Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:14:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 13786
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.08%

Avslut 30 senaste dagarna: 122
Avslut 7 senaste dagarna: 31

Pris kvm Avslut
September 14020 107
Augusti 13146 90
Juli 14524 57
Juni 16943 53
Maj 15881 24
April 14230 12
Mars 10610 7
Februari 12120 6
Januari 12505 9
December 16277 10
November 13173 16
Oktober 14883 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 13907 11728 107
Augusti 13335 10576 90
Juli 14592 12631 57
Juni 17065 14367 53
Maj 15447 15120 24
April 14230 15540 12
Mars 10610 13445 7
Februari 11759 12448 6
Januari 12956 12641 9
December 16277 13461 10
November 13173 13302 16
Oktober 14883 14956 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1696k 1225k 107
Augusti 1602k 1230k 90
Juli 1743k 1500k 57
Juni 2147k 1675k 53
Maj 1853k 2030k 24
April 2058k 1930k 12
Mars 1975k 1940k 7
Februari 2528k 2170k 6
Januari 1835k 1650k 9
December 2547k 2100k 10
November 1870k 1575k 16
Oktober 2651k 2550k 14