Malmö kommun

Uppdaterad 2018-08-20 20:06:49

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 26565
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.21%

Avslut 30 senaste dagarna: 230
Avslut 7 senaste dagarna: 54

Pris kvm Avslut
Juli 24896 196
Juni 25771 247
Maj 26444 327
April 25182 303
Mars 26172 326
Februari 25679 292
Januari 26141 286
December 24081 186
November 25802 339
Oktober 26963 362
September 27925 397
Augusti 28598 367

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 25017 24305 196
Juni 25990 25925 247
Maj 26397 26811 327
April 25026 24324 303
Mars 26071 26964 326
Februari 25760 26229 292
Januari 26143 25750 286
December 24168 22837 186
November 25975 24852 339
Oktober 26575 26515 362
September 27849 28000 397
Augusti 28586 28382 367

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1458k 1275k 196
Juni 1669k 1450k 247
Maj 1694k 1550k 327
April 1707k 1475k 303
Mars 1661k 1510k 326
Februari 1859k 1570k 292
Januari 1831k 1450k 286
December 1491k 1400k 186
November 1722k 1500k 339
Oktober 1793k 1555k 362
September 1767k 1510k 397
Augusti 1766k 1500k 367