Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2019-08-15 07:15:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 14509
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.2%

Avslut 30 senaste dagarna: 42
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juli 15056 79
Juni 18520 110
Maj 17378 78
April 18197 40
Mars 18696 28
Februari 18559 16
Januari 15581 7
December 12663 8
November 22584 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 14354 13701 79
Juni 18364 17727 110
Maj 17519 16941 78
April 18618 17463 40
Mars 18905 23333 28
Februari 18304 19662 16
Januari 16241 10000 7
December 11717 20779 8
November 22678 23076 8

Pris medel pris median Avslut
Juli 1781k 1560k 79
Juni 2545k 2200k 110
Maj 2134k 2300k 78
April 2694k 2575k 40
Mars 2549k 2990k 28
Februari 3357k 3460k 16
Januari 2083k 1570k 7
December 1880k 1870k 8
November 3413k 3200k 8