Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:14:27

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 14301
Utveckling 30 senaste dagarna: 21.67%

Avslut 30 senaste dagarna: 48
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
Januari 13646 45
December 10927 45
November 14203 39
Oktober 14335 37
September 16285 23
Augusti 12790 22
Juli 13616 24
Juni 16241 26
Maj 16172 19
April 14230 12
Mars 10610 7
Februari 12120 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 13894 11460 45
December 11049 9000 45
November 13999 12698 39
Oktober 14204 11000 37
September 16695 13741 23
Augusti 12679 14166 22
Juli 13616 12631 24
Juni 16464 12727 26
Maj 15625 14506 19
April 14230 15540 12
Mars 10610 13445 7
Februari 11759 12448 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1668k 1295k 45
December 1234k 1050k 45
November 1882k 1725k 39
Oktober 1842k 1400k 37
September 2142k 2020k 23
Augusti 1726k 1600k 22
Juli 1629k 1550k 24
Juni 2110k 1550k 26
Maj 1879k 2180k 19
April 2058k 1930k 12
Mars 1975k 1940k 7
Februari 2528k 2170k 6