Uppsala län – hus

Uppdaterad 2018-08-20 20:18:32

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 23109
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.53%

Avslut 30 senaste dagarna: 50
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Juli 22584 78
Juni 24143 97
Maj 26420 89
April 24919 37
Mars 23976 23
Februari 26366 23
Januari 25075 9
December 31516 9
November 23254 13
Oktober 22983 20
September 25323 26
Augusti 26147 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 22665 21315 78
Juni 24242 25000 97
Maj 26180 26605 89
April 24954 23913 37
Mars 23566 22794 23
Februari 26366 26298 23
Januari 25075 25598 9
December 31516 30072 9
November 24506 23855 13
Oktober 22407 31000 20
September 25323 26325 26
Augusti 26147 27857 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2604k 2500k 78
Juni 2827k 2800k 97
Maj 3529k 3100k 89
April 3969k 3700k 37
Mars 3041k 3100k 23
Februari 3380k 3460k 23
Januari 3137k 2650k 9
December 4272k 3775k 9
November 2910k 3300k 13
Oktober 3643k 3550k 20
September 3555k 3650k 26
Augusti 3945k 3850k 21