Stockholms län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:21:56

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 46418
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.76%

Avslut 30 senaste dagarna: 318
Avslut 7 senaste dagarna: 45

Pris kvm Avslut
Juni 50586 510
Maj 49019 465
April 48820 417
Mars 46511 285
Februari 48709 177
Januari 44061 89
December 49041 64
November 52379 113
Oktober 55014 35
September 58523 29
Augusti 54517 14
Juli 44953 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 50429 46034 510
Maj 49102 45634 465
April 48987 45882 417
Mars 46471 44756 285
Februari 49160 45652 177
Januari 44566 41450 89
December 47367 47370 64
November 52701 47337 113
Oktober 54633 51910 35
September 58523 54166 29
Augusti 54517 54736 14
Juli 46318 42204 11

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 7332k 6220k 510
Maj 7001k 6320k 465
April 7020k 6300k 417
Mars 7166k 6300k 285
Februari 7414k 6550k 177
Januari 6949k 6900k 89
December 7552k 6780k 64
November 7862k 6800k 113
Oktober 8760k 7850k 35
September 9638k 7950k 29
Augusti 7507k 6330k 14
Juli 7503k 7560k 11