Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2019-11-06 07:13:07

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 19661
Utveckling 30 senaste dagarna: 14.55%

Avslut 30 senaste dagarna: 42
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 19624 44
September 16443 40
Augusti 18608 16
Juli 17021 10
Juni 18221 15
Maj 18043 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 19897 17777 44
September 16443 15476 40
Augusti 18608 19718 16
Juli 16801 16666 10
Juni 18221 14285 15
Maj 18043 21195 9

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2512k 2050k 44
September 2029k 1800k 40
Augusti 2716k 2800k 16
Juli 2112k 2400k 10
Juni 2311k 1600k 15
Maj 2838k 2825k 9