Örebro län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:38:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 22589
Utveckling 30 senaste dagarna: 18.87%

Avslut 30 senaste dagarna: 8
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 18896 95
September 19021 102
Augusti 18159 106
Juli 15854 60
Juni 16329 83
Maj 17839 87
April 15146 74
Mars 15473 86
Februari 17957 91
Januari 16962 72
December 15315 47
November 16427 63

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 19445 21410 95
September 18939 18852 102
Augusti 18363 18316 106
Juli 16249 14873 60
Juni 16361 16956 83
Maj 17574 17964 87
April 15162 15454 74
Mars 15639 15316 86
Februari 17728 18313 91
Januari 17127 16666 72
December 15150 14880 47
November 16768 16000 63

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1366k 1340k 95
September 1288k 1220k 102
Augusti 1145k 1150k 106
Juli 1018k 1095k 60
Juni 1124k 1200k 83
Maj 1179k 1250k 87
April 1057k 910k 74
Mars 932k 1095k 86
Februari 1346k 1215k 91
Januari 1226k 1100k 72
December 991k 1000k 47
November 1169k 1295k 63