Malmö kommun

Uppdaterad 2019-10-08 07:39:38

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 30848
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.45%

Avslut 30 senaste dagarna: 542
Avslut 7 senaste dagarna: 99

Pris kvm Avslut
September 30323 557
Augusti 29776 599
Juli 29426 388
Juni 28447 428
Maj 29344 541
April 27103 313
Mars 28523 200
Februari 28908 159
Januari 29305 151
December 29217 92
November 25757 141
Oktober 27362 166

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 30297 30327 557
Augusti 29810 30147 599
Juli 29607 29479 388
Juni 28337 28273 428
Maj 29220 28773 541
April 27220 26446 313
Mars 28796 29166 200
Februari 29399 30151 159
Januari 29271 30052 151
December 29173 27095 92
November 25439 25000 141
Oktober 28221 27981 166

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2072k 1735k 557
Augusti 1873k 1650k 599
Juli 1864k 1560k 388
Juni 1928k 1650k 428
Maj 1905k 1725k 541
April 1896k 1640k 313
Mars 1832k 1620k 200
Februari 2129k 1695k 159
Januari 1941k 1650k 151
December 1953k 1620k 92
November 1653k 1480k 141
Oktober 1864k 1600k 166