Västerbottens län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:23:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 4785
Utveckling 30 senaste dagarna: -68.6%

Avslut 30 senaste dagarna: 1
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 15500 36
September 21951 29
Augusti 20764 13
Juli 22818 2
Juni 18124 13
Maj 16223 3
April 16676 5
Mars 9491 3
Februari 18857 4
Januari 30714 1
December 20743 3
November 40000 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 14582 15384 36
September 21671 22398 29
Augusti 21614 20898 13
Juli 22818 28488 2
Juni 18700 16056 13
Maj 15768 15333 3
April 16676 20833 5
Mars 9491 8238 3
Februari 18857 20560 4
Januari 30714 30714 1
December 20743 19000 3
November 40000 55200 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1899k 1800k 36
September 2747k 2875k 29
Augusti 3147k 2860k 13
Juli 3400k 4900k 2
Juni 2042k 2650k 13
Maj 4410k 3580k 3
April 2358k 2800k 5
Mars 1556k 1450k 3
Februari 2310k 2415k 4
Januari 4300k 4300k 1
December 2835k 2325k 3
November 8200k 13800k 2