565
December 1585k 1395k 343
November 1677k 1490k 634
Oktober 1713k 1545k 678
September 1787k 1510k 659
Augusti 1618k 1470k 683
Juli 1471k 1295k 484
Juni 1591k 1430k 536
Maj 1722k 1550k 700
April 1649k 1425k 580
Mars 1557k 1415k 635
Februari 1766k 1495k 559