Västra Götalands län

Uppdaterad 2019-02-17 07:08:32

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 23445
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.85%

Avslut 30 senaste dagarna: 285
Avslut 7 senaste dagarna: 55

Pris kvm Avslut
Januari 24222 252
December 25187 202
November 25163 299
Oktober 24774 217
September 25654 187
Augusti 26215 120
Juli 19595 109
Juni 22779 172
Maj 24824 132
April 22807 89
Mars 21655 70
Februari 24017 71

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 24123 23478 252
December 24924 22500 202
November 25253 24285 299
Oktober 24897 22549 217
September 25741 23513 187
Augusti 26315 24096 120
Juli 18735 18125 109
Juni 22401 21830 172
Maj 25261 22368 132
April 22723 20000 89
Mars 21964 18269 70
Februari 23628 23807 71

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 3367k 2825k 252
December 3000k 2750k 202
November 3315k 3050k 299
Oktober 3123k 2760k 217
September 3591k 3100k 187
Augusti 3294k 2830k 120
Juli 2220k 1900k 109
Juni 2640k 2350k 172
Maj 3444k 2720k 132
April 3124k 2770k 89
Mars 2763k 2570k 70
Februari 3236k 2550k 71