Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2020-07-12 04:15:07

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-12): 14862
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.54%

Avslut 30 senaste dagarna: 106
Avslut 7 senaste dagarna: 28

Pris kvm Avslut
Juni 15788 117
Maj 15150 91
April 17541 65
Mars 16755 26
Februari 18591 16
Januari 12754 12
December 12812 9
November 13162 13
Oktober 11474 4
September 14649 4
Augusti 18932 1
Juli 11238 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 15566 13636 117
Maj 15619 12461 91
April 17713 16960 65
Mars 16482 17857 26
Februari 18591 21904 16
Januari 13691 16785 12
December 14320 14185 9
November 13162 15377 13
Oktober 11474 14525 4
September 14649 13511 4
Augusti 18932 18932 1
Juli 11238 11238 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1874k 1490k 117
Maj 2036k 1500k 91
April 2028k 2025k 65
Mars 2332k 2200k 26
Februari 2363k 2100k 16
Januari 2297k 2230k 12
December 1780k 1900k 9
November 1594k 1600k 13
Oktober 1712k 2600k 4
September 1567k 1770k 4
Augusti 3900k 3900k 1
Juli 2495k 2495k 1