Gotlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-10-08 07:21:43

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 33954
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.64%

Avslut 30 senaste dagarna: 47
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
September 30967 46
Augusti 35182 52
Juli 31623 41
Juni 31137 43
Maj 33329 53
April 32375 25
Mars 29681 10
Februari 26636 8
Januari 27664 4
December 31976 1
November 28842 4
Oktober 28284 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 32430 33333 46
Augusti 35810 35833 52
Juli 31834 37118 41
Juni 31137 31976 43
Maj 33523 31886 53
April 32375 32500 25
Mars 30366 31428 10
Februari 29418 35389 8
Januari 27664 22580 4
December 31976 31976 1
November 28842 31200 4
Oktober 28545 28281 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2355k 1950k 46
Augusti 1903k 1995k 52
Juli 2509k 1925k 41
Juni 2183k 2000k 43
Maj 2440k 1915k 53
April 2373k 1950k 25
Mars 1697k 1870k 10
Februari 2546k 1475k 8
Januari 2206k 1925k 4
December 1375k 1375k 1
November 1651k 1710k 4
Oktober 1505k 1350k 9