Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2019-07-19 20:21:58

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 19240
Utveckling 30 senaste dagarna: -16.58%

Avslut 30 senaste dagarna: 84
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 21271 97
Maj 22463 105
April 21419 46
Mars 22791 23
Februari 17240 16
Januari 21598 12
December 20188 4
November 20885 18
Oktober 27319 3
September 24008 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 21075 20652 97
Maj 22206 20931 105
April 22509 20400 46
Mars 21930 23043 23
Februari 18574 16225 16
Januari 21598 23926 12
December 20188 26685 4
November 20885 22352 18
Oktober 27319 23345 3
September 24008 26137 4

Pris medel pris median Avslut
Juni 2791k 2550k 97
Maj 2894k 2550k 105
April 2895k 2465k 46
Mars 3118k 2850k 23
Februari 2932k 2230k 16
Januari 3130k 3270k 12
December 3487k 3550k 4
November 2596k 2500k 18
Oktober 4025k 3300k 3
September 4417k 5500k 4