Sverige – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:14:34

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2020-7-19): 28890
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.41%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2020-7-19): 24103
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.75%

Avslut 30 senaste dagarna: 2861
Avslut 7 senaste dagarna: 488

Pris kvm Avslut
Juni 26963 3775
Maj 27555 3039
April 28532 2276
Mars 28924 1284
Februari 29917 750
Januari 27544 467
December 25951 389
November 29063 520
Oktober 31412 176
September 33029 127
Augusti 30241 64
Juli 25268 50

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 26961 23112 3775
Maj 27406 24087 3039
April 28541 25225 2276
Mars 28952 26642 1284
Februari 30105 26923 750
Januari 27725 24687 467
December 25822 23214 389
November 29239 25203 520
Oktober 31392 27669 176
September 32357 26415 127
Augusti 31962 26818 64
Juli 24204 20850 50

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3490k 2800k 3775
Maj 3696k 3040k 3039
April 3872k 3250k 2276
Mars 4170k 3550k 1284
Februari 4346k 3750k 750
Januari 4041k 3375k 467
December 3619k 3250k 389
November 4234k 3400k 520
Oktober 4552k 3495k 176
September 4656k 3325k 127
Augusti 4383k 3150k 64
Juli 4473k 3300k 50