Västernorrlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-09-17 20:29:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 13364
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.44%

Avslut 30 senaste dagarna: 163
Avslut 7 senaste dagarna: 28

Pris kvm Avslut
Augusti 14552 156
Juli 12772 113
Juni 14357 140
Maj 13770 126
April 14681 110
Mars 13415 118
Februari 17626 72
Januari 11474 31
December 11399 23
November 11531 20
Oktober 12328 29
September 12529 31

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 14438 13629 156
Juli 13162 11775 113
Juni 14079 12976 140
Maj 13845 13278 126
April 14813 13189 110
Mars 13505 12857 118
Februari 17210 15444 72
Januari 11937 10982 31
December 11399 10588 23
November 11592 12530 20
Oktober 12629 9852 29
September 12262 10361 31

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 852k 785k 156
Juli 830k 700k 113
Juni 978k 795k 140
Maj 906k 795k 126
April 926k 800k 110
Mars 909k 810k 118
Februari 1204k 975k 72
Januari 787k 575k 31
December 731k 620k 23
November 651k 600k 20
Oktober 692k 560k 29
September 955k 670k 31