Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-10-08 07:27:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 21784
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.45%

Avslut 30 senaste dagarna: 167
Avslut 7 senaste dagarna: 35

Pris kvm Avslut
September 21310 165
Augusti 20576 136
Juli 21231 115
Juni 20540 148
Maj 20626 152
April 19821 66
Mars 20164 35
Februari 23265 34
Januari 24455 17
December 15851 10
November 16824 12
Oktober 22582 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 21333 20964 165
Augusti 20547 21052 136
Juli 21373 21328 115
Juni 20717 20000 148
Maj 20524 20312 152
April 19838 20724 66
Mars 20193 19672 35
Februari 22968 21970 34
Januari 24455 21339 17
December 16037 14572 10
November 16623 18072 12
Oktober 20862 22500 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1415k 1250k 165
Augusti 1269k 1220k 136
Juli 1296k 1295k 115
Juni 1445k 1300k 148
Maj 1381k 1330k 152
April 1329k 1295k 66
Mars 1311k 1245k 35
Februari 1510k 1425k 34
Januari 1425k 1300k 17
December 1020k 1150k 10
November 1352k 1240k 12
Oktober 1210k 1495k 7