Uppsala län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:22:56

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 23847
Utveckling 30 senaste dagarna: -15.5%

Avslut 30 senaste dagarna: 116
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 26653 176
Maj 26843 122
April 26331 93
Mars 27696 47
Februari 21841 23
Januari 25362 17
December 25486 12
November 22744 16
Oktober 29367 8
September 17977 2
Augusti 12777 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 26619 25362 176
Maj 26362 25000 122
April 26661 27071 93
Mars 27914 23870 47
Februari 21841 25077 23
Januari 25362 27235 17
December 25486 28525 12
November 22744 23553 16
Oktober 29367 30218 8
September 17977 22142 2
Augusti 12777 12777 1

Pris medel pris median Avslut
Juni 3336k 3000k 176
Maj 3388k 2990k 122
April 3666k 3495k 93
Mars 3811k 3350k 47
Februari 3681k 3850k 23
Januari 3659k 3350k 17
December 3375k 2495k 12
November 3236k 3195k 16
Oktober 3597k 3950k 8
September 2355k 2850k 2
Augusti 1265k 1265k 1