Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:24:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 19065
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.28%

Avslut 30 senaste dagarna: 88
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Maj 20902 74
April 21852 53
Mars 22657 32
Februari 19813 20
Januari 17608 12
December 21854 9
November 17606 19
Oktober 20684 11
September 18022 17
Augusti 18925 12
Juli 16833 15
Juni 17889 25

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 21177 20117 74
April 21664 21116 53
Mars 22703 21323 32
Februari 20146 21176 20
Januari 17608 16994 12
December 21854 18022 9
November 17741 15714 19
Oktober 20827 19361 11
September 16442 19140 17
Augusti 20568 20531 12
Juli 17400 18881 15
Juni 17715 17990 25

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2944k 2650k 74
April 3069k 2600k 53
Mars 2944k 3200k 32
Februari 3530k 3300k 20
Januari 2610k 2400k 12
December 3096k 2500k 9
November 2498k 2220k 19
Oktober 3330k 2970k 11
September 2362k 2100k 17
Augusti 3324k 3050k 12
Juli 1986k 2700k 15
Juni 2731k 1900k 25