Örebro län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-06-25 07:35:53

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 19376
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.3%

Avslut 30 senaste dagarna: 110
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Maj 20368 118
April 18248 101
Mars 19077 148
Februari 20128 122
Januari 19396 88
December 19619 65
November 18405 97
Oktober 19565 112
September 19469 115
Augusti 21263 38
Juli 20533 22
Juni 21309 27

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 20145 22281 118
April 18487 18354 101
Mars 19048 19711 148
Februari 19938 21604 122
Januari 18690 22346 88
December 19729 21794 65
November 18342 19561 97
Oktober 20056 20762 112
September 19295 20000 115
Augusti 21086 23717 38
Juli 21228 21554 22
Juni 21577 25725 27

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1277k 1450k 118
April 1185k 1195k 101
Mars 1360k 1460k 148
Februari 1518k 1500k 122
Januari 1327k 1320k 88
December 1210k 1295k 65
November 1292k 1310k 97
Oktober 1438k 1400k 112
September 1305k 1250k 115
Augusti 1534k 1500k 38
Juli 1371k 1600k 22
Juni 1451k 1595k 27