Skåne län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:20:23

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 21635
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 40
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 21776 423
September 23771 327
Augusti 22629 262
Juli 21501 129
Juni 22164 157
Maj 21035 120
April 21500 92
Mars 23729 78
Februari 23577 70
Januari 18151 48
December 19453 54
November 21969 70

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 21626 19366 423
September 23557 22240 327
Augusti 22943 21666 262
Juli 20972 20434 129
Juni 22626 20833 157
Maj 20853 20609 120
April 21392 18506 92
Mars 24372 22500 78
Februari 23360 22611 70
Januari 18268 18181 48
December 18867 19664 54
November 21828 21436 70

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2624k 2525k 423
September 3158k 2800k 327
Augusti 2901k 2700k 262
Juli 2887k 2700k 129
Juni 2921k 2650k 157
Maj 3074k 2795k 120
April 2933k 2650k 92
Mars 3300k 3300k 78
Februari 3295k 3000k 70
Januari 3142k 2600k 48
December 2257k 2400k 54
November 3133k 3100k 70