Västernorrlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-05-20 00:49:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-5-20): 14773
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.5%

Avslut 30 senaste dagarna: 88
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
April 14611 107
Mars 12952 120
Februari 16277 128
Januari 11850 63
December 12350 75
November 13663 104
Oktober 14599 131
September 12579 111
Augusti 12515 105
Juli 12727 96
Juni 13210 108
Maj 13230 118

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 14745 13157 107
Mars 13011 12068 120
Februari 15837 14074 128
Januari 12318 12048 63
December 12350 11884 75
November 13684 12530 104
Oktober 14587 13362 131
September 12525 11414 111
Augusti 12434 12500 105
Juli 12750 12500 96
Juni 13011 11587 108
Maj 13336 12053 118

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 918k 775k 107
Mars 851k 800k 120
Februari 1147k 925k 128
Januari 793k 650k 63
December 816k 675k 75
November 899k 795k 104
Oktober 919k 795k 131
September 913k 700k 111
Augusti 737k 660k 105
Juli 786k 725k 96
Juni 877k 750k 108
Maj 931k 750k 118