Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2019-10-08 07:13:02

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 15905
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.14%

Avslut 30 senaste dagarna: 42
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
September 15617 52
Augusti 15334 41
Juli 15790 30
Juni 17816 27
Maj 21394 18
April 7656 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 15487 14130 52
Augusti 15218 12772 41
Juli 15804 15068 30
Juni 17816 16944 27
Maj 21598 25406 18
April 7656 7656 1

Pris medel pris median Avslut
September 1884k 1575k 52
Augusti 1785k 1575k 41
Juli 2178k 2000k 30
Juni 2250k 1700k 27
Maj 3040k 2825k 18
April 735k 735k 1