Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:17:54

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 14068
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.67%

Avslut 30 senaste dagarna: 101
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Juni 15952 116
Maj 15470 83
April 17319 62
Mars 17663 24
Februari 18629 15
Januari 12754 12
December 12812 9
November 13162 13
Oktober 11474 4
September 14649 4
Augusti 18932 1
Juli 11238 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 15727 13888 116
Maj 15969 12883 83
April 17485 16960 62
Mars 17261 18181 24
Februari 18629 21904 15
Januari 13691 16785 12
December 14320 14185 9
November 13162 15377 13
Oktober 11474 14525 4
September 14649 13511 4
Augusti 18932 18932 1
Juli 11238 11238 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1884k 1495k 116
Maj 2096k 1600k 83
April 2036k 2050k 62
Mars 2364k 2200k 24
Februari 2423k 2100k 15
Januari 2297k 2230k 12
December 1780k 1900k 9
November 1594k 1600k 13
Oktober 1712k 2600k 4
September 1567k 1770k 4
Augusti 3900k 3900k 1
Juli 2495k 2495k 1