Örebro län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-08-21 20:32:47

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 18165
Utveckling 30 senaste dagarna: 21.28%

Avslut 30 senaste dagarna: 80
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Pris kvm Avslut
Juli 15854 60
Juni 16329 83
Maj 17779 88
April 15013 75
Mars 15473 86
Februari 17957 91
Januari 16962 72
December 15315 47
November 16427 63
Oktober 18545 69
September 19125 88
Augusti 19560 96

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 16249 14873 60
Juni 16361 16956 83
Maj 17516 17964 88
April 15031 14881 75
Mars 15639 15316 86
Februari 17728 18313 91
Januari 17127 16666 72
December 15150 14880 47
November 16768 16000 63
Oktober 17705 19516 69
September 19235 20065 88
Augusti 19905 18727 96

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1018k 1095k 60
Juni 1124k 1200k 83
Maj 1175k 1250k 88
April 1048k 900k 75
Mars 932k 1095k 86
Februari 1346k 1215k 91
Januari 1226k 1100k 72
December 991k 1000k 47
November 1169k 1295k 63
Oktober 1242k 1335k 69
September 1314k 1360k 88
Augusti 1343k 1295k 96