Kalmar län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:18:43

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 14663
Utveckling 30 senaste dagarna: 13.03%

Avslut 30 senaste dagarna: 11
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 13268 68
September 14815 72
Augusti 12915 48
Juli 12635 25
Juni 16752 25
Maj 12755 22
April 10975 7
Mars 17249 10
Februari 20582 7
Januari 17340 10
December 9865 5
November 16459 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 13742 12371 68
September 15021 15714 72
Augusti 12971 11931 48
Juli 12518 11900 25
Juni 17111 15410 25
Maj 13140 12500 22
April 9968 6904 7
Mars 16515 21818 10
Februari 20352 19366 7
Januari 17771 18539 10
December 9124 9574 5
November 16550 10038 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1641k 1400k 68
September 1802k 1740k 72
Augusti 1733k 1470k 48
Juli 1453k 1200k 25
Juni 1935k 1750k 25
Maj 1864k 1680k 22
April 1340k 1250k 7
Mars 1912k 2450k 10
Februari 2849k 2750k 7
Januari 2815k 3300k 10
December 980k 990k 5
November 1647k 1125k 15