Kalmar län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:18:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 14002
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.81%

Avslut 30 senaste dagarna: 100
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
Maj 13379 83
April 15127 34
Mars 14452 16
Februari 18226 8
Januari 16064 13
December 9865 5
November 16459 15
Oktober 13968 13
September 14520 25
Augusti 13089 16
Juli 12836 20
Juni 15954 32

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 13258 11176 83
April 14740 13605 34
Mars 13397 17500 16
Februari 16605 19366 8
Januari 16449 17000 13
December 9124 9574 5
November 16550 10038 15
Oktober 14229 11627 13
September 13629 11481 25
Augusti 13452 16346 16
Juli 13843 9756 20
Juni 15541 15350 32

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1735k 1300k 83
April 1859k 1825k 34
Mars 1523k 1950k 16
Februari 3005k 2750k 8
Januari 2452k 2600k 13
December 980k 990k 5
November 1647k 1125k 15
Oktober 1933k 1400k 13
September 1602k 932k 25
Augusti 1499k 1700k 16
Juli 1936k 1350k 20
Juni 1894k 1750k 32