Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2018-10-05 20:15:43

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 17691
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.08%

Avslut 30 senaste dagarna: 51
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
September 17591 46
Augusti 18572 34
Juli 18216 26
Juni 17922 13
Maj 9169 6
April 14161 6
Mars 11791 5
Februari 14041 4
Januari 20808 3
December 18472 4
November 16935 7
Oktober 15046 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 17591 17547 46
Augusti 18837 17063 34
Juli 18216 17910 26
Juni 17922 16101 13
Maj 9169 10526 6
April 14161 21917 6
Mars 9148 20000 5
Februari 16829 14500 4
Januari 20808 19672 3
December 16666 26973 4
November 17604 15384 7
Oktober 15046 12962 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2269k 2200k 46
Augusti 1949k 1775k 34
Juli 2156k 1900k 26
Juni 2256k 1900k 13
Maj 1590k 1450k 6
April 2166k 2550k 6
Mars 1354k 2150k 5
Februari 4771k 4150k 4
Januari 2316k 2400k 3
December 1462k 2050k 4
November 2698k 2400k 7
Oktober 2307k 2850k 13