Västerbottens län – hus

Uppdaterad 2019-07-19 20:20:51

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 13704
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.07%

Avslut 30 senaste dagarna: 35
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 14005 46
Maj 18501 35
April 16032 14
Mars 19562 10
Februari 17059 2
Januari 7265 3
December 9870 2
November 7295 5
Oktober 17257 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 14141 12446 46
Maj 18875 18238 35
April 15897 17647 14
Mars 19032 17353 10
Februari 17059 46800 2
Januari 7265 7093 3
December 9870 11869 2
November 8192 4785 5
Oktober 13850 19871 5

Pris medel pris median Avslut
Juni 1871k 1410k 46
Maj 2102k 2060k 35
April 2118k 1800k 14
Mars 2506k 2551k 10
Februari 3156k 4212k 2
Januari 775k 610k 3
December 1145k 1365k 2
November 1283k 1340k 5
Oktober 2839k 3100k 5