Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2019-04-15 20:17:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 16549
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.15%

Avslut 30 senaste dagarna: 62
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
Mars 16000 61
Februari 16104 66
Januari 16050 26
December 14802 13
November 20617 32
Oktober 18879 20
September 17112 23
Augusti 15203 12
Juli 16939 11
Juni 15728 25
Maj 21085 19
April 16121 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 16186 13472 61
Februari 15480 14726 66
Januari 15638 13928 26
December 14311 17613 13
November 20550 21951 32
Oktober 18886 21594 20
September 17851 16451 23
Augusti 14336 14953 12
Juli 17127 11504 11
Juni 15982 14634 25
Maj 18940 18867 19
April 15048 18014 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1925k 1650k 61
Februari 2487k 2100k 66
Januari 2332k 1950k 26
December 2191k 2500k 13
November 2871k 2900k 32
Oktober 2344k 2505k 20
September 2503k 2530k 23
Augusti 1819k 1900k 12
Juli 1840k 1300k 11
Juni 2231k 2325k 25
Maj 2865k 2350k 19
April 2427k 2600k 14