Uppsala län – hus

Uppdaterad 2019-05-20 00:35:38

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-5-20): 27255
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.95%

Avslut 30 senaste dagarna: 97
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Pris kvm Avslut
April 25794 81
Mars 24964 72
Februari 26632 41
Januari 25637 28
December 29482 12
November 23018 21
Oktober 26417 28
September 28808 28
Augusti 22642 15
Juli 23791 24
Juni 24207 27
Maj 25159 22

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 25679 25301 81
Mars 25061 24134 72
Februari 26281 27534 41
Januari 24669 26608 28
December 29073 31623 12
November 24069 22000 21
Oktober 26521 23225 28
September 27624 27272 28
Augusti 23048 25082 15
Juli 23559 23913 24
Juni 24576 25000 27
Maj 24636 24556 22

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 3233k 3000k 81
Mars 3396k 3250k 72
Februari 3874k 3350k 41
Januari 3716k 3300k 28
December 3450k 3700k 12
November 2685k 2500k 21
Oktober 3881k 3125k 28
September 4013k 3950k 28
Augusti 3167k 3495k 15
Juli 3369k 3000k 24
Juni 3081k 3340k 27
Maj 3703k 3100k 22