Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2019-04-15 20:18:17

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 15894
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.38%

Avslut 30 senaste dagarna: 30
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
Mars 16220 39
Februari 16910 22
Januari 12654 11
December 19404 6
November 12686 11
Oktober 12677 4
September 12146 8
Augusti 21695 6
Juli 12010 3
Juni 21176 11
Maj 18911 8
April 18037 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 16116 14864 39
Februari 17266 17011 22
Januari 12550 10852 11
December 19404 23333 6
November 12686 11038 11
Oktober 12677 12890 4
September 12146 11434 8
Augusti 21695 19444 6
Juli 12010 11578 3
Juni 21521 20087 11
Maj 19882 20970 8
April 16566 24828 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1950k 2050k 39
Februari 2964k 1890k 22
Januari 1825k 1400k 11
December 2904k 4100k 6
November 1988k 1650k 11
Oktober 2053k 1775k 4
September 2107k 2060k 8
Augusti 2878k 2620k 6
Juli 1533k 1200k 3
Juni 1825k 1145k 11
Maj 2438k 2160k 8
April 3040k 2950k 4