Stockholm – innanför tullarna – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-09-22 07:11:18

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-9-22): 85055
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.94%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-9-22): 88576
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.78%

Avslut 30 senaste dagarna: 801
Avslut 7 senaste dagarna: 176

Pris kvm Avslut
Augusti 89058 637
Juli 87018 280
Juni 87884 531
Maj 87393 681
April 87467 670
Mars 86907 562
Februari 87748 879
Januari 87175 572
December 85870 407
November 86866 668
Oktober 90350 718
September 92590 889

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 88874 89743 637
Juli 87270 89729 280
Juni 88090 88333 531
Maj 87279 88544 681
April 87444 86923 670
Mars 86816 85714 562
Februari 87840 87931 879
Januari 86845 88953 572
December 85176 85326 407
November 86767 88235 668
Oktober 90063 90909 718
September 92722 93203 889

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 4598k 4000k 637
Juli 4349k 3920k 280
Juni 4989k 4460k 531
Maj 5302k 4550k 681
April 5464k 4500k 670
Mars 4814k 4400k 562
Februari 5555k 4200k 879
Januari 4923k 3895k 572
December 4441k 4275k 407
November 5137k 4170k 668
Oktober 5328k 4680k 718
September 5391k 4800k 889