Västerbottens län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:23:57

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 15907
Utveckling 30 senaste dagarna: -42.29%

Avslut 30 senaste dagarna: 49
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
Juni 25580 65
Maj 21335 67
April 23108 36
Mars 20030 21
Februari 12675 13
Januari 15841 6
December 24612 6
November 13265 15
Oktober 22574 6
September 21898 4
Augusti 19183 4
Juli 14138 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 26134 18292 65
Maj 20859 20858 67
April 23449 24666 36
Mars 19879 18108 21
Februari 12675 10299 13
Januari 15841 14166 6
December 24612 23855 6
November 13265 17187 15
Oktober 26308 32048 6
September 18717 28363 4
Augusti 19183 22200 4
Juli 14138 14138 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3406k 2140k 65
Maj 2830k 2700k 67
April 2843k 3325k 36
Mars 3060k 2800k 21
Februari 1683k 1205k 13
Januari 2447k 2600k 6
December 3330k 4580k 6
November 2312k 2600k 15
Oktober 2815k 3150k 6
September 3392k 3120k 4
Augusti 2628k 2775k 4
Juli 5500k 5500k 1