Västerbottens län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:20:56

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 18157
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.92%

Avslut 30 senaste dagarna: 45
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
September 19723 36
Augusti 17316 24
Juli 22795 4
Juni 19273 16
Maj 13564 4
April 19415 6
Mars 11761 4
Februari 18857 4
Januari 30714 1
December 20743 3
November 40000 2
Oktober 24424 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 19015 20797 36
Augusti 17987 19108 24
Juli 22795 28488 4
Juni 19889 16056 16
Maj 13766 15333 4
April 19415 20943 6
Mars 11761 15188 4
Februari 18857 20560 4
Januari 30714 30714 1
December 20743 19000 3
November 40000 55200 2
Oktober 24424 30846 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2408k 2180k 36
Augusti 2306k 2020k 24
Juli 2456k 2100k 4
Juni 2186k 2650k 16
Maj 3920k 3580k 4
April 2766k 3330k 6
Mars 1970k 2825k 4
Februari 2310k 2415k 4
Januari 4300k 4300k 1
December 2835k 2325k 3
November 8200k 13800k 2
Oktober 3960k 4360k 6