Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2019-10-08 07:13:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 17386
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.56%

Avslut 30 senaste dagarna: 140
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
September 17007 148
Augusti 16512 90
Juli 15957 56
Juni 18744 70
Maj 18799 39
April 15575 6
Mars 16382 6
Februari 13664 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 16862 15789 148
Augusti 16985 14949 90
Juli 15360 15000 56
Juni 18586 17420 70
Maj 19059 19336 39
April 16955 15833 6
Mars 16382 24710 6
Februari 13664 13664 1

Pris medel pris median Avslut
September 2332k 1950k 148
Augusti 2217k 1850k 90
Juli 2034k 1780k 56
Juni 2557k 2300k 70
Maj 2281k 2350k 39
April 2413k 1900k 6
Mars 2157k 2990k 6
Februari 2200k 2200k 1