Värmlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2019-07-19 20:32:02

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 17706
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.42%

Avslut 30 senaste dagarna: 91
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
Juni 17785 111
Maj 16841 119
April 16684 113
Mars 16823 110
Februari 15414 100
Januari 16583 73
December 15853 80
November 15743 108
Oktober 8888 12
September 6466 12
Augusti 6706 9
Juli 8307 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 17882 20000 111
Maj 16580 17083 119
April 16536 15362 113
Mars 16821 16666 110
Februari 15659 15686 100
Januari 16506 16556 73
December 15853 15172 80
November 15452 14634 108
Oktober 12987 8433 12
September 6466 6918 12
Augusti 6328 6104 9
Juli 8437 7906 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1243k 1150k 111
Maj 985k 975k 119
April 1065k 1000k 113
Mars 1088k 1015k 110
Februari 1083k 900k 100
Januari 1148k 920k 73
December 1048k 1085k 80
November 993k 995k 108
Oktober 1265k 415k 12
September 421k 430k 12
Augusti 297k 250k 9
Juli 945k 680k 3