Hallands län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:17:02

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 28201
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.55%

Avslut 30 senaste dagarna: 11
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 26620 93
September 26488 101
Augusti 27319 58
Juli 26090 38
Juni 29057 31
Maj 27749 38
April 27783 16
Mars 27113 12
Februari 24693 16
Januari 28062 9
December 22578 11
November 24217 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 26690 24521 93
September 26312 26470 101
Augusti 26869 28260 58
Juli 26071 25301 38
Juni 29198 28082 31
Maj 27246 27900 38
April 28561 26125 16
Mars 26604 26108 12
Februari 25324 26470 16
Januari 28227 26666 9
December 22578 20625 11
November 24511 25352 20

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 3231k 2900k 93
September 3334k 3150k 101
Augusti 3714k 3520k 58
Juli 3269k 3200k 38
Juni 3875k 4100k 31
Maj 3421k 3325k 38
April 4137k 3950k 16
Mars 2984k 4950k 12
Februari 3915k 3020k 16
Januari 4877k 2800k 9
December 3323k 2700k 11
November 3223k 3660k 20