Stockholms län – hus

Uppdaterad 2019-07-19 20:18:46

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 42184
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.98%

Avslut 30 senaste dagarna: 277
Avslut 7 senaste dagarna: 30

Pris kvm Avslut
Juni 45601 437
Maj 45908 624
April 45096 330
Mars 45315 192
Februari 44581 152
Januari 45860 68
December 40551 55
November 45407 127
Oktober 50496 41
September 45443 41
Augusti 48121 27
Juli 40904 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 45531 42129 437
Maj 46017 43478 624
April 45350 42424 330
Mars 45526 43930 192
Februari 44402 44347 152
Januari 45432 43793 68
December 40326 40000 55
November 45114 43754 127
Oktober 50417 47443 41
September 44828 39062 41
Augusti 48880 49193 27
Juli 40904 42528 11

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 6514k 5850k 437
Maj 6392k 5920k 624
April 6402k 5600k 330
Mars 6500k 6330k 192
Februari 7358k 6200k 152
Januari 7533k 6195k 68
December 5622k 5600k 55
November 7336k 6110k 127
Oktober 8314k 6900k 41
September 6162k 6250k 41
Augusti 7335k 6700k 27
Juli 5778k 5350k 11