Västra Götalands län

Uppdaterad 2018-06-19 20:08:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 24517
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.18%

Avslut 30 senaste dagarna: 638
Avslut 7 senaste dagarna: 180

Pris kvm Avslut
Maj 25054 492
April 24246 276
Mars 25757 195
Februari 28055 123
Januari 26986 84
December 19354 60
November 23256 127
Oktober 23711 122
September 23815 170
Augusti 23430 101
Juli 19981 85
Juni 22948 197

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 25231 23668 492
April 24291 23000 276
Mars 26144 25289 195
Februari 27824 26666 123
Januari 27407 25422 84
December 20531 16993 60
November 22524 21863 127
Oktober 23870 20000 122
September 23785 18857 170
Augusti 24107 19473 101
Juli 19382 16772 85
Juni 23070 19780 197

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 3140k 2650k 492
April 3216k 2620k 276
Mars 3071k 3050k 195
Februari 4006k 3450k 123
Januari 4193k 3540k 84
December 2519k 2000k 60
November 3056k 3000k 127
Oktober 3220k 2500k 122
September 2963k 2360k 170
Augusti 3122k 2350k 101
Juli 2348k 1850k 85
Juni 2896k 2230k 197