Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-10-05 20:31:50

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 17406
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.21%

Avslut 30 senaste dagarna: 130
Avslut 7 senaste dagarna: 22

Pris kvm Avslut
September 17567 118
Augusti 17712 104
Juli 14082 73
Juni 15691 90
Maj 14675 105
April 16016 91
Mars 16445 104
Februari 15924 93
Januari 15107 94
December 15958 70
November 16836 90
Oktober 14988 85

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 17642 18333 118
Augusti 17829 17948 104
Juli 14437 14736 73
Juni 15892 14166 90
Maj 14323 13048 105
April 16141 17105 91
Mars 16764 16540 104
Februari 15587 16176 93
Januari 15371 15384 94
December 16256 16040 70
November 16351 19512 90
Oktober 15330 12380 85

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1191k 1095k 118
Augusti 952k 1020k 104
Juli 991k 825k 73
Juni 987k 950k 90
Maj 991k 855k 105
April 1017k 1000k 91
Mars 1109k 1150k 104
Februari 1143k 925k 93
Januari 1010k 950k 94
December 995k 995k 70
November 1165k 1225k 90
Oktober 1045k 795k 85