Kalmar län – hus

Uppdaterad 2019-08-15 07:15:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 13914
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.06%

Avslut 30 senaste dagarna: 77
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juli 13277 100
Juni 16774 110
Maj 16911 82
April 15307 38
Mars 12599 18
Februari 18650 12
Januari 12081 8
December 14071 7
November 16724 5
Oktober 19805 1
September 7644 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 12632 11792 100
Juni 16798 14611 110
Maj 16718 15723 82
April 15640 14685 38
Mars 13300 11842 18
Februari 18650 17857 12
Januari 13127 13793 8
December 14071 15909 7
November 16724 15294 5
Oktober 19805 19805 1
September 7644 14634 2

Pris medel pris median Avslut
Juli 1330k 1300k 100
Juni 1977k 1650k 110
Maj 2159k 2100k 82
April 2189k 2050k 38
Mars 1723k 950k 18
Februari 3015k 2500k 12
Januari 2028k 2000k 8
December 2488k 2900k 7
November 2027k 1300k 5
Oktober 3050k 3050k 1
September 925k 1200k 2