Uppsala län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:19:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 27052
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.6%

Avslut 30 senaste dagarna: 128
Avslut 7 senaste dagarna: 33

Pris kvm Avslut
September 28428 115
Augusti 27091 73
Juli 23358 54
Juni 25150 62
Maj 26899 41
April 23581 20
Mars 25373 16
Februari 26646 21
Januari 25075 9
December 31516 9
November 23117 12
Oktober 22983 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 27953 27586 115
Augusti 27532 26493 73
Juli 23248 21739 54
Juni 25172 26296 62
Maj 26868 26350 41
April 23581 22794 20
Mars 25373 25912 16
Februari 26646 26298 21
Januari 25075 25598 9
December 31516 30072 9
November 24424 23855 12
Oktober 22407 31000 20

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 3597k 3400k 115
Augusti 3231k 3120k 73
Juli 2978k 2750k 54
Juni 3056k 3350k 62
Maj 3754k 3100k 41
April 3768k 4100k 20
Mars 3438k 3150k 16
Februari 3259k 3460k 21
Januari 3137k 2650k 9
December 4272k 3775k 9
November 2961k 3350k 12
Oktober 3643k 3550k 20