Hallands län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:15:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 25736
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 110
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
September 26383 108
Augusti 26137 75
Juli 24909 54
Juni 28906 49
Maj 28053 51
April 29638 20
Mars 27113 12
Februari 24693 16
Januari 28062 9
December 22578 11
November 24217 20
Oktober 23267 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 26218 26470 108
Augusti 25754 24000 75
Juli 24892 22566 54
Juni 28993 28169 49
Maj 27696 28761 51
April 30187 29076 20
Mars 26604 26108 12
Februari 25324 26470 16
Januari 28227 26666 9
December 22578 20625 11
November 24511 25352 20
Oktober 21602 25000 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 3305k 3150k 108
Augusti 3371k 3145k 75
Juli 3160k 2975k 54
Juni 3737k 3550k 49
Maj 3633k 3325k 51
April 4276k 4210k 20
Mars 2984k 4950k 12
Februari 3915k 3020k 16
Januari 4877k 2800k 9
December 3323k 2700k 11
November 3223k 3660k 20
Oktober 3423k 2850k 15