Malmö kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:48:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 27901
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.26%

Avslut 30 senaste dagarna: 338
Avslut 7 senaste dagarna: 69

Pris kvm Avslut
Januari 28398 315
December 25533 173
November 27652 326
Oktober 26969 364
September 27777 326
Augusti 27358 335
Juli 24713 198
Juni 25879 250
Maj 26750 331
April 25097 301
Mars 26115 330
Februari 25755 289

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 28233 28390 315
December 25661 24285 173
November 27394 28048 326
Oktober 27203 26622 364
September 27749 27551 326
Augusti 27431 26726 335
Juli 24828 23750 198
Juni 26099 26114 250
Maj 26719 27042 331
April 24940 24200 301
Mars 26009 26950 330
Februari 25832 26229 289

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1930k 1600k 315
December 1581k 1450k 173
November 1807k 1540k 326
Oktober 1854k 1595k 364
September 1880k 1575k 326
Augusti 1717k 1420k 335
Juli 1445k 1275k 198
Juni 1660k 1450k 250
Maj 1725k 1580k 331
April 1698k 1460k 301
Mars 1648k 1510k 330
Februari 1863k 1550k 289