Skåne län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:19:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 21507
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.6%

Avslut 30 senaste dagarna: 494
Avslut 7 senaste dagarna: 104

Pris kvm Avslut
Maj 22155 465
April 21603 281
Mars 24238 169
Februari 24122 116
Januari 21428 67
December 19358 57
November 21778 71
Oktober 23509 108
September 23278 115
Augusti 19815 99
Juli 21676 87
Juni 22366 124

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 22028 21111 465
April 21607 20289 281
Mars 24535 22552 169
Februari 24541 23457 116
Januari 21371 21000 67
December 18785 18848 57
November 21634 21428 71
Oktober 23642 21646 108
September 23315 21230 115
Augusti 19811 19318 99
Juli 21622 20202 87
Juni 22325 20652 124

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2906k 2650k 465
April 2874k 2550k 281
Mars 3301k 3250k 169
Februari 3436k 3075k 116
Januari 3430k 2825k 67
December 2227k 2210k 57
November 3121k 3050k 71
Oktober 3510k 3200k 108
September 3258k 3100k 115
Augusti 2902k 2370k 99
Juli 2867k 2450k 87
Juni 2821k 2495k 124