Örebro län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-10-08 07:30:33

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 19576
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.04%

Avslut 30 senaste dagarna: 158
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
September 19619 157
Augusti 19229 148
Juli 19198 120
Juni 20216 122
Maj 20078 125
April 19460 58
Mars 21579 41
Februari 25171 36
Januari 22962 25
December 20355 16
November 25227 27
Oktober 21610 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 19666 21559 157
Augusti 19489 21153 148
Juli 19063 20535 120
Juni 20063 21370 122
Maj 19849 22129 125
April 19613 22129 58
Mars 21409 22549 41
Februari 24967 26271 36
Januari 21816 25929 25
December 20355 22182 16
November 25227 27631 27
Oktober 21619 22222 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1380k 1300k 157
Augusti 1196k 1250k 148
Juli 1260k 1320k 120
Juni 1343k 1295k 122
Maj 1269k 1425k 125
April 1292k 1310k 58
Mars 1432k 1450k 41
Februari 1899k 1550k 36
Januari 1537k 1515k 25
December 1422k 1295k 16
November 1670k 1510k 27
Oktober 1662k 1600k 24