Kalmar län – hus

Uppdaterad 2019-04-15 20:17:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 14217
Utveckling 30 senaste dagarna: 18.17%

Avslut 30 senaste dagarna: 70
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Mars 11637 62
Februari 13759 48
Januari 13463 22
December 14220 13
November 13935 20
Oktober 15052 11
September 12869 11
Augusti 9456 16
Juli 12454 17
Juni 13850 16
Maj 13094 19
April 10975 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 11460 11842 62
Februari 13256 14088 48
Januari 13855 13793 22
December 14332 15909 13
November 13191 13559 20
Oktober 16055 13611 11
September 12869 16000 11
Augusti 9475 9090 16
Juli 12282 11900 17
Juni 14127 14166 16
Maj 13595 12500 19
April 9968 6904 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1245k 1300k 62
Februari 1830k 1700k 48
Januari 1725k 1795k 22
December 2171k 2325k 13
November 1846k 1600k 20
Oktober 2351k 1550k 11
September 1455k 1200k 11
Augusti 1575k 1500k 16
Juli 1345k 1200k 17
Juni 1840k 1750k 16
Maj 1771k 1680k 19
April 1340k 1250k 7