Stockholms län – hus

Uppdaterad 2019-09-17 20:16:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 46837
Utveckling 30 senaste dagarna: 13.33%

Avslut 30 senaste dagarna: 557
Avslut 7 senaste dagarna: 124

Pris kvm Avslut
Augusti 45105 377
Juli 41108 162
Juni 46951 349
Maj 47256 413
April 46372 194
Mars 45940 93
Februari 44685 50
Januari 49739 24
December 46690 18
November 47890 36
Oktober 49070 40
September 44424 42

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 45229 42405 377
Juli 40838 39634 162
Juni 46831 43956 349
Maj 47459 45238 413
April 46643 44767 194
Mars 45628 44520 93
Februari 45233 46666 50
Januari 49739 44117 24
December 46469 46798 18
November 47926 44776 36
Oktober 49070 47142 40
September 43808 37668 42

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 5877k 5350k 377
Juli 5208k 5150k 162
Juni 6823k 6125k 349
Maj 6918k 6500k 413
April 6750k 6170k 194
Mars 6954k 6700k 93
Februari 7825k 6600k 50
Januari 8007k 6600k 24
December 6672k 5975k 18
November 8046k 7300k 36
Oktober 7576k 6850k 40
September 6114k 5995k 42