Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:19:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 22497
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.69%

Avslut 30 senaste dagarna: 95
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 22950 108
September 21764 86
Augusti 23134 55
Juli 19074 17
Juni 21960 33
Maj 23204 17

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 22916 21708 108
September 21801 21812 86
Augusti 23197 23850 55
Juli 18938 19392 17
Juni 21960 20937 33
Maj 23204 25000 17

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2930k 2600k 108
September 2799k 2475k 86
Augusti 3370k 3000k 55
Juli 2744k 2599k 17
Juni 3414k 3350k 33
Maj 3629k 3650k 17