Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-11-06 07:28:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 15672
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.79%

Avslut 30 senaste dagarna: 138
Avslut 7 senaste dagarna: 31

Pris kvm Avslut
Oktober 16681 150
September 18442 184
Augusti 18560 127
Juli 17632 100
Juni 18254 124
Maj 16118 74
April 16105 30
Mars 18146 45
Februari 17521 25
Januari 21907 22
December 15530 15
November 15756 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 16428 16636 150
September 18365 19298 184
Augusti 18594 19531 127
Juli 17661 19186 100
Juni 18258 20000 124
Maj 16108 16428 74
April 16105 10606 30
Mars 18343 19241 45
Februari 17742 20930 25
Januari 21502 24137 22
December 15294 9769 15
November 16655 15846 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1109k 1100k 150
September 1281k 1250k 184
Augusti 1128k 1150k 127
Juli 1012k 1015k 100
Juni 1285k 1210k 124
Maj 936k 920k 74
April 1081k 750k 30
Mars 1139k 1195k 45
Februari 1241k 1200k 25
Januari 1283k 1350k 22
December 962k 635k 15
November 1060k 1020k 24