Kalmar län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:14:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 14324
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.9%

Avslut 30 senaste dagarna: 87
Avslut 7 senaste dagarna: 22

Pris kvm Avslut
Oktober 14368 90
September 15720 91
Augusti 20366 55
Juli 16165 34
Juni 22770 34
Maj 19193 18
April 18121 8
Mars 13580 7
Februari 27898 2
Januari 34789 1
December 11440 4
November 5473 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 14214 13714 90
September 15845 16250 91
Augusti 20366 17857 55
Juli 15027 16000 34
Juni 22846 19655 34
Maj 19412 14861 18
April 18121 22297 8
Mars 15061 11842 7
Februari 29665 39893 2
Januari 34789 34789 1
December 11440 17653 4
November 3993 7533 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1666k 1550k 90
September 2163k 1660k 91
Augusti 2371k 2075k 55
Juli 1851k 1695k 34
Juni 2774k 2060k 34
Maj 2808k 2270k 18
April 2478k 2200k 8
Mars 2603k 1650k 7
Februari 6882k 7500k 2
Januari 4140k 4140k 1
December 1836k 2165k 4
November 416k 950k 3