Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2019-10-08 07:12:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 14134
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.2%

Avslut 30 senaste dagarna: 110
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
September 14009 131
Augusti 14546 101
Juli 13761 82
Juni 18402 46
Maj 17383 30
April 17403 9
Mars 16329 1
Februari 21192 1
Januari 16210 4
December 30391 1
November 6281 3
Oktober 16907 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 14099 12790 131
Augusti 14567 13203 101
Juli 13694 13478 82
Juni 18384 19444 46
Maj 17310 18785 30
April 17611 18518 9
Mars 16329 16329 1
Februari 21192 21192 1
Januari 16210 19444 4
December 30391 30391 1
November 6281 7216 3
Oktober 16907 20370 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1733k 1350k 131
Augusti 1773k 1700k 101
Juli 1697k 1650k 82
Juni 2440k 2100k 46
Maj 2146k 1975k 30
April 2536k 1895k 9
Mars 2580k 2580k 1
Februari 2310k 2310k 1
Januari 2075k 2500k 4
December 3495k 3495k 1
November 1258k 1400k 3
Oktober 2012k 2200k 5