Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-09-17 20:28:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 17643
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.69%

Avslut 30 senaste dagarna: 144
Avslut 7 senaste dagarna: 31

Pris kvm Avslut
Augusti 18214 107
Juli 17107 92
Juni 17785 111
Maj 16717 118
April 16684 113
Mars 16800 87
Februari 16346 14
Januari 28512 16
December 8807 6
November 9303 8
Oktober 6977 7
September 6466 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 18297 18724 107
Juli 17096 19090 92
Juni 17882 20000 111
Maj 16446 17083 118
April 16536 15362 113
Mars 16967 16666 87
Februari 16346 18928 14
Januari 28360 31000 16
December 8807 7339 6
November 9303 7751 8
Oktober 6977 7280 7
September 6466 6918 12

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1127k 1150k 107
Juli 954k 1000k 92
Juni 1243k 1150k 111
Maj 973k 975k 118
April 1065k 1000k 113
Mars 1212k 1015k 87
Februari 985k 830k 14
Januari 2010k 2350k 16
December 480k 400k 6
November 442k 425k 8
Oktober 427k 350k 7
September 421k 430k 12