Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2018-08-20 20:20:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 18429
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.77%

Avslut 30 senaste dagarna: 45
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
Juli 17602 62
Juni 19698 80
Maj 21802 53
April 24162 35
Mars 21593 16
Februari 18143 10
Januari 19354 9
December 22486 8
November 17606 19
Oktober 20684 11
September 18022 17
Augusti 18925 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 17580 15625 62
Juni 19066 18548 80
Maj 21983 20696 53
April 24045 25850 35
Mars 21506 21129 16
Februari 18632 23148 10
Januari 19354 16994 9
December 22486 22377 8
November 17741 15714 19
Oktober 20827 19361 11
September 16442 19140 17
Augusti 20568 20531 12

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1914k 1800k 62
Juni 2165k 2300k 80
Maj 3228k 2925k 53
April 3450k 3425k 35
Mars 3172k 3410k 16
Februari 3767k 3310k 10
Januari 2980k 3025k 9
December 3170k 3200k 8
November 2498k 2220k 19
Oktober 3330k 2970k 11
September 2362k 2100k 17
Augusti 3324k 3050k 12