Örebro län – hus

Uppdaterad 2019-10-08 07:19:46

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 18256
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.65%

Avslut 30 senaste dagarna: 133
Avslut 7 senaste dagarna: 28

Pris kvm Avslut
September 19256 126
Augusti 16873 91
Juli 13443 64
Juni 19899 57
Maj 16733 45
April 19688 11
Mars 19398 3
Februari 19556 3
Januari 31229 7
December 27440 3
November 22978 3
Oktober 21487 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 18973 17647 126
Augusti 17161 13636 91
Juli 13944 12777 64
Juni 19737 16666 57
Maj 17951 16666 45
April 19066 14514 11
Mars 20855 23282 3
Februari 23058 19580 3
Januari 27064 34105 7
December 25801 22330 3
November 26621 24489 3
Oktober 21487 21052 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2360k 1850k 126
Augusti 1927k 1500k 91
Juli 1916k 1590k 64
Juni 2575k 2400k 57
Maj 2318k 2320k 45
April 2525k 2540k 11
Mars 3698k 3150k 3
Februari 5165k 3195k 3
Januari 4017k 3975k 7
December 2683k 2300k 3
November 5883k 4200k 3
Oktober 3647k 3200k 8