Gotlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:27:53

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 24329
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.31%

Avslut 30 senaste dagarna: 2
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 28034 33
September 31317 28
Augusti 31875 31
Juli 24634 25
Juni 29762 23
Maj 29747 24
April 28581 30
Mars 26971 22
Februari 26595 24
Januari 31809 15
December 31400 8
November 25981 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 28119 27567 33
September 31057 32954 28
Augusti 31875 31153 31
Juli 24634 22818 25
Juni 29762 30769 23
Maj 29747 30876 24
April 28258 27542 30
Mars 28582 28571 22
Februari 27013 28767 24
Januari 31809 31304 15
December 32685 29702 8
November 25857 26047 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1620k 1695k 33
September 2071k 1800k 28
Augusti 1854k 1600k 31
Juli 1619k 1580k 25
Juni 2166k 1850k 23
Maj 2210k 2000k 24
April 1927k 1750k 30
Mars 1770k 1875k 22
Februari 2328k 1800k 24
Januari 2002k 1800k 15
December 2145k 2790k 8
November 1997k 1745k 24