Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:12:08

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 12569
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.96%

Avslut 30 senaste dagarna: 79
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 13513 88
September 14169 103
Augusti 15703 64
Juli 12707 34
Juni 18006 20
Maj 19478 13
April 12375 4
Mars 16329 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 13530 10723 88
September 14271 12790 103
Augusti 15703 14500 64
Juli 12707 13666 34
Juni 18006 20000 20
Maj 19478 19680 13
April 12375 13281 4
Mars 16329 16329 1

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1668k 1220k 88
September 1832k 1395k 103
Augusti 2014k 1825k 64
Juli 1773k 1800k 34
Juni 2393k 2060k 20
Maj 2340k 2800k 13
April 1862k 1700k 4
Mars 2580k 2580k 1