Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2018-08-20 20:14:59

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 12265
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.24%

Avslut 30 senaste dagarna: 31
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Juli 12983 52
Juni 15989 104
Maj 18840 76
April 16795 37
Mars 18684 21
Februari 14757 13
Januari 15117 13
December 11945 10
November 17655 24
Oktober 19035 19
September 18056 39
Augusti 15271 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 12599 11375 52
Juni 16324 14606 104
Maj 18317 18217 76
April 16368 16485 37
Mars 18719 18478 21
Februari 16876 13333 13
Januari 14979 12236 13
December 12568 12437 10
November 16868 19523 24
Oktober 19035 21024 19
September 17528 15037 39
Augusti 16799 20631 18

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1521k 1410k 52
Juni 2069k 1835k 104
Maj 2701k 2350k 76
April 2408k 2600k 37
Mars 2395k 2750k 21
Februari 3140k 2220k 13
Januari 2237k 1900k 13
December 1688k 1850k 10
November 2838k 2800k 24
Oktober 2477k 2350k 19
September 2517k 2550k 39
Augusti 2618k 1900k 18