Hallands län – hus

Uppdaterad 2019-06-25 20:15:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 26951
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.22%

Avslut 30 senaste dagarna: 152
Avslut 7 senaste dagarna: 28

Pris kvm Avslut
Maj 29467 138
April 29766 79
Mars 27002 41
Februari 25993 28
Januari 30080 16
December 31507 7
November 22981 16
Oktober 26315 25
September 24781 31
Augusti 28284 13
Juli 22633 6
Juni 27882 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 29528 29777 138
April 30131 29166 79
Mars 26617 27577 41
Februari 26430 23750 28
Januari 28503 29032 16
December 32245 25362 7
November 22529 20524 16
Oktober 26519 24727 25
September 24593 22640 31
Augusti 28245 27675 13
Juli 22633 19230 6
Juni 29615 26225 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 3808k 3700k 138
April 4212k 3725k 79
Mars 3583k 3760k 41
Februari 4161k 3610k 28
Januari 3839k 3600k 16
December 4606k 4495k 7
November 3448k 3700k 16
Oktober 3765k 2375k 25
September 2938k 3150k 31
Augusti 5177k 3860k 13
Juli 2478k 2500k 6
Juni 1925k 4700k 3