Hallands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-06-25 07:26:56

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 30557
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.37%

Avslut 30 senaste dagarna: 71
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
Maj 30619 85
April 30390 81
Mars 29353 77
Februari 30643 59
Januari 29821 52
December 28784 57
November 29266 89
Oktober 28733 89
September 27917 79
Augusti 26405 45
Juli 29062 19
Juni 27561 19

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 30805 31746 85
April 30275 31914 81
Mars 29577 29553 77
Februari 30594 31615 59
Januari 29573 31910 52
December 28689 29836 57
November 29308 31144 89
Oktober 29076 30000 89
September 28385 29629 79
Augusti 25597 23976 45
Juli 29886 29887 19
Juni 27367 26984 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2118k 2075k 85
April 2082k 2045k 81
Mars 2133k 1930k 77
Februari 2283k 2010k 59
Januari 2252k 1900k 52
December 2026k 2050k 57
November 2169k 2150k 89
Oktober 1950k 1850k 89
September 2004k 1650k 79
Augusti 1783k 1850k 45
Juli 1815k 2140k 19
Juni 1857k 1800k 19