Örebro län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:37:11

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 18078
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.15%

Avslut 30 senaste dagarna: 98
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Pris kvm Avslut
Januari 18782 75
December 18806 54
November 17022 83
Oktober 18641 92
September 19028 102
Augusti 18163 107
Juli 15854 60
Juni 16329 83
Maj 17839 87
April 15146 74
Mars 15495 87
Februari 17792 92

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 18011 20710 75
December 18912 20975 54
November 16937 18354 83
Oktober 19224 20762 92
September 18834 18852 102
Augusti 18365 18316 107
Juli 16249 14873 60
Juni 16361 16956 83
Maj 17574 17964 87
April 15162 15454 74
Mars 15661 15316 87
Februari 17580 18313 92

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1278k 1200k 75
December 1141k 1220k 54
November 1183k 1275k 83
Oktober 1329k 1300k 92
September 1296k 1250k 102
Augusti 1146k 1150k 107
Juli 1018k 1095k 60
Juni 1124k 1200k 83
Maj 1179k 1250k 87
April 1057k 910k 74
Mars 939k 1095k 87
Februari 1338k 1215k 92