Gotlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-21 20:23:32

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 26424
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.41%

Avslut 30 senaste dagarna: 25
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Juli 24634 25
Juni 29762 23
Maj 29747 24
April 28581 30
Mars 26971 22
Februari 26595 24
Januari 31809 15
December 31400 8
November 25981 24
Oktober 28442 19
September 28709 28
Augusti 32213 37

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 24634 22818 25
Juni 29762 30769 23
Maj 29747 30876 24
April 28258 27542 30
Mars 28582 28571 22
Februari 27013 28767 24
Januari 31809 31304 15
December 32685 29702 8
November 25857 26047 24
Oktober 28344 27272 19
September 29453 29452 28
Augusti 30759 31250 37

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1619k 1580k 25
Juni 2166k 1850k 23
Maj 2210k 2000k 24
April 1927k 1750k 30
Mars 1770k 1875k 22
Februari 2328k 1800k 24
Januari 2002k 1800k 15
December 2145k 2790k 8
November 1997k 1745k 24
Oktober 1897k 1775k 19
September 1907k 1900k 28
Augusti 2065k 1930k 37