Uppsala län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:20:27

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 25966
Utveckling 30 senaste dagarna: 26.36%

Avslut 30 senaste dagarna: 77
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Januari 24149 52
December 27201 36
November 23764 57
Oktober 26187 64
September 28783 35
Augusti 25009 18
Juli 23791 24
Juni 24059 26
Maj 24942 23
April 22718 18
Mars 25373 16
Februari 26759 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 23325 23636 52
December 27019 23463 36
November 24142 23872 57
Oktober 26504 23941 64
September 27865 27272 35
Augusti 25515 27710 18
Juli 23559 23913 24
Juni 24418 25000 26
Maj 24718 24193 23
April 22718 22784 18
Mars 25373 25912 16
Februari 26759 28541 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 3358k 3000k 52
December 3387k 2995k 36
November 3095k 3175k 57
Oktober 3603k 3525k 64
September 4114k 3730k 35
Augusti 3235k 3750k 18
Juli 3369k 3000k 24
Juni 3071k 3550k 26
Maj 3366k 2495k 23
April 3588k 3600k 18
Mars 3438k 3150k 16
Februari 3204k 3100k 21