Örebro län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:25:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 16013
Utveckling 30 senaste dagarna: -16.91%

Avslut 30 senaste dagarna: 102
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 19210 140
Maj 18471 113
April 19546 70
Mars 19690 46
Februari 19954 36
Januari 18597 9
December 12548 11
November 22331 11
Oktober 25295 4
September 30865 4
Augusti 26438 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 19253 17105 140
Maj 18271 16228 113
April 19566 17592 70
Mars 19539 23355 46
Februari 19954 20000 36
Januari 19742 20930 9
December 12548 12429 11
November 22331 20212 11
Oktober 25295 31690 4
September 30865 30419 4
Augusti 26438 26818 3

Pris medel pris median Avslut
Juni 2441k 1995k 140
Maj 2383k 1850k 113
April 2621k 2050k 70
Mars 2689k 2950k 46
Februari 2666k 2610k 36
Januari 3172k 2800k 9
December 1705k 1410k 11
November 3391k 3300k 11
Oktober 3098k 2995k 4
September 4147k 4250k 4
Augusti 3216k 2950k 3