Hallands län – hus

Uppdaterad 2019-08-15 07:14:13

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 25561
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 52
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Juli 24314 76
Juni 26473 126
Maj 31355 105
April 30087 62
Mars 24217 28
Februari 24827 19
Januari 26312 11
December 30098 8
November 18752 8
Oktober 33203 2
September 25529 11
Augusti 21952 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 25246 23870 76
Juni 26242 25806 126
Maj 31584 31538 105
April 30241 29166 62
Mars 23757 25000 28
Februari 25594 23750 19
Januari 24457 25562 11
December 30627 25362 8
November 17076 18200 8
Oktober 33018 53191 2
September 26086 22640 11
Augusti 21447 18700 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2694k 2525k 76
Juni 3548k 3300k 126
Maj 4254k 4220k 105
April 4541k 3900k 62
Mars 3265k 3595k 28
Februari 4348k 3610k 19
Januari 3279k 3300k 11
December 4605k 4600k 8
November 2030k 2350k 8
Oktober 6125k 6000k 2
September 3147k 3000k 11
Augusti 2837k 2375k 7