Västerbottens län – hus

Uppdaterad 2019-09-17 20:17:56

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 14049
Utveckling 30 senaste dagarna: 50.19%

Avslut 30 senaste dagarna: 34
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Augusti 12563 29
Juli 10939 19
Juni 18036 23
Maj 19507 18
April 17860 8
Mars 18685 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 12941 9375 29
Juli 8666 8529 19
Juni 18194 17187 23
Maj 19509 19487 18
April 18466 17692 8
Mars 17159 22115 2

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1453k 1250k 29
Juli 975k 840k 19
Juni 2646k 2375k 23
Maj 2373k 3000k 18
April 1964k 1800k 8
Mars 3397k 3450k 2