Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:14:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 15309
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.0%

Avslut 30 senaste dagarna: 49
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 15033 51
September 15643 46
Augusti 15375 23
Juli 15477 11
Juni 15789 25
Maj 18464 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 15287 11764 51
September 15643 13422 46
Augusti 15375 15625 23
Juli 15477 13513 11
Juni 15789 14285 25
Maj 18464 11666 7

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1919k 1565k 51
September 2021k 1680k 46
Augusti 1941k 1750k 23
Juli 1931k 1880k 11
Juni 2204k 2170k 25
Maj 2181k 1275k 7