Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:15:22

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 14396
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.19%

Avslut 30 senaste dagarna: 117
Avslut 7 senaste dagarna: 34

Pris kvm Avslut
Maj 13435 93
April 13958 49
Mars 12294 23
Februari 14427 12
Januari 13211 11
December 17604 12
November 13173 16
Oktober 14978 15
September 13612 17
Augusti 13970 13
Juli 16081 23
Juni 14604 37

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 13370 10901 93
April 13817 13750 49
Mars 12390 13445 23
Februari 13867 12448 12
Januari 13602 14817 11
December 17604 15333 12
November 13173 13302 16
Oktober 14978 14956 15
September 14306 12244 17
Augusti 15049 12083 13
Juli 16261 15909 23
Juni 14649 12500 37

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1560k 1250k 93
April 1916k 1750k 49
Mars 1725k 1800k 23
Februari 2515k 2170k 12
Januari 1977k 2430k 11
December 2777k 2100k 12
November 1870k 1575k 16
Oktober 2549k 2350k 15
September 1675k 1300k 17
Augusti 2326k 1450k 13
Juli 1886k 2115k 23
Juni 2009k 1450k 37