Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2018-11-30 00:17:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 22736
Utveckling 30 senaste dagarna: 23.0%

Avslut 30 senaste dagarna: 2
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 18485 51
September 18816 37
Augusti 23231 20
Juli 15479 16
Juni 16544 7
Maj 8929 4
April 12694 5
Mars 11791 5
Februari 10084 3
Januari 20808 3
December 18472 4
November 16935 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 17568 18250 51
September 18816 18285 37
Augusti 23231 21205 20
Juli 15479 15315 16
Juni 16544 9600 7
Maj 8929 10526 4
April 12694 12307 5
Mars 9148 20000 5
Februari 14142 11634 3
Januari 20808 19672 3
December 16666 26973 4
November 17604 15384 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2213k 2100k 51
September 2532k 2300k 37
Augusti 2478k 2150k 20
Juli 1926k 1900k 16
Juni 2161k 1125k 7
Maj 1823k 1800k 4
April 1960k 1600k 5
Mars 1354k 2150k 5
Februari 4978k 1450k 3
Januari 2316k 2400k 3
December 1462k 2050k 4
November 2698k 2400k 7