Gotlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-12 04:25:13

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-12): 28802
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.87%

Avslut 30 senaste dagarna: 28
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 30093 33
Maj 30125 19
April 32443 34
Mars 29688 34
Februari 23783 30
Januari 28777 24
December 29146 25
November 30827 30
Oktober 26203 5
September 22602 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 30589 31586 33
Maj 30125 34415 19
April 32261 32857 34
Mars 29795 28571 34
Februari 23783 25000 30
Januari 28777 30000 24
December 29413 27900 25
November 31101 32456 30
Oktober 26625 19551 5
September 22602 22602 1

Pris medel pris median Avslut
Juni 2151k 1925k 33
Maj 2207k 2000k 19
April 2101k 1950k 34
Mars 2030k 1930k 34
Februari 1655k 1675k 30
Januari 1960k 2000k 24
December 1860k 1775k 25
November 2034k 1850k 30
Oktober 2547k 1525k 5
September 1650k 1650k 1