Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-20 20:29:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 17973
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.77%

Avslut 30 senaste dagarna: 69
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Juli 19384 71
Juni 18176 112
Maj 18471 112
April 19626 107
Mars 19250 123
Februari 19912 107
Januari 20938 107
December 19727 64
November 20623 124
Oktober 20987 131
September 19674 127
Augusti 19990 82

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 19526 20000 71
Juni 18001 18390 112
Maj 18631 18085 112
April 19534 20000 107
Mars 19442 19120 123
Februari 19944 19408 107
Januari 20949 21339 107
December 19629 19909 64
November 20542 20718 124
Oktober 21037 20219 131
September 19750 19919 127
Augusti 19803 21272 82

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1313k 1200k 71
Juni 1147k 1100k 112
Maj 1310k 1160k 112
April 1257k 1195k 107
Mars 1101k 1230k 123
Februari 1533k 1320k 107
Januari 1364k 1275k 107
December 1196k 1175k 64
November 1473k 1285k 124
Oktober 1472k 1325k 131
September 1237k 1170k 127
Augusti 1368k 1325k 82