Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:32:58

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 18954
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.03%

Avslut 30 senaste dagarna: 107
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
Januari 18652 75
December 17496 90
November 18048 105
Oktober 19701 123
September 19026 116
Augusti 18508 111
Juli 19604 69
Juni 18051 113
Maj 18528 113
April 19637 108
Mars 19330 125
Februari 19942 105

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 18622 19230 75
December 17473 18549 90
November 18111 18055 105
Oktober 19662 19677 123
September 19039 19680 116
Augusti 18422 17961 111
Juli 19748 21043 69
Juni 17920 18232 113
Maj 18652 18312 113
April 19547 20241 108
Mars 19531 19436 125
Februari 19971 19808 105

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1353k 1250k 75
December 1194k 1200k 90
November 1206k 1100k 105
Oktober 1259k 1200k 123
September 1293k 1130k 116
Augusti 1137k 1060k 111
Juli 1320k 1200k 69
Juni 1159k 1095k 113
Maj 1293k 1160k 113
April 1260k 1200k 108
Mars 1105k 1250k 125
Februari 1538k 1350k 105