Örebro län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:36:59

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 19317
Utveckling 30 senaste dagarna: -16.94%

Avslut 30 senaste dagarna: 112
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Juni 21419 158
Maj 24118 167
April 23661 170
Mars 22362 169
Februari 21347 150
Januari 22152 147
December 20587 99
November 21844 120
Oktober 22897 43
September 20516 14
Augusti 25614 22
Juli 17328 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 21320 23737 158
Maj 23996 25454 167
April 23748 25775 170
Mars 22507 23076 169
Februari 21340 23034 150
Januari 22138 23034 147
December 20347 21153 99
November 22039 22777 120
Oktober 22510 26379 43
September 22166 23913 14
Augusti 25614 30000 22
Juli 17328 20078 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1539k 1480k 158
Maj 1688k 1630k 167
April 1614k 1650k 170
Mars 1581k 1500k 169
Februari 1511k 1470k 150
Januari 1540k 1515k 147
December 1381k 1450k 99
November 1650k 1550k 120
Oktober 1547k 1580k 43
September 1795k 1630k 14
Augusti 1897k 1980k 22
Juli 1200k 1370k 8