Malmö kommun

Uppdaterad 2019-11-06 07:40:29

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 30017
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.32%

Avslut 30 senaste dagarna: 482
Avslut 7 senaste dagarna: 94

Pris kvm Avslut
Oktober 30098 544
September 30309 570
Augusti 29800 605
Juli 29388 390
Juni 28405 430
Maj 29382 366
April 26912 233
Mars 28561 190
Februari 29423 150
Januari 29609 148
December 29609 90
November 25839 139

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 29949 29572 544
September 30290 30303 570
Augusti 29834 30217 605
Juli 29590 29411 390
Juni 28296 28250 430
Maj 29466 28738 366
April 26708 26184 233
Mars 28771 29166 190
Februari 29902 31111 150
Januari 29571 30258 148
December 29569 28067 90
November 25518 25477 139

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1865k 1675k 544
September 2061k 1725k 570
Augusti 1876k 1650k 605
Juli 1860k 1560k 390
Juni 1922k 1650k 430
Maj 1977k 1700k 366
April 1841k 1650k 233
Mars 1806k 1620k 190
Februari 2214k 1750k 150
Januari 1959k 1650k 148
December 1899k 1620k 90
November 1649k 1495k 139