Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2019-08-15 07:14:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 12392
Utveckling 30 senaste dagarna: -30.72%

Avslut 30 senaste dagarna: 32
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juli 17056 44
Juni 16811 44
Maj 21915 36
April 15031 8
Mars 15790 4
Februari 15584 3
Januari 16404 4
December 19708 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 17317 16666 44
Juni 16537 14285 44
Maj 22039 21830 36
April 15031 14705 8
Mars 15790 20444 4
Februari 16146 17365 3
Januari 16681 17500 4
December 19708 26373 3

Pris medel pris median Avslut
Juli 2040k 2000k 44
Juni 2013k 1680k 44
Maj 2904k 2680k 36
April 1798k 1500k 8
Mars 1997k 2760k 4
Februari 2933k 2700k 3
Januari 2418k 1875k 4
December 3600k 4650k 3