Uppsala län – hus

Uppdaterad 2019-07-19 20:19:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 23201
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.28%

Avslut 30 senaste dagarna: 136
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Juni 25923 144
Maj 27275 132
April 26245 63
Mars 25135 41
Februari 24202 15
Januari 22372 18
December 30413 11
November 24540 21
Oktober 24372 4
September 33185 4
Augusti 15271 2
Juli 24096 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 26060 24347 144
Maj 27381 28017 132
April 25984 26666 63
Mars 25467 24676 41
Februari 24042 27343 15
Januari 21012 26333 18
December 30032 32534 11
November 25952 22518 21
Oktober 21332 27647 4
September 33185 36746 4
Augusti 15271 17415 2
Juli 24096 24122 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3149k 2710k 144
Maj 3526k 3450k 132
April 3625k 3500k 63
Mars 3558k 3810k 41
Februari 4037k 3500k 15
Januari 2894k 3060k 18
December 3490k 3650k 11
November 2685k 2500k 21
Oktober 5263k 3600k 4
September 5326k 6100k 4
Augusti 1825k 2100k 2
Juli 4831k 5500k 4