Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2019-06-25 20:15:04

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 16402
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.12%

Avslut 30 senaste dagarna: 117
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
Maj 16296 110
April 17240 52
Mars 18363 37
Februari 14854 26
Januari 14269 13
December 12583 9
November 12431 12
Oktober 12000 22
September 16266 22
Augusti 11891 8
Juli 14359 3
Juni 26340 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 16236 15538 110
April 17439 16483 52
Mars 17951 19200 37
Februari 15366 13750 26
Januari 14192 9722 13
December 12583 13111 9
November 12498 9059 12
Oktober 11527 10714 22
September 16698 13741 22
Augusti 11795 12222 8
Juli 14359 13205 3
Juni 26340 30196 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1996k 1800k 110
April 2222k 2150k 52
Mars 2376k 2400k 37
Februari 2240k 1875k 26
Januari 2021k 1400k 13
December 1133k 875k 9
November 1700k 1400k 12
Oktober 1426k 1350k 22
September 2126k 2400k 22
Augusti 2086k 1950k 8
Juli 2168k 2760k 3
Juni 3275k 2850k 3