Stockholms län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:16:07

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 44712
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.03%

Avslut 30 senaste dagarna: 490
Avslut 7 senaste dagarna: 65

Pris kvm Avslut
Oktober 45193 585
September 47874 591
Augusti 46773 337
Juli 40287 116
Juni 50012 207
Maj 51892 176
April 53769 51
Mars 44219 36
Februari 47765 37
Januari 53554 21
December 42501 17
November 47080 33

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 45192 42403 585
September 47864 44687 591
Augusti 47193 44000 337
Juli 39365 40670 116
Juni 49811 47480 207
Maj 52226 49000 176
April 54103 52873 51
Mars 44415 41981 36
Februari 47668 47713 37
Januari 52416 46153 21
December 42988 40942 17
November 46414 48928 33

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 6208k 5890k 585
September 6850k 6100k 591
Augusti 6411k 5850k 337
Juli 5330k 5300k 116
Juni 7471k 6700k 207
Maj 7830k 7050k 176
April 7563k 7020k 51
Mars 6434k 7000k 36
Februari 9311k 6700k 37
Januari 8697k 6600k 21
December 7467k 5650k 17
November 7562k 6850k 33