Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-09-17 20:27:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 32815
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.92%

Avslut 30 senaste dagarna: 366
Avslut 7 senaste dagarna: 78

Pris kvm Avslut
Augusti 36915 360
Juli 34605 258
Juni 31076 284
Maj 32237 364
April 32430 249
Mars 32599 269
Februari 34443 113
Januari 34885 98
December 35149 63
November 33777 110
Oktober 34271 107
September 35885 99

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 36749 39102 360
Juli 34618 37165 258
Juni 31191 32272 284
Maj 32190 33457 364
April 32174 33223 249
Mars 32792 33663 269
Februari 33980 35833 113
Januari 35021 39000 98
December 35031 36184 63
November 33837 36033 110
Oktober 34317 35135 107
September 35684 38095 99

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2003k 1895k 360
Juli 1871k 1895k 258
Juni 2054k 1950k 284
Maj 2132k 2000k 364
April 2183k 1950k 249
Mars 2235k 2000k 269
Februari 2528k 2100k 113
Januari 2292k 1950k 98
December 2210k 1990k 63
November 2031k 1995k 110
Oktober 2219k 2000k 107
September 2229k 1800k 99