Västernorrlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:35:19

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 13682
Utveckling 30 senaste dagarna: 13.37%

Avslut 30 senaste dagarna: 89
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Pris kvm Avslut
Januari 12012 54
December 12492 69
November 13930 95
Oktober 14377 119
September 12911 101
Augusti 12493 95
Juli 12556 88
Juni 13373 97
Maj 13385 116
April 12876 108
Mars 14585 80
Februari 13042 79

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 12507 12048 54
December 12492 11985 69
November 13920 12587 95
Oktober 14323 12323 119
September 12873 11445 101
Augusti 12489 12500 95
Juli 12537 12935 88
Juni 13153 11708 97
Maj 13415 12195 116
April 12876 11500 108
Mars 14602 14191 80
Februari 13028 12376 79

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 829k 750k 54
December 830k 675k 69
November 932k 800k 95
Oktober 927k 795k 119
September 931k 700k 101
Augusti 760k 670k 95
Juli 801k 725k 88
Juni 876k 750k 97
Maj 916k 820k 116
April 875k 750k 108
Mars 883k 830k 80
Februari 872k 800k 79