Västra Götalands län

Uppdaterad 2019-05-20 00:24:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-5-20): 26090
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.74%

Avslut 30 senaste dagarna: 490
Avslut 7 senaste dagarna: 132

Pris kvm Avslut
April 25994 438
Mars 27080 353
Februari 25876 183
Januari 27476 138
December 27684 90
November 23233 146
Oktober 23673 146
September 25100 152
Augusti 25635 114
Juli 19809 108
Juni 23196 181
Maj 26485 135

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 25963 26100 438
Mars 27411 26358 353
Februari 25697 25396 183
Januari 27211 25769 138
December 27328 25546 90
November 23291 23023 146
Oktober 23701 19190 146
September 25111 21719 152
Augusti 25732 22656 114
Juli 18962 19630 108
Juni 22893 22043 181
Maj 26595 24096 135

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 3319k 3075k 438
Mars 3451k 3300k 353
Februari 3871k 3300k 183
Januari 3937k 3700k 138
December 3477k 3400k 90
November 3084k 2850k 146
Oktober 2855k 2350k 146
September 3438k 2700k 152
Augusti 3191k 2725k 114
Juli 2260k 2000k 108
Juni 2699k 2450k 181
Maj 3687k 3000k 135