Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:18:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 22634
Utveckling 30 senaste dagarna: 22.11%

Avslut 30 senaste dagarna: 8
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 18396 100
September 17409 87
Augusti 17975 61
Juli 15081 20
Juni 16653 40
Maj 20916 25
April 16368 14
Mars 17700 11
Februari 13033 10
Januari 15120 12
December 11945 10
November 17655 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 18904 17010 100
September 17522 15517 87
Augusti 17758 14953 61
Juli 15145 12148 20
Juni 17214 14634 40
Maj 18699 18867 25
April 15273 18255 14
Mars 18762 14871 11
Februari 15036 13333 10
Januari 14972 12236 12
December 12568 12437 10
November 16868 19523 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2190k 2325k 100
September 2409k 2125k 87
Augusti 2295k 2100k 61
Juli 1739k 1440k 20
Juni 2237k 1950k 40
Maj 2926k 2400k 25
April 2377k 2600k 14
Mars 2398k 2750k 11
Februari 2909k 2220k 10
Januari 2265k 1950k 12
December 1688k 1850k 10
November 2838k 2800k 24