Stockholms län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:21:02

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 42021
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.02%

Avslut 30 senaste dagarna: 43
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 45210 479
September 44835 461
Augusti 42573 253
Juli 41640 83
Juni 44204 187
Maj 50619 192
April 44846 106
Mars 43802 95
Februari 46835 121
Januari 44659 64
December 45323 48
November 47521 107

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 45172 42034 479
September 44837 41719 461
Augusti 42708 41322 253
Juli 40138 40625 83
Juni 44237 43103 187
Maj 50065 45454 192
April 44804 42857 106
Mars 44246 39296 95
Februari 46363 45220 121
Januari 45428 41883 64
December 44906 43675 48
November 48492 42954 107

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 6183k 5700k 479
September 6323k 5600k 461
Augusti 5983k 5525k 253
Juli 5044k 5000k 83
Juni 6062k 5775k 187
Maj 8319k 6950k 192
April 7028k 6600k 106
Mars 6631k 5730k 95
Februari 7911k 6350k 121
Januari 8375k 6400k 64
December 6350k 6420k 48
November 7147k 6575k 107