Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2018-08-20 20:13:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 11433
Utveckling 30 senaste dagarna: -17.09%

Avslut 30 senaste dagarna: 74
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Juli 13426 94
Juni 15294 109
Maj 14483 60
April 14024 35
Mars 12017 10
Februari 15286 8
Januari 12505 9
December 17604 12
November 13173 16
Oktober 14883 14
September 13612 17
Augusti 13970 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 13221 11090 94
Juni 15397 13900 109
Maj 14249 12376 60
April 14024 13702 35
Mars 12017 17460 10
Februari 14795 15724 8
Januari 12956 12641 9
December 17604 15333 12
November 13173 13302 16
Oktober 14883 14956 14
September 14306 12244 17
Augusti 15049 12083 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1508k 1200k 94
Juni 1824k 1550k 109
Maj 1758k 1350k 60
April 1961k 1700k 35
Mars 2153k 2200k 10
Februari 2850k 2910k 8
Januari 1835k 1650k 9
December 2777k 2100k 12
November 1870k 1575k 16
Oktober 2651k 2550k 14
September 1675k 1300k 17
Augusti 2326k 1450k 13