Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-06-25 20:32:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 20148
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.14%

Avslut 30 senaste dagarna: 144
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Maj 20725 139
April 19144 116
Mars 20104 122
Februari 19854 117
Januari 18880 76
December 17749 90
November 18319 107
Oktober 19735 124
September 19012 116
Augusti 18021 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 20665 20205 139
April 19344 19379 116
Mars 20230 19672 122
Februari 19306 19545 117
Januari 18819 19230 76
December 17729 18549 90
November 18391 18072 107
Oktober 19697 19781 124
September 19026 19680 116
Augusti 18073 18360 24

Pris medel pris median Avslut
Maj 1400k 1350k 139
April 1217k 1250k 116
Mars 1337k 1200k 122
Februari 1353k 1125k 117
Januari 1379k 1250k 76
December 1220k 1220k 90
November 1230k 1125k 107
Oktober 1267k 1200k 124
September 1292k 1100k 116
Augusti 1234k 1100k 24