Västerbottens län – hus

Uppdaterad 2019-05-20 00:36:41

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-5-20): 20158
Utveckling 30 senaste dagarna: 21.36%

Avslut 30 senaste dagarna: 35
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
April 14885 25
Mars 16238 25
Februari 18861 8
Januari 11717 6
December 10298 4
November 7295 5
Oktober 18380 9
September 22779 4
Augusti 18674 3
Juli 21180 5
Juni 20457 8
Maj 15986 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 14845 13897 25
Mars 15712 15000 25
Februari 19590 27925 8
Januari 11717 11000 6
December 10298 11869 4
November 8192 4785 5
Oktober 13920 20483 9
September 23170 26821 4
Augusti 18674 21400 3
Juli 21180 15079 5
Juni 20457 24324 8
Maj 15986 22500 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1829k 1395k 25
Mars 1923k 1950k 25
Februari 3188k 3520k 8
Januari 1404k 1550k 6
December 1292k 1400k 4
November 1283k 1340k 5
Oktober 1967k 3100k 9
September 4750k 4050k 4
Augusti 2676k 3210k 3
Juli 2745k 1900k 5
Juni 2235k 2100k 8
Maj 4700k 5400k 2