Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2020-07-19 12:34:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 16133
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.45%

Avslut 30 senaste dagarna: 91
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Juni 17037 131
Maj 17610 116
April 16620 145
Mars 16227 130
Februari 17783 155
Januari 19273 109
December 18985 113
November 17223 118
Oktober 20100 80
September 17080 44
Augusti 20503 39
Juli 20894 55

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 17178 15148 131
Maj 17933 15339 116
April 16635 15800 145
Mars 15864 15049 130
Februari 17825 16846 155
Januari 18997 19827 109
December 19123 17828 113
November 17720 18461 118
Oktober 19507 23217 80
September 17229 17686 44
Augusti 20437 22708 39
Juli 21012 23455 55

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1139k 1150k 131
Maj 1203k 1060k 116
April 1036k 995k 145
Mars 994k 1000k 130
Februari 1190k 1130k 155
Januari 1288k 1310k 109
December 1227k 1160k 113
November 1192k 1150k 118
Oktober 1281k 1340k 80
September 1283k 1350k 44
Augusti 1156k 1260k 39
Juli 1176k 1400k 55