Kalmar län – hus

Uppdaterad 2019-06-25 20:17:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 16261
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.36%

Avslut 30 senaste dagarna: 125
Avslut 7 senaste dagarna: 31

Pris kvm Avslut
Maj 16007 117
April 15402 74
Mars 12434 28
Februari 16703 18
Januari 13560 10
December 14071 7
November 13716 18
Oktober 16689 9
September 12018 13
Augusti 4391 1
Juli 3928 1
Juni 6200 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 15655 14802 117
April 15562 14601 74
Mars 12871 12230 28
Februari 16703 17053 18
Januari 14271 15745 10
December 14071 15909 7
November 12876 13559 18
Oktober 17517 19375 9
September 12018 14634 13
Augusti 4391 4391 1
Juli 3928 3928 1
Juni 6200 6200 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1916k 1850k 117
April 2029k 1730k 74
Mars 1607k 1495k 28
Februari 2458k 2125k 18
Januari 2115k 2000k 10
December 2488k 2900k 7
November 1679k 1400k 18
Oktober 2767k 2450k 9
September 1373k 1200k 13
Augusti 325k 325k 1
Juli 275k 275k 1
Juni 3100k 3100k 1