Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-10-05 20:31:20

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 31801
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.46%

Avslut 30 senaste dagarna: 242
Avslut 7 senaste dagarna: 43

Pris kvm Avslut
September 32455 236
Augusti 33770 237
Juli 32432 149
Juni 31669 179
Maj 31733 208
April 31833 191
Mars 31433 186
Februari 30819 201
Januari 30991 172
December 30853 108
November 29243 183
Oktober 32412 205

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 32357 33250 236
Augusti 33524 36363 237
Juli 32797 34629 149
Juni 32128 34230 179
Maj 31409 33440 208
April 31856 32926 191
Mars 31469 33177 186
Februari 31011 31855 201
Januari 31047 33333 172
December 31185 32203 108
November 29094 29661 183
Oktober 32358 33318 205

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2161k 1950k 236
Augusti 1954k 1925k 237
Juli 1932k 1905k 149
Juni 2047k 2025k 179
Maj 2226k 2040k 208
April 2163k 1995k 191
Mars 1931k 2065k 186
Februari 2285k 1905k 201
Januari 2065k 1925k 172
December 1811k 1895k 108
November 1983k 1900k 183
Oktober 2130k 2050k 205