Hallands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:27:37

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 29545
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.36%

Avslut 30 senaste dagarna: 51
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Januari 28850 41
December 28732 51
November 28875 75
Oktober 29749 74
September 27547 55
Augusti 28819 54
Juli 26775 49
Juni 27223 48
Maj 27850 65
April 27984 55
Mars 28989 64
Februari 28565 62

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 28668 32173 41
December 28622 29880 51
November 28933 31144 75
Oktober 29895 31352 74
September 28066 30666 55
Augusti 27609 29811 54
Juli 27639 29887 49
Juni 26950 30735 48
Maj 28554 28879 65
April 27984 28976 55
Mars 28803 27043 64
Februari 28730 29807 62

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2250k 1900k 41
December 2017k 2060k 51
November 2112k 2110k 75
Oktober 2141k 2070k 74
September 1951k 1800k 55
Augusti 1876k 1800k 54
Juli 1832k 1875k 49
Juni 1938k 2125k 48
Maj 1933k 1900k 65
April 1887k 1900k 55
Mars 1808k 1995k 64
Februari 2241k 2200k 62