Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-04-15 20:32:24

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 26398
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.66%

Avslut 30 senaste dagarna: 740
Avslut 7 senaste dagarna: 171

Pris kvm Avslut
Mars 26209 788
Februari 25985 710
Januari 26654 621
December 24338 390
November 25677 697
Oktober 25814 742
September 25861 737
Augusti 26541 749
Juli 23994 539
Juni 24782 596
Maj 25537 777
April 24222 626

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 26203 25693 788
Februari 25972 25380 710
Januari 26566 25714 621
December 24400 22352 390
November 25575 24382 697
Oktober 25714 24714 742
September 25930 25340 737
Augusti 26514 25438 749
Juli 24279 22142 539
Juni 24709 22939 596
Maj 25678 24482 777
April 24115 21854 626

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1822k 1630k 788
Februari 1919k 1560k 710
Januari 1840k 1540k 621
December 1605k 1400k 390
November 1709k 1495k 697
Oktober 1745k 1560k 742
September 1799k 1530k 737
Augusti 1661k 1500k 749
Juli 1519k 1300k 539
Juni 1647k 1500k 596
Maj 1770k 1595k 777
April 1692k 1450k 626