Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2019-05-20 00:37:49

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-5-20): 19517
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.0%

Avslut 30 senaste dagarna: 83
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Pris kvm Avslut
April 19908 73
Mars 21513 46
Februari 19742 35
Januari 21446 19
December 19959 6
November 20885 18
Oktober 20989 18
September 24047 11
Augusti 21795 11
Juli 14127 8
Juni 17748 11
Maj 25395 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 20596 19000 73
Mars 21029 21238 46
Februari 20443 18939 35
Januari 21790 23109 19
December 19959 26685 6
November 20885 22352 18
Oktober 21769 21854 18
September 24047 24757 11
Augusti 21795 16250 11
Juli 14127 13333 8
Juni 16139 16666 11
Maj 25495 25000 10

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2605k 2200k 73
Mars 2801k 2400k 46
Februari 3190k 2450k 35
Januari 3372k 3050k 19
December 3729k 3550k 6
November 2596k 2500k 18
Oktober 2888k 2975k 18
September 3626k 4500k 11
Augusti 2974k 2700k 11
Juli 1829k 1995k 8
Juni 2131k 2500k 11
Maj 4268k 3600k 10