Hallands län – hus

Uppdaterad 2018-08-20 20:13:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 21768
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.55%

Avslut 30 senaste dagarna: 45
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
Juli 24493 89
Juni 26492 107
Maj 26988 95
April 27288 40
Mars 27308 22
Februari 25975 24
Januari 28602 12
December 22578 11
November 24217 20
Oktober 23267 15
September 28814 36
Augusti 26002 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 24500 22566 89
Juni 26475 26470 107
Maj 26809 27659 95
April 27462 28835 40
Mars 27087 27777 22
Februari 26278 28205 24
Januari 28681 26666 12
December 22578 20625 11
November 24511 25352 20
Oktober 21602 25000 15
September 29141 29329 36
Augusti 27533 25172 18

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2794k 2600k 89
Juni 3392k 3410k 107
Maj 3619k 3325k 95
April 3945k 3520k 40
Mars 3415k 3625k 22
Februari 3964k 3450k 24
Januari 4960k 2900k 12
December 3323k 2700k 11
November 3223k 3660k 20
Oktober 3423k 2850k 15
September 3568k 3850k 36
Augusti 3851k 2800k 18