Örebro län – hus

Uppdaterad 2019-04-15 20:25:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 16500
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.18%

Avslut 30 senaste dagarna: 81
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
Mars 15679 91
Februari 17916 43
Januari 19840 37
December 21740 16
November 22686 28
Oktober 23291 28
September 18510 24
Augusti 18227 15
Juli 15337 11
Juni 17832 26
Maj 18283 23
April 15614 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 15572 12972 91
Februari 17976 15483 43
Januari 19753 17500 37
December 20861 23655 16
November 23093 23217 28
Oktober 23556 22500 28
September 18703 18400 24
Augusti 18227 18235 15
Juli 15337 15000 11
Juni 17406 18333 26
Maj 18663 16153 23
April 15614 15992 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1765k 1500k 91
Februari 2914k 2100k 43
Januari 2682k 2850k 37
December 2966k 3550k 16
November 3170k 3300k 28
Oktober 3412k 2800k 28
September 2643k 2350k 24
Augusti 2395k 2350k 15
Juli 1899k 1500k 11
Juni 2069k 2295k 26
Maj 2525k 2250k 23
April 2287k 2200k 8