Örebro län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:25:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 13461
Utveckling 30 senaste dagarna: -23.61%

Avslut 30 senaste dagarna: 11
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 17477 101
September 17245 81
Augusti 15038 52
Juli 13925 22
Juni 19023 38
Maj 18748 26
April 15614 8
Mars 14000 15
Februari 18404 22
Januari 15512 14
December 17296 10
November 18430 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 17414 15412 101
September 17085 15217 81
Augusti 15038 14214 52
Juli 13925 14979 22
Juni 18946 19379 38
Maj 18886 16791 26
April 15614 15992 8
Mars 14780 13455 15
Februari 17701 19322 22
Januari 15512 17500 14
December 17296 20325 10
November 17677 17535 20

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2251k 1750k 101
September 2176k 1850k 81
Augusti 2108k 2000k 52
Juli 1960k 1550k 22
Juni 2418k 2295k 38
Maj 2580k 2425k 26
April 2287k 2200k 8
Mars 1709k 1700k 15
Februari 2735k 2315k 22
Januari 2355k 2200k 14
December 3118k 3025k 10
November 2030k 2455k 20