Västernorrlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-07-19 20:33:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 13652
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.43%

Avslut 30 senaste dagarna: 132
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Juni 14573 129
Maj 13934 119
April 14598 109
Mars 12898 119
Februari 16027 128
Januari 11850 63
December 12350 75
November 13673 103
Oktober 12609 30
September 12529 31
Augusti 10972 26
Juli 13845 26

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 14331 12976 129
Maj 14022 13375 119
April 14729 13157 109
Mars 12955 12046 119
Februari 15611 13733 128
Januari 12318 12048 63
December 12350 11884 75
November 13694 12530 103
Oktober 12979 11000 30
September 12262 10361 31
Augusti 10559 9833 26
Juli 14422 11363 26

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 990k 800k 129
Maj 907k 790k 119
April 919k 775k 109
Mars 848k 800k 119
Februari 1129k 900k 128
Januari 793k 650k 63
December 816k 675k 75
November 903k 795k 103
Oktober 725k 595k 30
September 955k 670k 31
Augusti 577k 450k 26
Juli 775k 750k 26