Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-06-19 20:33:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 24734
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.39%

Avslut 30 senaste dagarna: 609
Avslut 7 senaste dagarna: 151

Pris kvm Avslut
Maj 24993 690
April 24175 586
Mars 23673 628
Februari 23856 560
Januari 24643 543
December 22513 363
November 23539 651
Oktober 24472 660
September 25696 713
Augusti 26049 709
Juli 25106 531
Juni 24809 594

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 25152 23404 690
April 24046 21595 586
Mars 23733 22458 628
Februari 23852 23668 560
Januari 24561 23451 543
December 22481 20645 363
November 23519 21149 651
Oktober 24355 22930 660
September 25630 24221 713
Augusti 26047 25000 709
Juli 25076 24143 531
Juni 24755 23972 594

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1712k 1550k 690
April 1667k 1445k 586
Mars 1561k 1400k 628
Februari 1762k 1495k 560
Januari 1734k 1425k 543
December 1430k 1325k 363
November 1606k 1430k 651
Oktober 1705k 1495k 660
September 1642k 1495k 713
Augusti 1668k 1495k 709
Juli 1550k 1437k 531
Juni 1606k 1480k 594