Stockholms län – hus

Uppdaterad 2018-08-20 20:17:32

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 40539
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.7%

Avslut 30 senaste dagarna: 150
Avslut 7 senaste dagarna: 69

Pris kvm Avslut
Juli 40191 165
Juni 43683 389
Maj 48094 390
April 44295 202
Mars 44402 136
Februari 46301 147
Januari 44827 67
December 44199 50
November 47447 110
Oktober 48133 154
September 47254 176
Augusti 50271 89

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 39713 39416 165
Juni 43566 42561 389
Maj 47863 44259 390
April 43973 42914 202
Mars 44818 41509 136
Februari 46059 44943 147
Januari 45375 41883 67
December 43756 43352 50
November 48391 43010 110
Oktober 47744 44871 154
September 48026 45324 176
Augusti 48510 49571 89

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 4791k 4550k 165
Juni 5612k 5450k 389
Maj 7291k 6150k 390
April 6593k 6200k 202
Mars 6561k 5950k 136
Februari 7751k 6350k 147
Januari 8339k 6350k 67
December 6310k 6405k 50
November 7113k 6575k 110
Oktober 7278k 6550k 154
September 6333k 6400k 176
Augusti 7984k 6495k 89