Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:24:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 12034
Utveckling 30 senaste dagarna: -37.18%

Avslut 30 senaste dagarna: 9
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 19156 92
September 20400 71
Augusti 20593 44
Juli 19076 24
Juni 19136 21
Maj 24342 15
April 22835 17
Mars 25090 7
Februari 17538 7
Januari 19924 8
December 22486 8
November 17299 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 19116 17723 92
September 20400 19166 71
Augusti 20625 17132 44
Juli 18960 17651 24
Juni 18518 19868 21
Maj 24526 25000 15
April 22671 26737 17
Mars 25090 23780 7
Februari 18348 18848 7
Januari 19924 23404 8
December 22486 22377 8
November 17421 15714 18

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2326k 2150k 92
September 2559k 2200k 71
Augusti 2586k 2525k 44
Juli 2158k 2030k 24
Juni 2599k 2800k 21
Maj 3428k 3255k 15
April 3339k 2600k 17
Mars 4147k 3625k 7
Februari 3570k 3310k 7
Januari 3128k 3800k 8
December 3170k 3200k 8
November 2509k 2220k 18