Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:17:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 16588
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.28%

Avslut 30 senaste dagarna: 112
Avslut 7 senaste dagarna: 30

Pris kvm Avslut
Maj 18220 103
April 16391 56
Mars 17373 39
Februari 14929 21
Januari 17815 21
December 11945 10
November 18466 25
Oktober 19035 19
September 18056 39
Augusti 15271 18
Juli 14664 27
Juni 17254 41

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 17837 17419 103
April 16079 16058 56
Mars 17160 14871 39
Februari 16229 13333 21
Januari 17592 15079 21
December 12568 12437 10
November 17630 19523 25
Oktober 19035 21024 19
September 17528 15037 39
Augusti 16799 20631 18
Juli 14664 12096 27
Juni 16530 16992 41

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2475k 2150k 103
April 2194k 2200k 56
Mars 2067k 1815k 39
Februari 3008k 2220k 21
Januari 2524k 2400k 21
December 1688k 1850k 10
November 2961k 2800k 25
Oktober 2477k 2350k 19
September 2517k 2550k 39
Augusti 2618k 1900k 18
Juli 1931k 1650k 27
Juni 1949k 2030k 41