Hallands län – hus

Uppdaterad 2019-10-08 07:12:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 28600
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.93%

Avslut 30 senaste dagarna: 137
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
September 28842 140
Augusti 28772 107
Juli 25867 60
Juni 26988 77
Maj 31113 65
April 28278 18
Mars 24697 6
Februari 13716 4
Januari 25358 3
December 21102 2
November 20119 6
Oktober 29595 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 28710 29225 140
Augusti 28766 29215 107
Juli 27053 25370 60
Juni 26813 27210 77
Maj 31290 31945 65
April 28959 27586 18
Mars 24697 29850 6
Februari 13716 19409 4
Januari 25358 21818 3
December 21102 22660 2
November 18431 28240 6
Oktober 30084 28708 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 3826k 3680k 140
Augusti 3758k 3750k 107
Juli 2979k 2850k 60
Juni 3600k 3300k 77
Maj 4379k 4150k 65
April 4947k 3365k 18
Mars 3433k 3595k 6
Februari 2431k 2465k 4
Januari 3415k 3600k 3
December 3925k 4600k 2
November 2614k 3575k 6
Oktober 4260k 2500k 5