Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:28:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 32147
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.18%

Avslut 30 senaste dagarna: 320
Avslut 7 senaste dagarna: 64

Pris kvm Avslut
Oktober 32499 361
September 32435 379
Augusti 36954 386
Juli 34882 289
Juni 30846 300
Maj 31926 221
April 34140 93
Mars 33073 88
Februari 33679 79
Januari 34198 59
December 29664 36
November 31532 48

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 32642 33486 361
September 32523 34396 379
Augusti 36744 39102 386
Juli 34896 37900 289
Juni 30955 31617 300
Maj 31687 33974 221
April 33848 34666 93
Mars 33430 33913 88
Februari 33529 35833 79
Januari 34554 36829 59
December 29664 34178 36
November 31780 32142 48

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2068k 1900k 361
September 2187k 1995k 379
Augusti 2023k 1895k 386
Juli 1859k 1850k 289
Juni 2027k 1940k 300
Maj 2194k 2150k 221
April 2260k 2000k 93
Mars 2247k 2120k 88
Februari 2535k 2150k 79
Januari 2344k 2120k 59
December 2057k 1970k 36
November 1886k 1925k 48