Kalmar län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:16:50

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 11995
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.77%

Avslut 30 senaste dagarna: 49
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
Januari 12125 39
December 14145 34
November 13618 45
Oktober 13150 18
September 12144 18
Augusti 9456 16
Juli 12454 17
Juni 13850 16
Maj 13094 19
April 10975 7
Mars 17249 10
Februari 20582 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 12372 13414 39
December 14193 15566 34
November 13269 13383 45
Oktober 13980 11166 18
September 12664 13178 18
Augusti 9475 9090 16
Juli 12282 11900 17
Juni 14127 14166 16
Maj 13595 12500 19
April 9968 6904 7
Mars 16515 21818 10
Februari 20352 19366 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1636k 1235k 39
December 1805k 1770k 34
November 1762k 1550k 45
Oktober 1687k 1550k 18
September 1510k 1270k 18
Augusti 1575k 1500k 16
Juli 1345k 1200k 17
Juni 1840k 1750k 16
Maj 1771k 1680k 19
April 1340k 1250k 7
Mars 1912k 2450k 10
Februari 2849k 2750k 7