Västra Götalands län

Uppdaterad 2018-11-30 00:10:49

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 21413
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.05%

Avslut 30 senaste dagarna: 44
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 23668 488
September 25368 488
Augusti 25476 294
Juli 21620 156
Juni 24826 236
Maj 25305 149
April 22807 89
Mars 21685 71
Februari 24017 71
Januari 25386 60
December 20333 56
November 23202 125

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 23471 21523 488
September 25467 23750 488
Augusti 25514 24246 294
Juli 20990 20192 156
Juni 24653 23809 236
Maj 25646 22689 149
April 22723 20000 89
Mars 21993 18269 71
Februari 23628 23807 71
Januari 25363 23831 60
December 21351 18055 56
November 22622 21780 125

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2740k 2500k 488
September 3312k 2900k 488
Augusti 3093k 2800k 294
Juli 2594k 2300k 156
Juni 2966k 2750k 236
Maj 3463k 2750k 149
April 3124k 2770k 89
Mars 2749k 2550k 71
Februari 3236k 2550k 71
Januari 3831k 3300k 60
December 2593k 2250k 56
November 3043k 2875k 125