Örebro län – hus

Uppdaterad 2019-06-25 07:23:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 17748
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.78%

Avslut 30 senaste dagarna: 139
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
Maj 16561 145
April 18896 74
Mars 17719 51
Februari 21404 15
Januari 21621 22
December 25566 5
November 22401 20
Oktober 21885 26
September 18506 27
Augusti 25608 7
Juli 7106 2
Juni 18143 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 16606 14049 145
April 19011 16153 74
Mars 17757 16387 51
Februari 21414 17554 15
Januari 21402 19893 22
December 22903 28108 5
November 22955 23217 20
Oktober 22247 21052 26
September 18682 18076 27
Augusti 25608 28846 7
Juli 7106 7321 2
Juni 17174 24444 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1853k 1650k 145
April 2465k 1760k 74
Mars 2082k 1850k 51
Februari 4098k 3195k 15
Januari 3128k 3250k 22
December 3289k 5000k 5
November 3061k 3695k 20
Oktober 3283k 2650k 26
September 2582k 2300k 27
Augusti 3124k 3000k 7
Juli 700k 820k 2
Juni 1955k 2350k 6