Malmö kommun

Uppdaterad 2018-11-30 00:48:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 31101
Utveckling 30 senaste dagarna: 16.84%

Avslut 30 senaste dagarna: 29
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 26628 342
September 27635 320
Augusti 27349 328
Juli 24867 195
Juni 25853 244
Maj 26443 326
April 25187 300
Mars 26172 326
Februari 25725 290
Januari 26141 286
December 24110 184
November 25784 338

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 26883 26488 342
September 27609 27551 320
Augusti 27414 26865 328
Juli 24988 24000 195
Juni 26078 25925 244
Maj 26395 26875 326
April 25029 24324 300
Mars 26071 26964 326
Februari 25804 26229 290
Januari 26143 25750 286
December 24201 22837 184
November 25958 24852 338

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1823k 1575k 342
September 1851k 1550k 320
Augusti 1704k 1420k 328
Juli 1451k 1270k 195
Juni 1661k 1450k 244
Maj 1694k 1550k 326
April 1708k 1475k 300
Mars 1661k 1510k 326
Februari 1860k 1550k 290
Januari 1831k 1450k 286
December 1488k 1400k 184
November 1721k 1500k 338