Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 07:29:32

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 19017
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.88%

Avslut 30 senaste dagarna: 60
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juli 20936 99
Juni 19920 136
Maj 20575 142
April 19144 116
Mars 20015 123
Februari 19829 118
Januari 18875 77
December 17730 93
November 18077 33
Oktober 22746 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 20983 21328 99
Juni 20114 19879 136
Maj 20515 20205 142
April 19344 19379 116
Mars 20138 19597 123
Februari 19289 19545 118
Januari 18814 18287 77
December 17752 18487 93
November 17995 18275 33
Oktober 22746 24508 4

Pris medel pris median Avslut
Juli 1266k 1280k 99
Juni 1383k 1275k 136
Maj 1395k 1350k 142
April 1217k 1250k 116
Mars 1335k 1200k 123
Februari 1355k 1150k 118
Januari 1368k 1250k 77
December 1205k 1190k 93
November 1312k 1050k 33
Oktober 1842k 2450k 4