Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:18:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 18191
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.61%

Avslut 30 senaste dagarna: 38
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Maj 20228 31
April 19470 17
Mars 15597 9
Februari 16265 16
Januari 10845 3
December 13497 8
November 16231 6
Oktober 17067 11
September 15536 8
Augusti 9538 5
Juli 8556 11
Juni 11272 23

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 20097 21268 31
April 18933 20186 17
Mars 15597 14960 9
Februari 16265 15166 16
Januari 10845 9732 3
December 13497 14000 8
November 16231 21132 6
Oktober 18853 17977 11
September 15873 13432 8
Augusti 10169 8733 5
Juli 8556 7686 11
Juni 11272 11195 23

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2520k 2500k 31
April 2596k 2600k 17
Mars 2218k 1900k 9
Februari 2455k 2260k 16
Januari 1240k 1090k 3
December 1965k 1805k 8
November 2229k 2255k 6
Oktober 2159k 2500k 11
September 1658k 1800k 8
Augusti 1684k 950k 5
Juli 959k 850k 11
Juni 1952k 2000k 23