Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2019-06-25 20:17:49

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 14036
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.68%

Avslut 30 senaste dagarna: 62
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Maj 16993 62
April 14444 23
Mars 14938 21
Februari 15696 15
Januari 9561 7
December 19883 5
November 11935 13
Oktober 12271 5
September 11913 9
Augusti 19580 5
Juli 9263 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 16914 14825 62
April 14394 12173 23
Mars 14832 14070 21
Februari 15919 12954 15
Januari 9647 7908 7
December 19883 23333 5
November 12703 11038 13
Oktober 10705 9971 5
September 11913 11250 9
Augusti 19580 16794 5
Juli 5791 13269 2

Pris medel pris median Avslut
Maj 1986k 1995k 62
April 1993k 1890k 23
Mars 1873k 2400k 21
Februari 2469k 1850k 15
Januari 1381k 805k 7
December 3070k 4100k 5
November 1782k 1595k 13
Oktober 2017k 1650k 5
September 1936k 2000k 9
Augusti 2659k 2620k 5
Juli 347k 1380k 2