Örebro län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:22:59

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 17828
Utveckling 30 senaste dagarna: 18.62%

Avslut 30 senaste dagarna: 95
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
September 16769 90
Augusti 14170 75
Juli 13708 43
Juni 18095 57
Maj 17489 30
April 17082 10
Mars 14000 15
Februari 18404 22
Januari 15512 14
December 17296 10
November 18430 20
Oktober 14127 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 16645 15151 90
Augusti 14179 13407 75
Juli 13769 14539 43
Juni 18091 16184 57
Maj 17579 16187 30
April 17082 19791 10
Mars 14780 13455 15
Februari 17701 19322 22
Januari 15512 17500 14
December 17296 20325 10
November 17677 17535 20
Oktober 14978 9129 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2099k 1800k 90
Augusti 1807k 1725k 75
Juli 1883k 1550k 43
Juni 2209k 2070k 57
Maj 2486k 2250k 30
April 2436k 2200k 10
Mars 1709k 1700k 15
Februari 2735k 2315k 22
Januari 2355k 2200k 14
December 3118k 3025k 10
November 2030k 2455k 20
Oktober 1900k 1525k 15