Hallands län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:15:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 27360
Utveckling 30 senaste dagarna: 25.11%

Avslut 30 senaste dagarna: 52
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Januari 25662 43
December 24776 38
November 25675 58
Oktober 27730 51
September 25869 33
Augusti 26583 22
Juli 23473 17
Juni 26459 19
Maj 27053 30
April 27783 16
Mars 28616 11
Februari 24693 16

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 25193 26571 43
December 24595 25143 38
November 25657 26742 58
Oktober 27995 26187 51
September 25567 23458 33
Augusti 26703 26470 22
Juli 23406 21830 17
Juni 26479 27173 19
Maj 26914 27659 30
April 27783 26125 16
Mars 28501 26108 11
Februari 25324 26470 16

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 3278k 2790k 43
December 2893k 2895k 38
November 3797k 3700k 58
Oktober 3695k 3225k 51
September 3127k 3150k 33
Augusti 4256k 3400k 22
Juli 3102k 3100k 17
Juni 3289k 3315k 19
Maj 3396k 2820k 30
April 3792k 3950k 16
Mars 3163k 4950k 11
Februari 3915k 3020k 16