Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:17:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 15521
Utveckling 30 senaste dagarna: 12.21%

Avslut 30 senaste dagarna: 22
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
Januari 11405 19
December 15686 18
November 14177 23
Oktober 13733 7
September 11854 10
Augusti 21695 6
Juli 17148 4
Juni 21176 11
Maj 18911 8
April 18037 4
Mars 5416 1
Februari 14907 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 11726 8804 19
December 15686 17142 18
November 13626 14016 23
Oktober 14860 12890 7
September 11425 11434 10
Augusti 20961 19444 6
Juli 17148 15384 4
Juni 21521 20087 11
Maj 19882 20970 8
April 16566 24828 4
Mars 5416 5416 1
Februari 14907 13932 10

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1715k 950k 19
December 2057k 1800k 18
November 1629k 1660k 23
Oktober 3035k 1775k 7
September 1836k 2060k 10
Augusti 3270k 2620k 6
Juli 2075k 2200k 4
Juni 1825k 1145k 11
Maj 2438k 2160k 8
April 3040k 2950k 4
Mars 650k 650k 1
Februari 2005k 1925k 10