Hallands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-04-15 20:28:41

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 29404
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.61%

Avslut 30 senaste dagarna: 72
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
Mars 29656 68
Februari 30744 54
Januari 29962 51
December 28634 54
November 29193 78
Oktober 29599 76
September 28272 61
Augusti 28664 57
Juli 26775 49
Juni 26445 53
Maj 28027 72
April 27662 60

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 29678 30662 68
Februari 30681 31621 54
Januari 29694 31910 51
December 28527 29880 54
November 29242 31416 78
Oktober 29741 31312 76
September 28756 32214 61
Augusti 27521 29426 57
Juli 27639 29887 49
Juni 26172 29929 53
Maj 28659 28971 72
April 27662 28125 60

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 2076k 1895k 68
Februari 2291k 2000k 54
Januari 2262k 1900k 51
December 2014k 2060k 54
November 2145k 2150k 78
Oktober 2124k 2020k 76
September 1975k 1800k 61
Augusti 1878k 1800k 57
Juli 1832k 1875k 49
Juni 1901k 2100k 53
Maj 1952k 1920k 72
April 1859k 1900k 60