Örebro län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-08-15 07:33:14

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 20472
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.48%

Avslut 30 senaste dagarna: 81
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Juli 19474 110
Juni 20270 119
Maj 20470 120
April 18138 102
Mars 19068 148
Februari 20128 122
Januari 19396 88
December 19576 64
November 19687 51
Oktober 21880 38
September 24406 36
Augusti 23060 25

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 19278 21150 110
Juni 20116 21153 119
Maj 20261 22281 120
April 18372 18354 102
Mars 19038 19711 148
Februari 19938 21604 122
Januari 18690 22346 88
December 19729 21812 64
November 19715 20140 51
Oktober 22131 22222 38
September 23998 25925 36
Augusti 23060 25925 25

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1262k 1350k 110
Juni 1365k 1315k 119
Maj 1298k 1455k 120
April 1179k 1195k 102
Mars 1359k 1460k 148
Februari 1518k 1500k 122
Januari 1327k 1320k 88
December 1229k 1295k 64
November 1365k 1450k 51
Oktober 1671k 1600k 38
September 1824k 1575k 36
Augusti 1574k 1595k 25