Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:20:23

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 13827
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.82%

Avslut 30 senaste dagarna: 56
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 14616 66
Maj 16901 53
April 18683 24
Mars 20058 10
Februari 17148 13
Januari 10925 8
December 6922 6
November 20480 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 14102 11363 66
Maj 17209 13805 53
April 18243 19230 24
Mars 19528 24180 10
Februari 17148 20267 13
Januari 10925 9745 8
December 6922 9807 6
November 20480 21071 9

Pris medel pris median Avslut
Juni 1855k 1710k 66
Maj 2309k 1850k 53
April 2708k 2650k 24
Mars 2544k 3500k 10
Februari 2597k 2480k 13
Januari 1439k 1250k 8
December 1119k 1275k 6
November 2416k 2950k 9