Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2019-06-25 20:16:40

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 18403
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.23%

Avslut 30 senaste dagarna: 134
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Maj 16863 101
April 17263 63
Mars 18407 51
Februari 18167 29
Januari 14045 12
December 12663 8
November 19897 19
Oktober 18732 19
September 17446 22
Augusti 16058 3
Juli 24277 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 16741 15892 101
April 17574 16601 63
Mars 18858 19289 51
Februari 17331 15517 29
Januari 14185 11804 12
December 11717 20779 8
November 20044 21951 19
Oktober 18334 21428 19
September 18217 17948 22
Augusti 13982 17804 3
Juli 24277 24277 1

Pris medel pris median Avslut
Maj 1975k 2050k 101
April 2518k 2210k 63
Mars 2394k 2200k 51
Februari 3146k 2750k 29
Januari 1980k 1630k 12
December 1880k 1870k 8
November 2957k 2700k 19
Oktober 2160k 2505k 19
September 2596k 2550k 22
Augusti 3160k 2920k 3
Juli 4200k 4200k 1