Västerbottens län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:18:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 15311
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.8%

Avslut 30 senaste dagarna: 51
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 15870 55
September 17155 42
Augusti 19137 27
Juli 12681 8
Juni 20131 14
Maj 23588 11
April 29652 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 15607 12264 55
September 17060 16681 42
Augusti 19137 19013 27
Juli 7555 8529 8
Juni 20216 17187 14
Maj 23588 22439 11
April 29652 29652 1

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1837k 1390k 55
September 2303k 1995k 42
Augusti 2502k 2050k 27
Juli 641k 1150k 8
Juni 2863k 2600k 14
Maj 3675k 3300k 11
April 3410k 3410k 1