Skåne län – hus

Uppdaterad 2019-10-08 07:15:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 23492
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.81%

Avslut 30 senaste dagarna: 560
Avslut 7 senaste dagarna: 95

Pris kvm Avslut
September 23724 575
Augusti 24024 402
Juli 22049 285
Juni 26481 303
Maj 26462 242
April 25747 66
Mars 25257 20
Februari 21634 18
Januari 23782 9
December 29247 13
November 22171 27
Oktober 25639 19

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 23750 22380 575
Augusti 24226 22194 402
Juli 21608 21250 285
Juni 26580 24120 303
Maj 26366 24444 242
April 25728 24390 66
Mars 25257 24839 20
Februari 21591 21666 18
Januari 24448 19040 9
December 28301 27960 13
November 22239 19531 27
Oktober 25919 23489 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 3231k 2850k 575
Augusti 3035k 2900k 402
Juli 2847k 2650k 285
Juni 3931k 3520k 303
Maj 3662k 3350k 242
April 3965k 3300k 66
Mars 3779k 2870k 20
Februari 2811k 2745k 18
Januari 3765k 2380k 9
December 2986k 3700k 13
November 3012k 2825k 27
Oktober 4077k 3300k 19