Malmö kommun

Uppdaterad 2018-10-15 07:07:29

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-15): 27635
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.46%

Avslut 30 senaste dagarna: 334
Avslut 7 senaste dagarna: 72

Pris kvm Avslut
September 27698 323
Augusti 27349 328
Juli 24817 196
Juni 25853 244
Maj 26443 326
April 25187 300
Mars 26172 326
Februari 25725 290
Januari 26141 286
December 24047 185
November 25784 338
Oktober 26963 362

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 27669 27551 323
Augusti 27414 26865 328
Juli 24934 24000 196
Juni 26078 25925 244
Maj 26395 26875 326
April 25029 24324 300
Mars 26071 26964 326
Februari 25804 26229 290
Januari 26143 25750 286
December 24132 22459 185
November 25958 24852 338
Oktober 26575 26515 362

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1854k 1550k 323
Augusti 1704k 1420k 328
Juli 1453k 1275k 196
Juni 1661k 1450k 244
Maj 1694k 1550k 326
April 1708k 1475k 300
Mars 1661k 1510k 326
Februari 1860k 1550k 290
Januari 1831k 1450k 286
December 1491k 1400k 185
November 1721k 1500k 338
Oktober 1793k 1555k 362