Hallands län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:12:39

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 27908
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.79%

Avslut 30 senaste dagarna: 127
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Oktober 28090 152
September 29275 133
Augusti 29649 87
Juli 25563 33
Juni 24544 45
Maj 30021 30
April 29747 9
Mars 24147 3
Februari 13716 4
Januari 34250 1
December 24204 2
November 17237 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 28182 27222 152
September 29133 30238 133
Augusti 29557 30303 87
Juli 26575 22297 33
Juni 24800 24336 45
Maj 29746 32113 30
April 30412 27586 9
Mars 24147 29850 3
Februari 13716 19409 4
Januari 34250 34250 1
December 24204 28125 2
November 17237 15884 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 3580k 3470k 152
September 3936k 3800k 133
Augusti 3925k 3750k 87
Juli 3078k 2700k 33
Juni 3163k 2750k 45
Maj 4432k 4220k 30
April 4585k 2695k 9
Mars 3654k 3975k 3
Februari 2431k 2465k 4
Januari 4795k 4795k 1
December 3425k 4600k 2
November 2709k 2850k 6