Skåne län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:18:40

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 22718
Utveckling 30 senaste dagarna: 9.8%

Avslut 30 senaste dagarna: 245
Avslut 7 senaste dagarna: 68

Pris kvm Avslut
Januari 21892 180
December 21014 151
November 22434 256
Oktober 23685 192
September 23001 108
Augusti 20535 112
Juli 21551 76
Juni 21028 116
Maj 20482 107
April 21210 86
Mars 23672 77
Februari 23523 69

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 22212 20546 180
December 20863 18556 151
November 22459 20875 256
Oktober 23793 23591 192
September 23172 21250 108
Augusti 20616 19271 112
Juli 20977 21052 76
Juni 21443 19722 116
Maj 20410 19402 107
April 21103 18125 86
Mars 24318 22272 77
Februari 23306 22500 69

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 3036k 2550k 180
December 2720k 2485k 151
November 3015k 2825k 256
Oktober 3156k 3150k 192
September 3355k 2850k 108
Augusti 2601k 2600k 112
Juli 2840k 2640k 76
Juni 2766k 2500k 116
Maj 2991k 2605k 107
April 2929k 2650k 86
Mars 3296k 3250k 77
Februari 3293k 2925k 69