Hallands län – hus

Uppdaterad 2019-04-15 20:15:51

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 28561
Utveckling 30 senaste dagarna: 12.81%

Avslut 30 senaste dagarna: 70
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Mars 26289 65
Februari 26803 66
Januari 29569 30
December 26997 14
November 25769 29
Oktober 25974 31
September 25069 27
Augusti 26996 22
Juli 22768 18
Juni 27077 20
Maj 27053 30
April 27511 17

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 26159 25000 65
Februari 27117 26250 66
Januari 28763 31981 30
December 27216 23480 14
November 25769 25227 29
Oktober 25974 22727 31
September 24647 21724 27
Augusti 27109 24193 22
Juli 22697 21830 18
Juni 27148 28082 20
Maj 26914 27659 30
April 27511 23726 17

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 3567k 3350k 65
Februari 3934k 3350k 66
Januari 3939k 4015k 30
December 3705k 4250k 14
November 4068k 4000k 29
Oktober 3464k 2500k 31
September 2895k 3150k 27
Augusti 4395k 3400k 22
Juli 2979k 3100k 18
Juni 3360k 3825k 20
Maj 3396k 2820k 30
April 3788k 3725k 17