Gotlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-06-25 07:25:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 31923
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.35%

Avslut 30 senaste dagarna: 43
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Maj 33712 52
April 31473 33
Mars 29680 35
Februari 27799 33
Januari 25916 17
December 30823 18
November 28738 21
Oktober 27396 31
September 30971 29
Augusti 35202 12
Juli 27400 2
Juni 30476 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 33918 32187 52
April 31473 30357 33
Mars 29367 27049 35
Februari 28631 28671 33
Januari 26072 25000 17
December 30823 31132 18
November 28738 28091 21
Oktober 27407 26923 31
September 30744 32000 29
Augusti 35202 36833 12
Juli 27400 28819 2
Juni 30476 30769 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2460k 2010k 52
April 2334k 1950k 33
Mars 1800k 1760k 35
Februari 2203k 1750k 33
Januari 2154k 1625k 17
December 1903k 1650k 18
November 1969k 1735k 21
Oktober 1583k 1575k 31
September 2058k 1800k 29
Augusti 1996k 1800k 12
Juli 1712k 2075k 2
Juni 1920k 1950k 5