Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:33:33

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 32497
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.9%

Avslut 30 senaste dagarna: 217
Avslut 7 senaste dagarna: 54

Pris kvm Avslut
Januari 32688 205
December 30552 127
November 30308 220
Oktober 31279 256
September 32387 234
Augusti 33814 238
Juli 32510 150
Juni 31793 180
Maj 31781 208
April 31833 191
Mars 31508 187
Februari 30819 201

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 32701 32967 205
December 30615 31666 127
November 30201 31884 220
Oktober 31308 32938 256
September 32306 33250 234
Augusti 33570 36377 238
Juli 32875 34821 150
Juni 32259 34593 180
Maj 31456 33440 208
April 31856 32926 191
Mars 31553 33177 187
Februari 31011 31855 201

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2115k 1850k 205
December 2017k 1975k 127
November 1899k 1905k 220
Oktober 2134k 1950k 256
September 2130k 1925k 234
Augusti 1953k 1925k 238
Juli 1930k 1905k 150
Juni 2048k 2025k 180
Maj 2227k 2050k 208
April 2163k 1995k 191
Mars 1940k 2065k 187
Februari 2285k 1905k 201