Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:33:54

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 34809
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 289
Avslut 7 senaste dagarna: 83

Pris kvm Avslut
Juni 32609 361
Maj 34745 309
April 33406 288
Mars 32917 303
Februari 34216 318
Januari 34717 345
December 32877 190
November 32928 255
Oktober 31902 73
September 30056 33
Augusti 30558 22
Juli 31208 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 32578 33852 361
Maj 34583 36111 309
April 33463 35125 288
Mars 32883 33630 303
Februari 34262 36666 318
Januari 34704 36936 345
December 32607 35087 190
November 32774 33908 255
Oktober 32882 34905 73
September 30182 30058 33
Augusti 30807 33582 22
Juli 31484 36593 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2196k 1995k 361
Maj 2163k 2095k 309
April 2040k 1975k 288
Mars 2158k 2000k 303
Februari 2225k 2080k 318
Januari 2223k 2050k 345
December 1857k 1850k 190
November 2123k 1995k 255
Oktober 2041k 1890k 73
September 1957k 1775k 33
Augusti 1724k 1610k 22
Juli 1972k 2100k 21