Kalmar län – hus

Uppdaterad 2018-08-21 20:15:22

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 11526
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.06%

Avslut 30 senaste dagarna: 58
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Juli 12910 67
Juni 14847 75
Maj 13962 57
April 15642 19
Mars 15201 12
Februari 20582 7
Januari 16047 12
December 9865 5
November 16459 15
Oktober 13882 12
September 14520 25
Augusti 13089 16

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 12915 11900 67
Juni 15154 13909 75
Maj 14111 12058 57
April 14954 13605 19
Mars 14220 18846 12
Februari 17993 19366 7
Januari 16467 17194 12
December 9124 9574 5
November 16550 10038 15
Oktober 14168 11627 12
September 13629 11481 25
Augusti 13452 16346 16

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1527k 1350k 67
Juni 1688k 1700k 75
Maj 1861k 1310k 57
April 2003k 1830k 19
Mars 1663k 2400k 12
Februari 2889k 2750k 7
Januari 2440k 2975k 12
December 980k 990k 5
November 1647k 1125k 15
Oktober 1994k 1500k 12
September 1602k 932k 25
Augusti 1499k 1700k 16