Stockholms län – hus

Uppdaterad 2019-05-20 00:34:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-5-20): 44794
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.7%

Avslut 30 senaste dagarna: 492
Avslut 7 senaste dagarna: 132

Pris kvm Avslut
April 44687 402
Mars 45841 281
Februari 45072 246
Januari 45156 115
December 43933 68
November 44751 135
Oktober 45905 150
September 44486 157
Augusti 44548 82
Juli 39321 50
Juni 44126 132
Maj 50167 176

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 44693 42587 402
Mars 46218 43283 281
Februari 44855 44285 246
Januari 44806 43793 115
December 43875 43214 68
November 44477 42929 135
Oktober 46117 43060 150
September 44622 41410 157
Augusti 43991 43718 82
Juli 39841 40808 50
Juni 43900 42600 132
Maj 50118 45454 176

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 6132k 5495k 402
Mars 6306k 6130k 281
Februari 7173k 6000k 246
Januari 7266k 6000k 115
December 6203k 5950k 68
November 7190k 6050k 135
Oktober 6749k 6050k 150
September 6616k 5995k 157
Augusti 6218k 6000k 82
Juli 4972k 4280k 50
Juni 6219k 5700k 132
Maj 8320k 6950k 176