Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:33:24

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 21021
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.55%

Avslut 30 senaste dagarna: 124
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
Juni 21988 159
Maj 19270 130
April 19530 122
Mars 20401 130
Februari 21258 147
Januari 20689 137
December 18327 75
November 20060 124
Oktober 22228 27
September 25858 4
Augusti 19557 3
Juli 19677 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 21771 20851 159
Maj 19561 20330 130
April 19553 18571 122
Mars 20515 20700 130
Februari 21252 20955 147
Januari 20762 20575 137
December 17759 17554 75
November 20227 20000 124
Oktober 22409 22692 27
September 23988 26712 4
Augusti 20357 17938 3
Juli 19306 16875 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1463k 1300k 159
Maj 1369k 1200k 130
April 1324k 1200k 122
Mars 1334k 1275k 130
Februari 1398k 1300k 147
Januari 1313k 1205k 137
December 1050k 1000k 75
November 1400k 1265k 124
Oktober 1884k 1550k 27
September 1586k 1440k 4
Augusti 1516k 1200k 3
Juli 1623k 2100k 6