Örebro län – hus

Uppdaterad 2018-08-20 20:21:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 11480
Utveckling 30 senaste dagarna: -24.48%

Avslut 30 senaste dagarna: 60
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Juli 12975 74
Juni 16742 100
Maj 17127 78
April 19562 23
Mars 16365 24
Februari 19056 24
Januari 15299 15
December 17296 10
November 18430 20
Oktober 14127 15
September 20508 23
Augusti 16722 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 12894 11317 74
Juni 16704 14754 100
Maj 17184 16153 78
April 19562 19842 23
Mars 17355 15887 24
Februari 18229 19322 24
Januari 15299 15598 15
December 17296 20325 10
November 17677 17535 20
Oktober 14978 9129 15
September 20106 18571 23
Augusti 17733 15642 20

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1648k 1410k 74
Juni 2021k 1800k 100
Maj 2231k 2000k 78
April 2602k 2520k 23
Mars 1922k 2300k 24
Februari 2913k 2315k 24
Januari 2315k 1900k 15
December 3118k 3025k 10
November 2030k 2455k 20
Oktober 1900k 1525k 15
September 2605k 2570k 23
Augusti 2511k 1725k 20