Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-02-17 07:34:09

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 15349
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.68%

Avslut 30 senaste dagarna: 94
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
Januari 15479 71
December 15949 79
November 15743 108
Oktober 15857 104
September 17703 117
Augusti 17682 105
Juli 14201 72
Juni 15691 90
Maj 14675 105
April 16016 91
Mars 16445 104
Februari 15924 93

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 15505 12269 71
December 15949 15172 79
November 15452 14634 108
Oktober 15799 16428 104
September 17776 18333 117
Augusti 17829 17916 105
Juli 14551 15428 72
Juni 15892 14166 90
Maj 14323 13048 105
April 16141 17105 91
Mars 16764 16540 104
Februari 15587 16176 93

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1079k 800k 71
December 1060k 1085k 79
November 993k 995k 108
Oktober 968k 980k 104
September 1200k 1095k 117
Augusti 943k 1000k 105
Juli 1005k 840k 72
Juni 987k 950k 90
Maj 991k 855k 105
April 1017k 1000k 91
Mars 1109k 1150k 104
Februari 1143k 925k 93