Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:34:43

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 30900
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.39%

Avslut 30 senaste dagarna: 28
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 31260 256
September 32298 233
Augusti 33770 237
Juli 32432 149
Juni 31669 179
Maj 31733 208
April 31833 191
Mars 31433 186
Februari 30819 201
Januari 30991 172
December 30853 108
November 29243 183

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 31313 32938 256
September 32202 33018 233
Augusti 33524 36363 237
Juli 32797 34629 149
Juni 32128 34230 179
Maj 31409 33440 208
April 31856 32926 191
Mars 31469 33177 186
Februari 31011 31855 201
Januari 31047 33333 172
December 31185 32203 108
November 29094 29661 183

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2113k 1950k 256
September 2148k 1930k 233
Augusti 1954k 1925k 237
Juli 1932k 1905k 149
Juni 2047k 2025k 179
Maj 2226k 2040k 208
April 2163k 1995k 191
Mars 1931k 2065k 186
Februari 2285k 1905k 201
Januari 2065k 1925k 172
December 1811k 1895k 108
November 1983k 1900k 183