Gotlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-04-15 20:27:27

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 29177
Utveckling 30 senaste dagarna: 10.9%

Avslut 30 senaste dagarna: 22
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
Mars 27356 29
Februari 27336 30
Januari 25895 17
December 30823 18
November 28738 21
Oktober 27346 31
September 31317 28
Augusti 31896 30
Juli 23757 24
Juni 29762 23
Maj 29747 24
April 28581 30

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 26646 26049 29
Februari 28304 28099 30
Januari 25070 25000 17
December 30823 31132 18
November 28738 28091 21
Oktober 27352 26923 31
September 31057 32954 28
Augusti 31896 32727 30
Juli 23757 22818 24
Juni 29762 30769 23
Maj 29747 30876 24
April 28258 27542 30

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1650k 1750k 29
Februari 2234k 1700k 30
Januari 1819k 1625k 17
December 1903k 1650k 18
November 1969k 1735k 21
Oktober 1580k 1575k 31
September 2071k 1800k 28
Augusti 1862k 1600k 30
Juli 1549k 1580k 24
Juni 2166k 1850k 23
Maj 2210k 2000k 24
April 1927k 1750k 30