Hallands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-21 20:24:32

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 26609
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.32%

Avslut 30 senaste dagarna: 38
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Juli 26775 49
Juni 27251 49
Maj 27645 67
April 27984 55
Mars 28849 63
Februari 28565 62
Januari 29255 42
December 26923 29
November 28853 54
Oktober 30512 57
September 31581 68
Augusti 29714 57

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 27639 29887 49
Juni 26985 30592 49
Maj 28320 28879 67
April 27984 28976 55
Mars 28649 26973 63
Februari 28730 29807 62
Januari 29420 30161 42
December 27686 26761 29
November 28398 31276 54
Oktober 30487 32575 57
September 31526 34713 68
Augusti 29847 32083 57

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1832k 1875k 49
Juni 1946k 2125k 49
Maj 1936k 1900k 67
April 1887k 1900k 55
Mars 1792k 1950k 63
Februari 2241k 2200k 62
Januari 2269k 2000k 42
December 1515k 2000k 29
November 2153k 1980k 54
Oktober 2067k 2130k 57
September 1957k 2150k 68
Augusti 2224k 1925k 57