Västerbottens län – hus

Uppdaterad 2018-08-20 20:19:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 13215
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.21%

Avslut 30 senaste dagarna: 15
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Juli 13327 17
Juni 18862 26
Maj 13427 9
April 19706 13
Mars 17024 6
Februari 18857 4
Januari 30714 1
December 20743 3
November 40000 2
Oktober 24424 6
September 17639 10
Augusti 19321 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 13209 14476 17
Juni 18114 14565 26
Maj 15374 10476 9
April 19706 18483 13
Mars 17024 18033 6
Februari 18857 20560 4
Januari 30714 30714 1
December 20743 19000 3
November 40000 55200 2
Oktober 24424 30846 6
September 18050 18048 10
Augusti 14376 15217 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1393k 1340k 17
Juni 1939k 1800k 26
Maj 3262k 2300k 9
April 2508k 2255k 13
Mars 2593k 3210k 6
Februari 2310k 2415k 4
Januari 4300k 4300k 1
December 2835k 2325k 3
November 8200k 13800k 2
Oktober 3960k 4360k 6
September 2139k 3080k 10
Augusti 1691k 1925k 3