Uppsala län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:21:41

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 24678
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 132
Avslut 7 senaste dagarna: 32

Pris kvm Avslut
Maj 26394 108
April 25232 61
Mars 24317 49
Februari 28159 36
Januari 27965 12
December 31516 9
November 23254 13
Oktober 22983 20
September 25323 26
Augusti 26147 21
Juli 22264 23
Juni 25335 35

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 26235 26350 108
April 25253 24336 61
Mars 23592 22794 49
Februari 28857 28697 36
Januari 28101 28666 12
December 31516 30072 9
November 24506 23855 13
Oktober 22407 31000 20
September 25323 26325 26
Augusti 26147 27857 21
Juli 22264 22881 23
Juni 25457 27447 35

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 3428k 3050k 108
April 3460k 3100k 61
Mars 2985k 3080k 49
Februari 4008k 3650k 36
Januari 3684k 2995k 12
December 4272k 3775k 9
November 2910k 3300k 13
Oktober 3643k 3550k 20
September 3555k 3650k 26
Augusti 3945k 3850k 21
Juli 2689k 2300k 23
Juni 3618k 3595k 35