Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:16:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 15738
Utveckling 30 senaste dagarna: 24.21%

Avslut 30 senaste dagarna: 75
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Januari 14024 45
December 14377 26
November 18739 61
Oktober 20649 38
September 16768 26
Augusti 14729 13
Juli 16939 11
Juni 15728 25
Maj 21085 19
April 16008 13
Mars 17700 11
Februari 13033 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 14340 12515 45
December 13800 14690 26
November 18465 19180 61
Oktober 21041 21611 38
September 17411 16451 26
Augusti 13877 11801 13
Juli 17127 11504 11
Juni 15982 14634 25
Maj 18940 18867 19
April 14858 15178 13
Mars 18762 14871 11
Februari 15036 13333 10

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1873k 1570k 45
December 1858k 1870k 26
November 2581k 2425k 61
Oktober 2682k 2510k 38
September 2445k 2400k 26
Augusti 1712k 1600k 13
Juli 1840k 1300k 11
Juni 2231k 2325k 25
Maj 2865k 2350k 19
April 2425k 2600k 13
Mars 2398k 2750k 11
Februari 2909k 2220k 10