Gotlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:22:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 27399
Utveckling 30 senaste dagarna: -17.61%

Avslut 30 senaste dagarna: 36
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Oktober 29497 47
September 30551 48
Augusti 35356 53
Juli 31280 40
Juni 30971 45
Maj 29188 27
April 31570 7
Mars 32193 8
Februari 25181 8
Januari 32265 5
December 23274 3
November 34621 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 27898 28837 47
September 31981 32608 48
Augusti 35998 35833 53
Juli 31522 37118 40
Juni 31439 31976 45
Maj 28516 28282 27
April 31570 32758 7
Mars 32660 33333 8
Februari 28771 35389 8
Januari 32265 30701 5
December 23274 27884 3
November 34621 36036 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1743k 1700k 47
September 2324k 1950k 48
Augusti 1904k 1995k 53
Juli 2499k 1925k 40
Juni 2159k 2000k 45
Maj 2041k 1650k 27
April 2136k 1975k 7
Mars 2225k 2150k 8
Februari 2174k 1475k 8
Januari 2065k 1750k 5
December 1101k 1375k 3
November 2746k 2530k 3