Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2019-10-08 07:14:27

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 13372
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.32%

Avslut 30 senaste dagarna: 53
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
September 13902 57
Augusti 14338 42
Juli 12492 23
Juni 16015 38
Maj 17512 26
April 14621 2
Mars 10205 4
Februari 8870 3
Januari 6679 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 13902 10100 57
Augusti 14410 13603 42
Juli 12492 9473 23
Juni 16015 17272 38
Maj 17512 13803 26
April 14621 24444 2
Mars 11585 12222 4
Februari 8870 10609 3
Januari 7180 6595 5

Pris medel pris median Avslut
September 1708k 1500k 57
Augusti 1715k 1600k 42
Juli 1481k 955k 23
Juni 2162k 2000k 38
Maj 2034k 1725k 26
April 2705k 3300k 2
Mars 1900k 3300k 4
Februari 1230k 870k 3
Januari 923k 775k 5