Hallands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:28:56

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 31170
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.3%

Avslut 30 senaste dagarna: 71
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
Juni 33284 82
Maj 29722 108
April 29904 78
Mars 30279 75
Februari 29701 96
Januari 30982 79
December 31333 70
November 31912 63
Oktober 34797 31
September 36961 11
Augusti 38409 16
Juli 34259 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 33867 34487 82
Maj 29453 30263 108
April 30368 30487 78
Mars 29304 30322 75
Februari 29932 30737 96
Januari 30757 31946 79
December 30686 32193 70
November 32073 33944 63
Oktober 34245 35144 31
September 36961 36071 11
Augusti 38409 39047 16
Juli 36349 37142 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2332k 2250k 82
Maj 2059k 1975k 108
April 2115k 2095k 78
Mars 1949k 2050k 75
Februari 2191k 2010k 96
Januari 2248k 2300k 79
December 2039k 2250k 70
November 2291k 2250k 63
Oktober 2489k 2825k 31
September 2824k 2600k 11
Augusti 2744k 2500k 16
Juli 2265k 2950k 8