Stockholms län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:19:17

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 44308
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.81%

Avslut 30 senaste dagarna: 317
Avslut 7 senaste dagarna: 79

Pris kvm Avslut
Januari 42699 208
December 42228 132
November 44208 278
Oktober 45774 268
September 45945 199
Augusti 44243 88
Juli 40813 49
Juni 43079 126
Maj 51068 172
April 44772 102
Mars 44020 92
Februari 46935 119

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 42576 40820 208
December 41856 41071 132
November 44250 42571 278
Oktober 45768 42690 268
September 46003 42954 199
Augusti 43861 43335 88
Juli 41394 41071 49
Juni 42841 42142 126
Maj 50460 45750 172
April 44728 42573 102
Mars 44494 39354 92
Februari 46448 45220 119

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 6537k 5630k 208
December 5921k 5650k 132
November 6419k 5725k 278
Oktober 6545k 6000k 268
September 6873k 6250k 199
Augusti 6305k 5820k 88
Juli 5061k 4250k 49
Juni 6030k 5700k 126
Maj 8367k 7000k 172
April 7060k 6625k 102
Mars 6649k 5730k 92
Februari 7958k 6350k 119