Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-05-20 00:47:54

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-5-20): 15960
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 95
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Pris kvm Avslut
April 16760 112
Mars 16823 110
Februari 15382 100
Januari 18036 79
December 15949 79
November 15743 108
Oktober 15854 104
September 17703 117
Augusti 17682 105
Juli 14201 72
Juni 15568 91
Maj 14361 101

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 16614 15894 112
Mars 16821 16666 110
Februari 15629 15686 100
Januari 17842 19212 79
December 15949 15172 79
November 15452 14634 108
Oktober 15796 16428 104
September 17776 18333 117
Augusti 17829 17916 105
Juli 14551 15428 72
Juni 15755 14044 91
Maj 14297 12789 101

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1072k 1050k 112
Mars 1088k 1015k 110
Februari 1079k 900k 100
Januari 1262k 1000k 79
December 1060k 1085k 79
November 993k 995k 108
Oktober 968k 980k 104
September 1200k 1095k 117
Augusti 943k 1000k 105
Juli 1005k 840k 72
Juni 982k 950k 91
Maj 1021k 805k 101