Kalmar län – hus

Uppdaterad 2019-10-08 07:13:59

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 15164
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 105
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
September 15178 112
Augusti 17425 93
Juli 14615 76
Juni 20318 52
Maj 17881 43
April 15890 14
Mars 13580 7
Februari 27898 2
Januari 34789 1
December 11440 4
November 7644 4
Oktober 11384 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 15316 15833 112
Augusti 17425 15375 93
Juli 14045 12555 76
Juni 20404 17324 52
Maj 17787 16015 43
April 16685 15931 14
Mars 15061 11842 7
Februari 29665 39893 2
Januari 34789 34789 1
December 11440 17653 4
November 7700 8260 4
Oktober 9809 13611 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2034k 1600k 112
Augusti 2056k 1691k 93
Juli 1613k 1630k 76
Juni 2461k 2025k 52
Maj 2359k 2270k 43
April 2492k 1760k 14
Mars 2603k 1650k 7
Februari 6882k 7500k 2
Januari 4140k 4140k 1
December 1836k 2165k 4
November 862k 1695k 4
Oktober 2697k 2450k 2