Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2018-08-21 20:15:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 14527
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.59%

Avslut 30 senaste dagarna: 19
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
Juli 13570 29
Juni 17413 27
Maj 21512 20
April 17206 10
Mars 12845 2
Februari 14883 12
Januari 10845 3
December 13497 8
November 16231 6
Oktober 17067 11
September 15536 8
Augusti 9538 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 13570 10979 29
Juni 17474 17115 27
Maj 21977 23529 20
April 16567 20186 10
Mars 12845 19920 2
Februari 14883 13932 12
Januari 10845 9732 3
December 13497 14000 8
November 16231 21132 6
Oktober 18853 17977 11
September 15873 13432 8
Augusti 10169 8733 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1615k 1200k 29
Juni 1799k 1555k 27
Maj 2741k 2900k 20
April 2541k 2500k 10
Mars 1580k 2510k 2
Februari 2137k 2130k 12
Januari 1240k 1090k 3
December 1965k 1805k 8
November 2229k 2255k 6
Oktober 2159k 2500k 11
September 1658k 1800k 8
Augusti 1684k 950k 5