Örebro län – hus

Uppdaterad 2019-02-17 07:24:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 18754
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.02%

Avslut 30 senaste dagarna: 61
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Januari 19407 51
December 19074 35
November 17340 57
Oktober 22054 51
September 16990 27
Augusti 16517 14
Juli 15337 11
Juni 17556 25
Maj 17500 22
April 15614 8
Mars 14000 15
Februari 18404 22

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 19325 17500 51
December 18588 16071 35
November 17333 14770 57
Oktober 22252 19513 51
September 17256 17743 27
Augusti 16517 18235 14
Juli 15337 15000 11
Juni 17085 17400 25
Maj 17973 16153 22
April 15614 15992 8
Mars 14780 13455 15
Februari 17701 19322 22

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2521k 2000k 51
December 2251k 1795k 35
November 2282k 1800k 57
Oktober 2986k 2400k 51
September 2418k 2100k 27
Augusti 2166k 2350k 14
Juli 1899k 1500k 11
Juni 2020k 2220k 25
Maj 2435k 2250k 22
April 2287k 2200k 8
Mars 1709k 1700k 15
Februari 2735k 2315k 22