Stockholms län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:09:47

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2019-11-6): 55648
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.45%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2019-11-6): 58116
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.14%

Avslut 30 senaste dagarna: 3388
Avslut 7 senaste dagarna: 589

Pris kvm Avslut
Oktober 58488 3910
September 59012 3897
Augusti 56026 3241
Juli 50948 1529
Juni 55983 2760
Maj 57010 2852
April 55914 1135
Mars 58092 1251
Februari 55291 979
Januari 56863 741
December 57498 468
November 57878 866

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 58142 57500 3910
September 59127 56451 3897
Augusti 56123 55952 3241
Juli 50895 51376 1529
Juni 55988 53829 2760
Maj 56863 56135 2852
April 56558 54166 1135
Mars 57868 56481 1251
Februari 54974 53488 979
Januari 56614 56410 741
December 57639 58620 468
November 58056 56179 866

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 3561k 3085k 3910
September 3884k 3150k 3897
Augusti 3372k 2950k 3241
Juli 2910k 2710k 1529
Juni 3625k 2950k 2760
Maj 3583k 3000k 2852
April 3670k 2920k 1135
Mars 3606k 3000k 1251
Februari 3854k 2950k 979
Januari 3777k 3000k 741
December 3520k 3100k 468
November 3557k 3080k 866