Skåne län – hus

Uppdaterad 2019-06-25 20:18:54

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 24649
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.47%

Avslut 30 senaste dagarna: 524
Avslut 7 senaste dagarna: 90

Pris kvm Avslut
Maj 24793 501
April 24606 348
Mars 24611 226
Februari 26010 118
Januari 25488 74
December 22903 57
November 22016 103
Oktober 22171 125
September 23763 104
Augusti 23508 53
Juli 28693 15
Juni 30174 23

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 24689 23139 501
April 24827 24324 348
Mars 24756 22869 226
Februari 25683 23636 118
Januari 26055 23750 74
December 22577 20135 57
November 22077 19114 103
Oktober 22272 20353 125
September 23676 21641 104
Augusti 23451 21212 53
Juli 28431 29047 15
Juni 30202 27500 23

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 3117k 2850k 501
April 3486k 3195k 348
Mars 3495k 3150k 226
Februari 4091k 3400k 118
Januari 3847k 3160k 74
December 3060k 2900k 57
November 3233k 2890k 103
Oktober 2795k 2865k 125
September 3405k 2950k 104
Augusti 3344k 2800k 53
Juli 4059k 4270k 15
Juni 4934k 3120k 23