Gotlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:26:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 26943
Utveckling 30 senaste dagarna: 22.42%

Avslut 30 senaste dagarna: 27
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Januari 25324 17
December 30733 18
November 28738 21
Oktober 27321 31
September 31317 28
Augusti 31896 30
Juli 23757 24
Juni 29762 23
Maj 29747 24
April 28581 30
Mars 26971 22
Februari 26595 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 24555 24358 17
December 30733 31132 18
November 28738 28091 21
Oktober 27324 26923 31
September 31057 32954 28
Augusti 31896 32727 30
Juli 23757 22818 24
Juni 29762 30769 23
Maj 29747 30876 24
April 28258 27542 30
Mars 28582 28571 22
Februari 27013 28767 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1828k 1650k 17
December 1897k 1650k 18
November 1969k 1735k 21
Oktober 1578k 1575k 31
September 2071k 1800k 28
Augusti 1862k 1600k 30
Juli 1549k 1580k 24
Juni 2166k 1850k 23
Maj 2210k 2000k 24
April 1927k 1750k 30
Mars 1770k 1875k 22
Februari 2328k 1800k 24