Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:16:27

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 14283
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.67%

Avslut 30 senaste dagarna: 3
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 13212 129
September 14379 100
Augusti 14361 59
Juli 15237 37
Juni 16275 30
Maj 16373 21
April 14230 12
Mars 10610 7
Februari 12120 6
Januari 12505 9
December 16277 10
November 13173 16

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 13158 11038 129
September 14243 11930 100
Augusti 14471 12222 59
Juli 15237 12847 37
Juni 16469 12727 30
Maj 15884 14506 21
April 14230 15540 12
Mars 10610 13445 7
Februari 11759 12448 6
Januari 12956 12641 9
December 16277 13461 10
November 13173 13302 16

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1428k 1300k 129
September 1768k 1275k 100
Augusti 1764k 1410k 59
Juli 1941k 1680k 37
Juni 2110k 1650k 30
Maj 1932k 2180k 21
April 2058k 1930k 12
Mars 1975k 1940k 7
Februari 2528k 2170k 6
Januari 1835k 1650k 9
December 2547k 2100k 10
November 1870k 1575k 16