Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:19:16

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 23853
Utveckling 30 senaste dagarna: 83.22%

Avslut 30 senaste dagarna: 1
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 13305 31
September 15896 37
Augusti 19160 16
Juli 18118 8
Juni 20294 14
Maj 20511 9
April 18037 4
Mars 5416 1
Februari 14412 11
Januari 10845 3
December 13497 8
November 16231 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 13284 12110 31
September 16050 16785 37
Augusti 19018 18125 16
Juli 18118 15384 8
Juni 20517 20087 14
Maj 21467 20970 9
April 16566 24828 4
Mars 5416 5416 1
Februari 14412 13696 11
Januari 10845 9732 3
December 13497 14000 8
November 16231 21132 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1913k 1650k 31
September 2287k 2415k 37
Augusti 2765k 2525k 16
Juli 2088k 2300k 8
Juni 1881k 2015k 14
Maj 2697k 2160k 9
April 3040k 2950k 4
Mars 650k 650k 1
Februari 2063k 1925k 11
Januari 1240k 1090k 3
December 1965k 1805k 8
November 2229k 2255k 6