Örebro län – hus

Uppdaterad 2019-08-15 07:21:50

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 13156
Utveckling 30 senaste dagarna: -18.03%

Avslut 30 senaste dagarna: 70
Avslut 7 senaste dagarna: 28

Pris kvm Avslut
Juli 12703 89
Juni 18258 119
Maj 16954 104
April 20149 52
Mars 17648 20
Februari 18406 11
Januari 21835 14
December 25566 5
November 25558 10
Oktober 22501 8
September 22114 10
Augusti 23538 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 13047 11830 89
Juni 17940 15957 119
Maj 17485 16571 104
April 20109 16891 52
Mars 17021 16387 20
Februari 19868 15060 11
Januari 21191 19893 14
December 22128 28108 5
November 26607 25528 10
Oktober 23074 19785 8
September 22114 24390 10
Augusti 23538 18294 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1610k 1350k 89
Juni 2278k 2000k 119
Maj 2088k 1895k 104
April 2720k 2150k 52
Mars 1806k 2300k 20
Februari 3572k 1800k 11
Januari 3419k 3250k 14
December 2589k 5000k 5
November 4391k 4225k 10
Oktober 4127k 2810k 8
September 2748k 2810k 10
Augusti 3570k 3110k 3