Stockholms län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-09-17 20:09:43

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2019-9-17): 56328
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.1%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2019-9-17): 57419
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.27%

Avslut 30 senaste dagarna: 3624
Avslut 7 senaste dagarna: 783

Pris kvm Avslut
Augusti 55906 3057
Juli 51097 1425
Juni 56362 2638
Maj 56212 3936
April 55006 2747
Mars 56882 2693
Februari 55559 1299
Januari 57571 1019
December 55863 569
November 57229 1127
Oktober 58070 1239
September 58968 1006

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 56064 56060 3057
Juli 51055 51376 1425
Juni 56374 54166 2638
Maj 56046 55026 3936
April 55366 53012 2747
Mars 56653 55932 2693
Februari 55362 54347 1299
Januari 57207 57352 1019
December 56074 56585 569
November 57193 56140 1127
Oktober 58050 57500 1239
September 59010 58913 1006

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 3353k 2930k 3057
Juli 2904k 2720k 1425
Juni 3633k 2970k 2638
Maj 3429k 3000k 3936
April 3585k 2925k 2747
Mars 3679k 3000k 2693
Februari 3795k 2940k 1299
Januari 3784k 3050k 1019
December 3372k 3000k 569
November 3476k 3025k 1127
Oktober 3799k 3210k 1239
September 3819k 3150k 1006