Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-05-20 00:47:22

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-5-20): 31934
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.93%

Avslut 30 senaste dagarna: 267
Avslut 7 senaste dagarna: 62

Pris kvm Avslut
April 32021 228
Mars 32327 266
Februari 31696 222
Januari 33059 227
December 31173 149
November 30824 255
Oktober 31511 283
September 32946 274
Augusti 34165 261
Juli 33095 167
Juni 32277 205
Maj 32173 210

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 31889 33170 228
Mars 32375 33653 266
Februari 31365 33464 222
Januari 33006 34146 227
December 31164 32530 149
November 30778 32500 255
Oktober 31549 33035 283
September 32836 34895 274
Augusti 33914 36734 261
Juli 33431 35691 167
Juni 32709 34615 205
Maj 31797 33750 210

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2155k 1940k 228
Mars 2103k 1975k 266
Februari 2338k 1950k 222
Januari 2108k 1830k 227
December 2008k 1975k 149
November 1934k 1900k 255
Oktober 2138k 1995k 283
September 2090k 1865k 274
Augusti 1955k 1900k 261
Juli 1943k 1920k 167
Juni 2089k 2025k 205
Maj 2325k 2100k 210