Hallands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-10-08 07:22:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 30884
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.68%

Avslut 30 senaste dagarna: 106
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
September 29560 113
Augusti 31893 98
Juli 27199 51
Juni 30324 87
Maj 31515 102
April 31518 39
Mars 29908 38
Februari 31987 25
Januari 26706 16
December 25277 15
November 28539 38
Oktober 28521 38

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 29493 29375 113
Augusti 31847 32565 98
Juli 26661 28378 51
Juni 30392 30706 87
Maj 31385 32727 102
April 31102 32142 39
Mars 30800 29581 38
Februari 31009 31621 25
Januari 27306 29417 16
December 25085 27397 15
November 28584 30263 38
Oktober 29295 28333 38

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2205k 2100k 113
Augusti 1967k 1725k 98
Juli 1543k 1950k 51
Juni 2043k 1940k 87
Maj 2134k 2150k 102
April 2153k 2045k 39
Mars 2124k 2000k 38
Februari 2538k 2100k 25
Januari 2334k 1950k 16
December 1613k 1575k 15
November 2054k 2050k 38
Oktober 1793k 1760k 38