Stockholms län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:20:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 44977
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.52%

Avslut 30 senaste dagarna: 529
Avslut 7 senaste dagarna: 119

Pris kvm Avslut
Maj 46814 467
April 44383 269
Mars 44665 233
Februari 45806 205
Januari 44187 94
December 44194 54
November 47446 113
Oktober 48095 155
September 47382 177
Augusti 50271 89
Juli 44836 39
Juni 48765 163

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 46732 43103 467
April 44052 43750 269
Mars 45030 42235 233
Februari 45542 44049 205
Januari 44450 41883 94
December 43789 43352 54
November 48424 42954 113
Oktober 47674 44765 155
September 48159 45324 177
Augusti 48510 49571 89
Juli 44546 44252 39
Juni 48866 45721 163

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 6825k 5750k 467
April 6317k 6000k 269
Mars 6203k 5815k 233
Februari 7284k 6275k 205
Januari 8023k 6100k 94
December 6407k 6420k 54
November 7045k 6550k 113
Oktober 7286k 6500k 155
September 6402k 6400k 177
Augusti 7984k 6495k 89
Juli 6065k 6495k 39
Juni 7268k 6600k 163