Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2019-04-15 20:16:28

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-4-15): 20401
Utveckling 30 senaste dagarna: 12.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 29
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Mars 16878 21
Februari 20710 16
Januari 18517 9
December 19708 3
November 20219 8
Oktober 23385 14
September 12446 7
Augusti 20648 7
Juli 13652 9
Juni 16267 4
Maj 8506 3
April 10563 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 16878 15217 21
Februari 20452 19813 16
Januari 17587 17500 9
December 19708 26373 3
November 20219 27731 8
Oktober 21305 22222 14
September 12446 10800 7
Augusti 20648 18376 7
Juli 13652 8783 9
Juni 16267 9600 4
Maj 8506 4283 3
April 10563 12307 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 2120k 1750k 21
Februari 3123k 2900k 16
Januari 2352k 2000k 9
December 3600k 4650k 3
November 2767k 3300k 8
Oktober 2658k 1970k 14
September 2075k 1625k 7
Augusti 2206k 1700k 7
Juli 1958k 1720k 9
Juni 2157k 1125k 4
Maj 1831k 1225k 3
April 1687k 1600k 4