Gotlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 07:23:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 32201
Utveckling 30 senaste dagarna: 14.43%

Avslut 30 senaste dagarna: 38
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
Juli 31151 39
Juni 31191 40
Maj 33712 52
April 31473 33
Mars 29680 35
Februari 27799 33
Januari 25916 17
December 30823 18
November 30974 5
Oktober 31668 5
September 31914 4
Augusti 38510 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 30974 37118 39
Juni 31191 31976 40
Maj 33918 32187 52
April 31473 30357 33
Mars 29367 27049 35
Februari 28631 28671 33
Januari 26072 25000 17
December 30823 31132 18
November 30974 31200 5
Oktober 33087 29296 5
September 31914 37272 4
Augusti 38510 39406 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2423k 1800k 39
Juni 2160k 1950k 40
Maj 2460k 2010k 52
April 2334k 1950k 33
Mars 1800k 1760k 35
Februari 2203k 1750k 33
Januari 2154k 1625k 17
December 1903k 1650k 18
November 1939k 1800k 5
Oktober 2015k 2450k 5
September 2625k 3050k 4
Augusti 1887k 1800k 5