Jämtlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:29:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 22913
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.53%

Avslut 30 senaste dagarna: 89
Avslut 7 senaste dagarna: 22

Pris kvm Avslut
Juni 21215 89
Maj 24511 84
April 21718 80
Mars 22677 80
Februari 25950 87
Januari 25128 59
December 25956 44
November 23736 57
Oktober 24645 16
September 21541 12
Augusti 21965 12
Juli 17283 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 21096 19661 89
Maj 24511 21164 84
April 21982 19620 80
Mars 22563 20796 80
Februari 25950 23333 87
Januari 25214 22142 59
December 25562 20384 44
November 24000 21176 57
Oktober 22974 21176 16
September 21541 20491 12
Augusti 21965 17840 12
Juli 17283 18292 10

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1423k 1290k 89
Maj 1600k 1250k 84
April 1363k 1200k 80
Mars 1415k 1325k 80
Februari 1715k 1505k 87
Januari 1551k 1350k 59
December 1754k 1350k 44
November 1602k 1250k 57
Oktober 1642k 1600k 16
September 1481k 1400k 12
Augusti 1164k 825k 12
Juli 1101k 1125k 10