Örebro län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:25:11

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 15391
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.79%

Avslut 30 senaste dagarna: 137
Avslut 7 senaste dagarna: 34

Pris kvm Avslut
Maj 15130 114
April 16028 46
Mars 17765 47
Februari 18721 28
Januari 17544 18
December 17296 10
November 18430 20
Oktober 14127 15
September 20508 23
Augusti 16722 20
Juli 14034 15
Juni 18024 38

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 15104 14455 114
April 16111 15937 46
Mars 18380 16549 47
Februari 18035 19322 28
Januari 17544 18032 18
December 17296 20325 10
November 17677 17535 20
Oktober 14978 9129 15
September 20106 18571 23
Augusti 17733 15642 20
Juli 13701 10769 15
Juni 17633 14951 38

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1880k 1700k 114
April 2248k 2095k 46
Mars 2171k 2300k 47
Februari 2810k 2315k 28
Januari 2656k 2665k 18
December 3118k 3025k 10
November 2030k 2455k 20
Oktober 1900k 1525k 15
September 2605k 2570k 23
Augusti 2511k 1725k 20
Juli 1456k 1720k 15
Juni 2224k 2000k 38