Örebro län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-04-15 20:38:39

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 18351
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.28%

Avslut 30 senaste dagarna: 118
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Pris kvm Avslut
Mars 19637 115
Februari 19137 109
Januari 19104 82
December 19691 59
November 17498 89
Oktober 18933 100
September 19402 106
Augusti 18579 111
Juli 16372 62
Juni 17095 89
Maj 18464 94
April 16131 81

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 19604 20000 115
Februari 19009 20512 109
Januari 18381 22028 82
December 19817 21794 59
November 17410 18456 89
Oktober 19468 20673 100
September 19214 19235 106
Augusti 18795 18656 111
Juli 16770 15898 62
Juni 17140 17379 89
Maj 18234 20421 94
April 16124 17884 81

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1252k 1320k 115
Februari 1447k 1465k 109
Januari 1321k 1320k 82
December 1195k 1295k 59
November 1214k 1300k 89
Oktober 1371k 1300k 100
September 1311k 1250k 106
Augusti 1180k 1195k 111
Juli 1041k 1100k 62
Juni 1180k 1250k 89
Maj 1229k 1300k 94
April 1135k 1095k 81