Västernorrlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-20 20:31:13

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 13002
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.54%

Avslut 30 senaste dagarna: 71
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
Juli 12482 89
Juni 13390 99
Maj 13385 116
April 12968 109
Mars 14585 80
Februari 13042 79
Januari 11212 47
December 13138 56
November 11767 85
Oktober 13577 106
September 14091 123
Augusti 13740 97

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 12461 12288 89
Juni 13134 11708 99
Maj 13446 12195 116
April 12968 11500 109
Mars 14602 14191 80
Februari 13028 12376 79
Januari 11227 10793 47
December 13027 13596 56
November 12078 11278 85
Oktober 13492 11956 106
September 14036 14960 123
Augusti 13612 14444 97

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 798k 720k 89
Juni 862k 750k 99
Maj 924k 820k 116
April 879k 750k 109
Mars 883k 830k 80
Februari 872k 800k 79
Januari 810k 710k 47
December 746k 765k 56
November 765k 695k 85
Oktober 930k 810k 106
September 869k 840k 123
Augusti 854k 770k 97