Stockholms län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:18:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 44710
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.72%

Avslut 30 senaste dagarna: 522
Avslut 7 senaste dagarna: 108

Pris kvm Avslut
September 44517 492
Augusti 42582 293
Juli 40052 110
Juni 44182 257
Maj 49739 233
April 44514 116
Mars 44061 96
Februari 46696 123
Januari 44484 65
December 44965 49
November 47521 107
Oktober 47961 152

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 44508 41764 492
Augusti 42630 40760 293
Juli 39259 40000 110
Juni 44117 43058 257
Maj 49195 45454 233
April 44476 42857 116
Mars 44517 39354 96
Februari 46241 44943 123
Januari 45271 41257 65
December 44543 43352 49
November 48492 42954 107
Oktober 47616 44765 152

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 6142k 5500k 492
Augusti 5786k 5450k 293
Juli 4679k 4430k 110
Juni 5832k 5650k 257
Maj 8142k 6550k 233
April 6947k 6600k 116
Mars 6658k 5750k 96
Februari 7870k 6350k 123
Januari 8297k 6350k 65
December 6351k 6405k 49
November 7147k 6575k 107
Oktober 7304k 6550k 152