Västernorrlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:36:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 10389
Utveckling 30 senaste dagarna: -28.23%

Avslut 30 senaste dagarna: 5
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 14405 121
September 12911 101
Augusti 12493 95
Juli 12556 88
Juni 13390 99
Maj 13385 116
April 12968 109
Mars 14585 80
Februari 13042 79
Januari 11212 47
December 13138 56
November 11642 84

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 14354 12459 121
September 12873 11445 101
Augusti 12489 12500 95
Juli 12537 12935 88
Juni 13134 11708 99
Maj 13446 12195 116
April 12968 11500 109
Mars 14602 14191 80
Februari 13028 12376 79
Januari 11227 10793 47
December 13027 13596 56
November 11954 11278 84

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 931k 800k 121
September 931k 700k 101
Augusti 760k 670k 95
Juli 801k 725k 88
Juni 862k 750k 99
Maj 924k 820k 116
April 879k 750k 109
Mars 883k 830k 80
Februari 872k 800k 79
Januari 810k 710k 47
December 746k 765k 56
November 756k 695k 84