Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2019-08-15 07:16:13

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 12143
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.42%

Avslut 30 senaste dagarna: 28
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Juli 11376 39
Juni 13730 67
Maj 17010 46
April 17717 12
Mars 13479 13
Februari 11467 10
Januari 9561 7
December 19883 5
November 7142 6
Oktober 19000 2
September 11078 3
Augusti 6818 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 11376 9411 39
Juni 13730 13300 67
Maj 17270 14743 46
April 17281 20348 12
Mars 14163 13407 13
Februari 11467 12352 10
Januari 9647 7908 7
December 19883 23333 5
November 7597 8148 6
Oktober 12712 23863 2
September 11078 11434 3
Augusti 6818 9785 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1345k 965k 39
Juni 1857k 1680k 67
Maj 2001k 1995k 46
April 2672k 2650k 12
Mars 2084k 2050k 13
Februari 1605k 1750k 10
Januari 1381k 805k 7
December 3070k 4100k 5
November 963k 1225k 6
Oktober 2987k 4200k 2
September 1506k 1370k 3
Augusti 637k 685k 2