Västra Götalands län

Uppdaterad 2018-08-20 20:08:21

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 20420
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.22%

Avslut 30 senaste dagarna: 204
Avslut 7 senaste dagarna: 64

Pris kvm Avslut
Juli 21007 320
Juni 24781 547
Maj 26421 363
April 24929 176
Mars 25308 109
Februari 26582 88
Januari 25591 64
December 19727 58
November 23203 126
Oktober 23573 120
September 23815 170
Augusti 23430 101

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 20112 19000 320
Juni 24783 23039 547
Maj 26571 24107 363
April 25022 23333 176
Mars 25938 23648 109
Februari 25915 25503 88
Januari 26333 23831 64
December 21008 17350 58
November 22466 21863 126
Oktober 23735 19387 120
September 23785 18857 170
Augusti 24107 19473 101

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2247k 2000k 320
Juni 2981k 2670k 547
Maj 3446k 2900k 363
April 3434k 2850k 176
Mars 3210k 2975k 109
Februari 3628k 3100k 88
Januari 4123k 3400k 64
December 2526k 2000k 58
November 3050k 3000k 126
Oktober 3219k 2500k 120
September 2963k 2360k 170
Augusti 3122k 2350k 101