Kalmar län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:19:53

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 16065
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 113
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 17654 148
Maj 16048 102
April 19116 80
Mars 15866 30
Februari 18470 21
Januari 20537 16
December 14678 13
November 20176 9
Oktober 17933 3
September 14814 1
Augusti 17721 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 17369 15723 148
Maj 16358 14966 102
April 19152 18281 80
Mars 15580 14860 30
Februari 18262 21100 21
Januari 20146 20576 16
December 15045 13714 13
November 20217 20000 9
Oktober 15080 20000 3
September 14814 14814 1
Augusti 17721 17721 1

Pris medel pris median Avslut
Juni 2021k 1715k 148
Maj 2314k 1975k 102
April 2454k 2000k 80
Mars 1994k 1985k 30
Februari 2588k 2250k 21
Januari 2491k 2400k 16
December 2148k 1925k 13
November 3300k 2250k 9
Oktober 2387k 2800k 3
September 2400k 2400k 1
Augusti 1400k 1400k 1