Uppsala län – hus

Uppdaterad 2019-09-17 20:16:58

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 26475
Utveckling 30 senaste dagarna: 17.75%

Avslut 30 senaste dagarna: 157
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Pris kvm Avslut
Augusti 24567 126
Juli 23181 87
Juni 26909 91
Maj 27244 71
April 26702 31
Mars 25860 21
Februari 8316 1
Januari 28466 2
December 29857 3
November 27661 5
Oktober 28663 3
September 29866 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 24834 23272 126
Juli 21931 21594 87
Juni 27219 26326 91
Maj 27365 27325 71
April 26456 27294 31
Mars 25743 28082 21
Februari 16156 8316 1
Januari 15033 29888 2
December 29857 32534 3
November 27661 22000 5
Oktober 28663 27647 3
September 29866 36746 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 3019k 2500k 126
Juli 2588k 2535k 87
Juni 3648k 3030k 91
Maj 3809k 3600k 71
April 3906k 3940k 31
Mars 3415k 3995k 21
Februari 8175k 2495k 1
Januari 3382k 2690k 2
December 4113k 4100k 3
November 2744k 2270k 5
Oktober 3860k 3600k 3
September 5600k 6100k 2