Västra Götalands län

Uppdaterad 2019-09-17 20:07:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 27251
Utveckling 30 senaste dagarna: 30.26%

Avslut 30 senaste dagarna: 639
Avslut 7 senaste dagarna: 114

Pris kvm Avslut
Augusti 24984 452
Juli 22747 307
Juni 26822 432
Maj 28562 323
April 26901 170
Mars 25757 109
Februari 33269 26
Januari 27075 21
December 29832 25
November 27432 32
Oktober 26624 34
September 28681 42

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 25226 23148 452
Juli 22567 20277 307
Juni 26532 25666 432
Maj 28369 27916 323
April 26871 27500 170
Mars 25758 23913 109
Februari 33408 35869 26
Januari 27075 24730 21
December 29217 27419 25
November 27432 28860 32
Oktober 27197 22833 34
September 27668 28030 42

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 3074k 2700k 452
Juli 2515k 2250k 307
Juni 3477k 3050k 432
Maj 3752k 3510k 323
April 3634k 3600k 170
Mars 3559k 3200k 109
Februari 4655k 3500k 26
Januari 4331k 3875k 21
December 3852k 4000k 25
November 4199k 4000k 32
Oktober 3282k 3300k 34
September 4319k 3700k 42