Västmanlands län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:24:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 20635
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.95%

Avslut 30 senaste dagarna: 59
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 22447 98
Maj 23861 92
April 23075 60
Mars 22638 45
Februari 24889 17
Januari 25029 12
December 19070 5
November 20834 8
Oktober 27083 2
September 15357 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 22733 22842 98
Maj 23419 23893 92
April 23407 22839 60
Mars 22317 23026 45
Februari 25482 26666 17
Januari 25029 26428 12
December 19070 20326 5
November 20834 25203 8
Oktober 27083 35991 2
September 15357 15357 1

Pris medel pris median Avslut
Juni 2919k 2620k 98
Maj 3089k 2950k 92
April 3434k 3200k 60
Mars 3106k 3150k 45
Februari 4051k 3900k 17
Januari 3172k 3100k 12
December 2544k 2810k 5
November 3481k 3750k 8
Oktober 3737k 4175k 2
September 1075k 1075k 1