Malmö kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:46:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 29827
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.35%

Avslut 30 senaste dagarna: 457
Avslut 7 senaste dagarna: 98

Pris kvm Avslut
Juni 30029 530
Maj 28401 553
April 30088 474
Mars 29331 532
Februari 30435 459
Januari 30919 503
December 28070 278
November 30202 383
Oktober 30236 82
September 29567 23
Augusti 31282 44
Juli 28599 25

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 29933 29464 530
Maj 28491 27790 553
April 30216 29411 474
Mars 29354 28214 532
Februari 30411 30288 459
Januari 30827 30656 503
December 28126 26320 278
November 29973 29206 383
Oktober 31035 29926 82
September 28765 28596 23
Augusti 31282 30985 44
Juli 28599 29142 25

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2054k 1750k 530
Maj 1954k 1650k 553
April 2017k 1790k 474
Mars 2004k 1710k 532
Februari 2024k 1750k 459
Januari 1964k 1700k 503
December 1721k 1560k 278
November 2071k 1715k 383
Oktober 1994k 1725k 82
September 2103k 1725k 23
Augusti 2060k 1760k 44
Juli 1897k 1700k 25