Malmö kommun

Uppdaterad 2019-06-25 07:46:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 28599
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.78%

Avslut 30 senaste dagarna: 401
Avslut 7 senaste dagarna: 55

Pris kvm Avslut
Maj 29040 475
April 27229 435
Mars 27600 449
Februari 28548 382
Januari 28306 351
December 25856 203
November 27700 367
Oktober 26937 410
September 27414 368
Augusti 28475 175
Juli 25100 66
Juni 29267 95

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 28874 28421 475
April 27430 27129 435
Mars 27638 27500 449
Februari 28362 29352 382
Januari 28189 28627 351
December 25903 24285 203
November 27462 27857 367
Oktober 27143 26622 410
September 27359 27500 368
Augusti 28481 26865 175
Juli 25138 24583 66
Juni 29240 29065 95

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1876k 1720k 475
April 1833k 1610k 435
Mars 1815k 1625k 449
Februari 2044k 1650k 382
Januari 1892k 1595k 351
December 1664k 1495k 203
November 1823k 1560k 367
Oktober 1824k 1595k 410
September 1847k 1550k 368
Augusti 1843k 1525k 175
Juli 1504k 1180k 66
Juni 1831k 1600k 95