Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2019-06-25 20:16:09

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-6-25): 17686
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.02%

Avslut 30 senaste dagarna: 48
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
Maj 20659 55
April 19760 19
Mars 21057 12
Februari 19888 4
Januari 19520 6
December 19708 3
November 20219 8
Oktober 23249 14
September 12446 7
Augusti 17042 4
Juli 28500 1
Juni 10108 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 20721 19814 55
April 19760 23577 19
Mars 21057 20807 12
Februari 19340 19565 4
Januari 17953 21428 6
December 19708 26373 3
November 20219 27731 8
Oktober 21179 19811 14
September 12446 10800 7
Augusti 17042 17521 4
Juli 28500 28500 1
Juni 10108 18611 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2555k 2200k 55
April 2283k 2690k 19
Mars 2879k 3050k 12
Februari 3375k 2900k 4
Januari 2229k 2800k 6
December 3600k 4650k 3
November 2767k 3300k 8
Oktober 2694k 2050k 14
September 2075k 1625k 7
Augusti 1721k 2050k 4
Juli 2850k 2850k 1
Juni 1162k 1675k 2