Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2019-04-15 20:15:14

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 15913
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.36%

Avslut 30 senaste dagarna: 74
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Mars 15289 69
Februari 13582 40
Januari 15304 30
December 12523 18
November 12521 13
Oktober 13023 24
September 15744 21
Augusti 12790 22
Juli 13616 24
Juni 16314 26
Maj 16861 18
April 14230 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 15032 13805 69
Februari 14382 13356 40
Januari 15222 12028 30
December 12523 12250 18
November 12587 9742 13
Oktober 12645 10714 24
September 16195 12500 21
Augusti 12679 14166 22
Juli 13616 12631 24
Juni 16543 12727 26
Maj 16280 15364 18
April 14230 15540 12

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1793k 1795k 69
Februari 2185k 1475k 40
Januari 1908k 1500k 30
December 1326k 875k 18
November 1715k 1400k 13
Oktober 1541k 1350k 24
September 2105k 2020k 21
Augusti 1726k 1600k 22
Juli 1629k 1550k 24
Juni 2083k 1550k 26
Maj 1949k 2195k 18
April 2058k 1930k 12