Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-21 20:29:38

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 35791
Utveckling 30 senaste dagarna: 21.15%

Avslut 30 senaste dagarna: 182
Avslut 7 senaste dagarna: 58

Pris kvm Avslut
Juli 32284 151
Juni 31669 179
Maj 31695 213
April 31774 193
Mars 31514 187
Februari 30859 202
Januari 31058 174
December 30982 110
November 29243 183
Oktober 32326 207
September 34172 282
Augusti 36059 254

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 32601 34615 151
Juni 32128 34230 179
Maj 31378 33440 213
April 31798 32833 193
Mars 31560 33177 187
Februari 31047 31861 202
Januari 31112 33333 174
December 31320 32203 110
November 29094 29661 183
Oktober 32273 33318 207
September 34368 35057 282
Augusti 35338 39153 254

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1913k 1900k 151
Juni 2047k 2025k 179
Maj 2225k 2040k 213
April 2155k 1990k 193
Mars 1932k 2065k 187
Februari 2282k 1905k 202
Januari 2060k 1910k 174
December 1815k 1895k 110
November 1983k 1900k 183
Oktober 2123k 2050k 207
September 2158k 2050k 282
Augusti 2065k 2070k 254