Hallands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:29:04

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 30885
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.97%

Avslut 30 senaste dagarna: 7
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 29844 73
September 27325 53
Augusti 28710 53
Juli 26775 49
Juni 27223 48
Maj 27850 65
April 27984 55
Mars 28989 64
Februari 28565 62
Januari 29255 42
December 26923 29
November 28853 54

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 29992 31352 73
September 27860 30666 53
Augusti 27527 29426 53
Juli 27639 29887 49
Juni 26950 30735 48
Maj 28554 28879 65
April 27984 28976 55
Mars 28803 27043 64
Februari 28730 29807 62
Januari 29420 30161 42
December 27686 26761 29
November 28398 31276 54

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2145k 2070k 73
September 1940k 1760k 53
Augusti 1906k 1795k 53
Juli 1832k 1875k 49
Juni 1938k 2125k 48
Maj 1933k 1900k 65
April 1887k 1900k 55
Mars 1808k 1995k 64
Februari 2241k 2200k 62
Januari 2269k 2000k 42
December 1515k 2000k 29
November 2153k 1980k 54