Västerbottens län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:23:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 18141
Utveckling 30 senaste dagarna: 21.84%

Avslut 30 senaste dagarna: 28
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Maj 14643 15
April 18441 21
Mars 14532 11
Februari 22093 6
Januari 30714 1
December 20743 3
November 40000 2
Oktober 24424 6
September 17639 10
Augusti 19321 3
Juli 20380 5
Juni 14468 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 15989 10697 15
April 18441 17191 21
Mars 14532 9722 11
Februari 22093 23368 6
Januari 30714 30714 1
December 20743 19000 3
November 40000 55200 2
Oktober 24424 30846 6
September 18050 18048 10
Augusti 14376 15217 3
Juli 20656 22000 5
Juni 15413 13888 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2655k 1800k 15
April 2256k 2160k 21
Mars 2076k 1450k 11
Februari 3008k 2645k 6
Januari 4300k 4300k 1
December 2835k 2325k 3
November 8200k 13800k 2
Oktober 3960k 4360k 6
September 2139k 3080k 10
Augusti 1691k 1925k 3
Juli 1950k 2600k 5
Juni 2151k 1625k 15