Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:22:51

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 20498
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 58
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Januari 19336 39
December 19958 21
November 20899 45
Oktober 21746 31
September 24828 18
Augusti 21326 12
Juli 14127 8
Juni 17000 12
Maj 24434 12
April 22835 17
Mars 25090 7
Februari 17538 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 19722 16439 39
December 19770 20689 21
November 20963 20416 45
Oktober 22226 23345 31
September 24828 25496 18
Augusti 21326 16250 12
Juli 14127 13333 8
Juni 15502 16666 12
Maj 24826 25000 12
April 22671 26737 17
Mars 25090 23780 7
Februari 18348 18848 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2933k 2170k 39
December 2381k 3000k 21
November 2643k 2450k 45
Oktober 2962k 2975k 31
September 3419k 3000k 18
Augusti 2834k 2700k 12
Juli 1829k 1995k 8
Juni 2200k 2950k 12
Maj 3433k 3600k 12
April 3339k 2600k 17
Mars 4147k 3625k 7
Februari 3570k 3310k 7