Stockholm – innanför tullarna – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:15:56

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2020-7-19): 90579
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.43%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2020-7-19): 94390
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.42%

Avslut 30 senaste dagarna: 586
Avslut 7 senaste dagarna: 96

Pris kvm Avslut
Juni 95715 881
Maj 94039 816
April 91861 773
Mars 96353 933
Februari 99471 973
Januari 96628 834
December 96421 452
November 94959 946
Oktober 93894 1075
September 91509 197
Augusti 96052 110
Juli 89734 36

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 95885 94807 881
Maj 93881 93250 816
April 91679 92063 773
Mars 96297 96590 933
Februari 99532 97631 973
Januari 96758 96382 834
December 96596 93965 452
November 95060 94909 946
Oktober 93745 93283 1075
September 91922 89878 197
Augusti 95202 95283 110
Juli 89930 89285 36

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 5891k 4725k 881
Maj 5799k 4800k 816
April 5298k 4900k 773
Mars 5926k 5000k 933
Februari 6199k 5160k 973
Januari 5569k 4700k 834
December 5623k 5000k 452
November 5704k 4960k 946
Oktober 5798k 4850k 1075
September 6845k 5425k 197
Augusti 5345k 4500k 110
Juli 4436k 4300k 36