Västernorrlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:35:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 13094
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.77%

Avslut 30 senaste dagarna: 124
Avslut 7 senaste dagarna: 22

Pris kvm Avslut
Juni 14755 141
Maj 13791 121
April 14538 134
Mars 13256 118
Februari 13974 136
Januari 14676 84
December 11959 95
November 13633 72
Oktober 11701 11
September 8158 3
Augusti 14881 3
Juli 10335 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 14797 13780 141
Maj 13657 12642 121
April 14566 14045 134
Mars 13196 12364 118
Februari 13992 12884 136
Januari 14471 12980 84
December 12322 11410 95
November 13633 12135 72
Oktober 11483 9497 11
September 8158 8905 3
Augusti 14881 18011 3
Juli 10164 9928 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 999k 795k 141
Maj 948k 760k 121
April 934k 850k 134
Mars 888k 820k 118
Februari 963k 850k 136
Januari 893k 700k 84
December 797k 720k 95
November 928k 830k 72
Oktober 657k 465k 11
September 635k 510k 3
Augusti 945k 850k 3
Juli 573k 695k 7