Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-11-30 00:35:17

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 16884
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.91%

Avslut 30 senaste dagarna: 12
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 15798 105
September 17703 117
Augusti 17682 105
Juli 14082 73
Juni 15691 90
Maj 14675 105
April 16016 91
Mars 16445 104
Februari 15924 93
Januari 15107 94
December 15958 70
November 16836 90

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 15716 16331 105
September 17776 18333 117
Augusti 17829 17916 105
Juli 14437 14736 73
Juni 15892 14166 90
Maj 14323 13048 105
April 16141 17105 91
Mars 16764 16540 104
Februari 15587 16176 93
Januari 15371 15384 94
December 16256 16040 70
November 16351 19512 90

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 964k 945k 105
September 1200k 1095k 117
Augusti 943k 1000k 105
Juli 991k 825k 73
Juni 987k 950k 90
Maj 991k 855k 105
April 1017k 1000k 91
Mars 1109k 1150k 104
Februari 1143k 925k 93
Januari 1010k 950k 94
December 995k 995k 70
November 1165k 1225k 90