Malmö kommun

Uppdaterad 2019-04-15 20:50:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 27543
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.77%

Avslut 30 senaste dagarna: 395
Avslut 7 senaste dagarna: 98

Pris kvm Avslut
Mars 27810 416
Februari 28873 368
Januari 28353 348
December 25566 200
November 27810 366
Oktober 27044 404
September 27519 365
Augusti 27774 370
Juli 25235 223
Juni 26697 278
Maj 27041 371
April 25490 328

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 27695 27735 416
Februari 28713 29629 368
Januari 28233 28639 348
December 25656 24367 200
November 27540 28157 366
Oktober 27261 26666 404
September 27461 28000 365
Augusti 27860 27027 370
Juli 25294 24305 223
Juni 26879 26754 278
Maj 27034 27241 371
April 25366 24857 328

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1825k 1650k 416
Februari 2048k 1660k 368
Januari 1895k 1600k 348
December 1618k 1475k 200
November 1827k 1580k 366
Oktober 1833k 1595k 404
September 1859k 1550k 365
Augusti 1754k 1450k 370
Juli 1491k 1275k 223
Juni 1712k 1500k 278
Maj 1769k 1595k 371
April 1749k 1495k 328