Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-04-15 20:34:14

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 20275
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.32%

Avslut 30 senaste dagarna: 106
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Pris kvm Avslut
Mars 19908 119
Februari 19970 115
Januari 18978 76
December 17802 91
November 18291 106
Oktober 19701 123
September 19026 116
Augusti 18508 111
Juli 19604 69
Juni 18051 113
Maj 18528 113
April 19637 108

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 20017 19411 119
Februari 19400 19633 115
Januari 18911 19285 76
December 17783 18549 91
November 18363 18072 106
Oktober 19662 19677 123
September 19039 19680 116
Augusti 18422 17961 111
Juli 19748 21043 69
Juni 17920 18232 113
Maj 18652 18312 113
April 19547 20241 108

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1344k 1200k 119
Februari 1353k 1100k 115
Januari 1399k 1280k 76
December 1222k 1200k 91
November 1227k 1125k 106
Oktober 1259k 1200k 123
September 1293k 1130k 116
Augusti 1137k 1060k 111
Juli 1320k 1200k 69
Juni 1159k 1095k 113
Maj 1293k 1160k 113
April 1260k 1200k 108