Kalmar län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:16:45

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 14092
Utveckling 30 senaste dagarna: 23.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 88
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
September 13865 80
Augusti 12029 57
Juli 13966 42
Juni 15512 35
Maj 12582 28
April 10975 7
Mars 15764 11
Februari 20582 7
Januari 17329 11
December 9865 5
November 16459 15
Oktober 13882 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 14082 13888 80
Augusti 12036 10887 57
Juli 13874 12371 42
Juni 15913 14166 35
Maj 13123 11062 28
April 9968 6904 7
Mars 14819 18846 11
Februari 20352 19366 7
Januari 17747 17194 11
December 9124 9574 5
November 16550 10038 15
Oktober 14168 11627 12

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1677k 1475k 80
Augusti 1528k 1250k 57
Juli 1635k 1450k 42
Juni 1747k 1750k 35
Maj 1804k 1325k 28
April 1340k 1250k 7
Mars 1758k 2400k 11
Februari 2849k 2750k 7
Januari 2636k 2975k 11
December 980k 990k 5
November 1647k 1125k 15
Oktober 1994k 1500k 12