Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:27:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 21110
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.45%

Avslut 30 senaste dagarna: 164
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
Oktober 21313 188
September 21154 165
Augusti 20556 138
Juli 21210 117
Juni 20431 151
Maj 20775 95
April 20814 48
Mars 21237 35
Februari 22987 31
Januari 23311 19
December 16260 11
November 17329 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 21482 20729 188
September 21187 20940 165
Augusti 20494 21052 138
Juli 21347 21328 117
Juni 20605 19972 151
Maj 20588 20724 95
April 20935 21296 48
Mars 21275 19796 35
Februari 22677 21328 31
Januari 23311 21031 19
December 16469 14572 11
November 17109 18072 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1413k 1300k 188
September 1401k 1200k 165
Augusti 1267k 1220k 138
Juli 1301k 1295k 117
Juni 1435k 1300k 151
Maj 1448k 1350k 95
April 1375k 1295k 48
Mars 1407k 1270k 35
Februari 1511k 1400k 31
Januari 1374k 1300k 19
December 1077k 1150k 11
November 1411k 1240k 13