Hallands län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:18:23

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 25898
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.72%

Avslut 30 senaste dagarna: 98
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 27639 138
Maj 28029 115
April 28119 98
Mars 28485 37
Februari 33353 30
Januari 32848 19
December 30419 17
November 27233 20
Oktober 38268 8
September 30752 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 27783 25769 138
Maj 28031 28680 115
April 27968 26843 98
Mars 28174 30272 37
Februari 33353 31190 30
Januari 34214 33132 19
December 30142 29014 17
November 27233 25769 20
Oktober 38268 38750 8
September 24918 39285 5

Pris medel pris median Avslut
Juni 3591k 3325k 138
Maj 4098k 3565k 115
April 3847k 3525k 98
Mars 4199k 3900k 37
Februari 4774k 4385k 30
Januari 5260k 3930k 19
December 3868k 3975k 17
November 3684k 3750k 20
Oktober 4709k 4750k 8
September 3050k 6000k 5