Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2019-09-17 20:18:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 21303
Utveckling 30 senaste dagarna: 17.71%

Avslut 30 senaste dagarna: 89
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Augusti 20166 77
Juli 17929 49
Juni 22706 73
Maj 22347 67
April 21031 16
Mars 24275 8
Februari 13633 1
Januari 24464 1
December 21034 1
November 29741 5
Oktober 29084 2
September 24008 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 20420 20750 77
Juli 18047 17961 49
Juni 22531 22014 73
Maj 21957 21266 67
April 22810 20400 16
Mars 24275 27083 8
Februari 18862 13633 1
Januari 24464 24464 1
December 21034 21034 1
November 29741 32142 5
Oktober 29084 36129 2
September 24008 26137 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2771k 2520k 77
Juli 2191k 2200k 49
Juni 3170k 2910k 73
Maj 2961k 2750k 67
April 3251k 2550k 16
Mars 3413k 4225k 8
Februari 5470k 2045k 1
Januari 3425k 3425k 1
December 3050k 3050k 1
November 3240k 3000k 5
Oktober 4450k 5600k 2
September 4417k 5500k 4