Skåne län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:21:24

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 25206
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.1%

Avslut 30 senaste dagarna: 462
Avslut 7 senaste dagarna: 80

Pris kvm Avslut
Juni 26920 614
Maj 26165 554
April 26467 425
Mars 26117 243
Februari 23817 121
Januari 26205 73
December 22378 80
November 24491 93
Oktober 27040 34
September 25258 26
Augusti 27268 16
Juli 19927 16

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 26774 24603 614
Maj 26150 23666 554
April 26376 24161 425
Mars 26343 26893 243
Februari 24089 22777 121
Januari 26158 22268 73
December 22330 17656 80
November 24575 22986 93
Oktober 26377 27669 34
September 25783 26415 26
Augusti 28004 25869 16
Juli 19899 17088 16

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3583k 3100k 614
Maj 3572k 3095k 554
April 3709k 3307k 425
Mars 3884k 3750k 243
Februari 3685k 3100k 121
Januari 4150k 3590k 73
December 2875k 2175k 80
November 3716k 3250k 93
Oktober 3916k 3100k 34
September 3890k 3015k 26
Augusti 4214k 3450k 16
Juli 4838k 2925k 16