Uppsala län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-07-19 20:31:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 32358
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.51%

Avslut 30 senaste dagarna: 243
Avslut 7 senaste dagarna: 50

Pris kvm Avslut
Juni 30964 290
Maj 32202 365
April 32499 247
Mars 32222 290
Februari 31791 243
Januari 32940 241
December 31282 160
November 30930 270
Oktober 33711 124
September 36038 96
Augusti 37087 94
Juli 36374 60

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 31089 32118 290
Maj 32153 33333 365
April 32242 33224 247
Mars 32435 33333 290
Februari 31471 33464 243
Januari 33058 34251 241
December 31277 32812 160
November 30894 32661 270
Oktober 33433 35074 124
September 36028 38426 96
Augusti 36784 42500 94
Juli 36599 38894 60

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2050k 1950k 290
Maj 2125k 2000k 365
April 2189k 1950k 247
Mars 2146k 1975k 290
Februari 2388k 1995k 243
Januari 2140k 1840k 241
December 2034k 1990k 160
November 1936k 1920k 270
Oktober 2404k 1995k 124
September 2201k 1825k 96
Augusti 2074k 1950k 94
Juli 2056k 2000k 60