Hallands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 07:24:57

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 32381
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.91%

Avslut 30 senaste dagarna: 50
Avslut 7 senaste dagarna: 22

Pris kvm Avslut
Juli 27567 47
Juni 30989 74
Maj 30958 90
April 30160 83
Mars 29193 83
Februari 30522 67
Januari 29699 54
December 28625 61
November 28238 52
Oktober 28018 40
September 28542 42
Augusti 26590 41

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 27147 28378 47
Juni 31092 30735 74
Maj 31180 31818 90
April 30041 31818 83
Mars 29460 29500 83
Februari 30396 31355 67
Januari 29471 31910 54
December 28530 29836 61
November 28378 30069 52
Oktober 28688 27500 40
September 29395 29629 42
Augusti 25648 26107 41

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1530k 1875k 47
Juni 2001k 1900k 74
Maj 2131k 2100k 90
April 2061k 2045k 83
Mars 2110k 1930k 83
Februari 2254k 1900k 67
Januari 2236k 1900k 54
December 2016k 2000k 61
November 2200k 2165k 52
Oktober 1786k 1760k 40
September 2078k 1500k 42
Augusti 1685k 1645k 41