Västra Götalands län

Uppdaterad 2019-07-19 20:09:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 24233
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.15%

Avslut 30 senaste dagarna: 501
Avslut 7 senaste dagarna: 51

Pris kvm Avslut
Juni 24946 643
Maj 26999 613
April 26785 316
Mars 26874 212
Februari 26193 89
Januari 26249 84
December 27262 74
November 22917 134
Oktober 27986 37
September 28398 40
Augusti 30180 29
Juli 24834 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 24802 23064 643
Maj 26892 24717 613
April 26968 26937 316
Mars 26999 26644 212
Februari 25909 24583 89
Januari 25788 24264 84
December 26819 23928 74
November 22974 22407 134
Oktober 28413 22833 37
September 27374 27741 40
Augusti 31515 26595 29
Juli 18841 26744 11

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3109k 2600k 643
Maj 3375k 3100k 613
April 3517k 3300k 316
Mars 3481k 3400k 212
Februari 4100k 3100k 89
Januari 3700k 3430k 84
December 3476k 3400k 74
November 3070k 2850k 134
Oktober 3856k 3300k 37
September 4351k 3700k 40
Augusti 4119k 3710k 29
Juli 2468k 2300k 11