Västernorrlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:29:32

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 13720
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.86%

Avslut 30 senaste dagarna: 150
Avslut 7 senaste dagarna: 30

Pris kvm Avslut
Oktober 13797 154
September 13838 175
Augusti 14629 159
Juli 13501 117
Juni 14374 143
Maj 14375 89
April 13838 27
Mars 13430 28
Februari 12623 31
Januari 10841 18
December 9013 6
November 12235 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 13678 11891 154
September 13794 11929 175
Augusti 14521 13629 159
Juli 13570 12048 117
Juni 14101 13111 143
Maj 14588 12500 89
April 13838 12105 27
Mars 14277 11562 28
Februari 12357 11411 31
Januari 10788 10526 18
December 9013 10438 6
November 12235 12530 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 909k 700k 154
September 935k 710k 175
Augusti 858k 785k 159
Juli 847k 725k 117
Juni 977k 795k 143
Maj 979k 795k 89
April 838k 580k 27
Mars 840k 695k 28
Februari 1003k 695k 31
Januari 734k 575k 18
December 655k 650k 6
November 709k 600k 4