Örebro län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:31:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 19432
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.98%

Avslut 30 senaste dagarna: 141
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Oktober 19220 158
September 19039 165
Augusti 19426 154
Juli 19105 124
Juni 19893 130
Maj 19401 73
April 19467 17
Mars 23566 17
Februari 21802 31
Januari 21944 20
December 24349 11
November 24106 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 19323 20430 158
September 19096 19875 165
Augusti 19685 21428 154
Juli 18973 20467 124
Juni 19753 21129 130
Maj 19277 21203 73
April 19536 20312 17
Mars 23133 26214 17
Februari 21802 24744 31
Januari 20684 26320 20
December 24349 24666 11
November 24106 24758 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1336k 1400k 158
September 1331k 1215k 165
Augusti 1210k 1250k 154
Juli 1261k 1320k 124
Juni 1338k 1295k 130
Maj 1264k 1415k 73
April 1336k 1300k 17
Mars 1979k 1850k 17
Februari 1530k 1495k 31
Januari 1437k 1500k 20
December 1657k 1895k 11
November 1386k 1275k 9