Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:17:16

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 15522
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.47%

Avslut 30 senaste dagarna: 40
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
September 15421 42
Augusti 16619 23
Juli 13623 18
Juni 18385 17
Maj 21631 12
April 18037 4
Mars 5416 1
Februari 14412 11
Januari 10845 3
December 13497 8
November 16231 6
Oktober 17067 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 15560 16666 42
Augusti 16626 16551 23
Juli 13623 11578 18
Juni 18512 18853 17
Maj 22374 23529 12
April 16566 24828 4
Mars 5416 5416 1
Februari 14412 13696 11
Januari 10845 9732 3
December 13497 14000 8
November 16231 21132 6
Oktober 18853 17977 11

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2147k 2400k 42
Augusti 2321k 2400k 23
Juli 1553k 1200k 18
Juni 1804k 1750k 17
Maj 2936k 3310k 12
April 3040k 2950k 4
Mars 650k 650k 1
Februari 2063k 1925k 11
Januari 1240k 1090k 3
December 1965k 1805k 8
November 2229k 2255k 6
Oktober 2159k 2500k 11