Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:16:14

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 17465
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.04%

Avslut 30 senaste dagarna: 114
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Pris kvm Avslut
September 16983 96
Augusti 16600 72
Juli 13837 33
Juni 16323 62
Maj 20444 33
April 16989 16
Mars 17700 11
Februari 13033 10
Januari 15120 12
December 11945 10
November 17655 24
Oktober 19035 19

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 17084 15364 96
Augusti 16443 14444 72
Juli 13641 11504 33
Juni 16654 14634 62
Maj 18714 18867 33
April 16011 18255 16
Mars 18762 14871 11
Februari 15036 13333 10
Januari 14972 12236 12
December 12568 12437 10
November 16868 19523 24
Oktober 19035 21024 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2298k 2025k 96
Augusti 2136k 1680k 72
Juli 1667k 1640k 33
Juni 2245k 1950k 62
Maj 2786k 2350k 33
April 2345k 2600k 16
Mars 2398k 2750k 11
Februari 2909k 2220k 10
Januari 2265k 1950k 12
December 1688k 1850k 10
November 2838k 2800k 24
Oktober 2477k 2350k 19