Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-06-19 20:35:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 31891
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.86%

Avslut 30 senaste dagarna: 218
Avslut 7 senaste dagarna: 42

Pris kvm Avslut
Maj 31712 216
April 31648 192
Mars 31534 188
Februari 30927 203
Januari 30944 172
December 30982 110
November 29243 183
Oktober 32359 208
September 34172 282
Augusti 36059 254
Juli 34649 133
Juni 32215 187

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 31400 33181 216
April 31674 32833 192
Mars 31582 33257 188
Februari 31107 31861 203
Januari 31002 33274 172
December 31320 32203 110
November 29094 29661 183
Oktober 32306 33333 208
September 34368 35057 282
Augusti 35338 39153 254
Juli 34818 40612 133
Juni 31940 33093 187

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2225k 2050k 216
April 2143k 1990k 192
Mars 1930k 2065k 188
Februari 2290k 1905k 203
Januari 2052k 1900k 172
December 1815k 1895k 110
November 1983k 1900k 183
Oktober 2121k 2050k 208
September 2158k 2050k 282
Augusti 2065k 2070k 254
Juli 2125k 2000k 133
Juni 2005k 2100k 187