Hallands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-10-05 20:26:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 27777
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.02%

Avslut 30 senaste dagarna: 54
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
September 27384 54
Augusti 28609 52
Juli 26775 49
Juni 27251 49
Maj 27850 65
April 27984 55
Mars 28989 64
Februari 28565 62
Januari 29255 42
December 26923 29
November 28853 54
Oktober 30512 57

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 27908 30666 54
Augusti 27402 29426 52
Juli 27639 29887 49
Juni 26985 30592 49
Maj 28554 28879 65
April 27984 28976 55
Mars 28803 27043 64
Februari 28730 29807 62
Januari 29420 30161 42
December 27686 26761 29
November 28398 31276 54
Oktober 30487 32575 57

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1947k 1800k 54
Augusti 1891k 1795k 52
Juli 1832k 1875k 49
Juni 1946k 2125k 49
Maj 1933k 1900k 65
April 1887k 1900k 55
Mars 1808k 1995k 64
Februari 2241k 2200k 62
Januari 2269k 2000k 42
December 1515k 2000k 29
November 2153k 1980k 54
Oktober 2067k 2130k 57