Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:21:57

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 18712
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.65%

Avslut 30 senaste dagarna: 86
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
September 19848 82
Augusti 20179 56
Juli 18692 43
Juni 20814 37
Maj 23770 25
April 22680 21
Mars 25090 7
Februari 17538 7
Januari 19354 9
December 22486 8
November 17299 18
Oktober 20684 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 19848 19000 82
Augusti 20287 16396 56
Juli 18474 18346 43
Juni 20488 20964 37
Maj 23791 23076 25
April 22551 25850 21
Mars 25090 23780 7
Februari 18348 18848 7
Januari 19354 16994 9
December 22486 22377 8
November 17421 15714 18
Oktober 20827 19361 11

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2441k 2010k 82
Augusti 2505k 2500k 56
Juli 2208k 2050k 43
Juni 2609k 2420k 37
Maj 3182k 3325k 25
April 3243k 2700k 21
Mars 4147k 3625k 7
Februari 3570k 3310k 7
Januari 2980k 3025k 9
December 3170k 3200k 8
November 2509k 2220k 18
Oktober 3330k 2970k 11