Skåne län – hus

Uppdaterad 2019-04-15 20:19:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 24545
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.31%

Avslut 30 senaste dagarna: 351
Avslut 7 senaste dagarna: 82

Pris kvm Avslut
Mars 23932 355
Februari 24284 237
Januari 23812 138
December 22205 85
November 22137 128
Oktober 22518 128
September 23300 105
Augusti 21709 115
Juli 22378 79
Juni 21190 124
Maj 21235 116
April 22361 90

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 23923 22100 355
Februari 24181 22105 237
Januari 24282 22916 138
December 21991 20802 85
November 22188 20208 128
Oktober 22618 20880 128
September 23250 21268 105
Augusti 21842 20408 115
Juli 21910 21428 79
Juni 21539 19736 124
Maj 21137 19907 116
April 22234 18710 90

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 3150k 2900k 355
Februari 3685k 3080k 237
Januari 3507k 2950k 138
December 2977k 2850k 85
November 3195k 2825k 128
Oktober 2832k 2990k 128
September 3353k 2850k 105
Augusti 2756k 2650k 115
Juli 2981k 2770k 79
Juni 2826k 2545k 124
Maj 3142k 2800k 116
April 3147k 2800k 90