Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:34:08

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 15991
Utveckling 30 senaste dagarna: -18.38%

Avslut 30 senaste dagarna: 10
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 19593 121
September 19014 117
Augusti 18461 108
Juli 19579 68
Juni 18133 111
Maj 18471 112
April 19626 107
Mars 19250 123
Februari 19924 106
Januari 20938 107
December 19727 64
November 20623 124

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 19543 19672 121
September 19027 19649 117
Augusti 18371 18059 108
Juli 19725 21043 68
Juni 18001 18232 111
Maj 18596 18085 112
April 19534 20000 107
Mars 19442 19120 123
Februari 19955 19808 106
Januari 20949 21339 107
December 19629 19909 64
November 20542 20718 124

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1242k 1200k 121
September 1287k 1100k 117
Augusti 1130k 1060k 108
Juli 1326k 1200k 68
Juni 1158k 1095k 111
Maj 1294k 1160k 112
April 1257k 1195k 107
Mars 1101k 1230k 123
Februari 1536k 1350k 106
Januari 1364k 1275k 107
December 1196k 1175k 64
November 1473k 1285k 124