Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:13:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 17958
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.33%

Avslut 30 senaste dagarna: 125
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 18278 142
September 17560 136
Augusti 17633 70
Juli 16510 32
Juni 17517 36
Maj 18390 12
April 11501 3
Mars 7770 1
Februari 13664 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 18612 15688 142
September 17390 16528 136
Augusti 17950 18926 70
Juli 16256 19594 32
Juni 17660 16538 36
Maj 18390 20784 12
April 11501 15833 3
Mars 7770 7770 1
Februari 13664 13664 1

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2309k 1905k 142
September 2406k 2131k 136
Augusti 2546k 2200k 70
Juli 2249k 2650k 32
Juni 2646k 2150k 36
Maj 2176k 2350k 12
April 1200k 1350k 3
Mars 777k 777k 1
Februari 2200k 2200k 1