Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:19:22

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 17135
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 111
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 18726 138
Maj 17639 120
April 20186 65
Mars 18031 31
Februari 18870 32
Januari 20792 23
December 16955 18
November 20532 18

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 18396 17619 138
Maj 17831 14804 120
April 19852 19619 65
Mars 18303 17000 31
Februari 18870 17889 32
Januari 21999 21153 23
December 16116 17906 18
November 20532 23652 18

Pris medel pris median Avslut
Juni 2494k 2015k 138
Maj 2384k 1925k 120
April 2615k 2350k 65
Mars 2500k 2400k 31
Februari 2644k 2500k 32
Januari 3020k 2998k 23
December 2930k 3250k 18
November 2957k 2495k 18