Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2018-08-20 20:14:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 16799
Utveckling 30 senaste dagarna: -17.45%

Avslut 30 senaste dagarna: 32
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
Juli 19708 49
Juni 18481 27
Maj 15018 26
April 17451 9
Mars 12205 6
Februari 14041 4
Januari 20808 3
December 18472 4
November 16935 7
Oktober 15046 13
September 20807 8
Augusti 10542 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 19477 19166 49
Juni 18159 20000 27
Maj 15722 14893 26
April 17451 20503 9
Mars 9878 20000 6
Februari 16829 14500 4
Januari 20808 19672 3
December 16666 26973 4
November 17604 15384 7
Oktober 15046 12962 13
September 22217 24000 8
Augusti 10259 14179 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2245k 1900k 49
Juni 2139k 1900k 27
Maj 2223k 1800k 26
April 2613k 2550k 9
Mars 1350k 2150k 6
Februari 4771k 4150k 4
Januari 2316k 2400k 3
December 1462k 2050k 4
November 2698k 2400k 7
Oktober 2307k 2850k 13
September 2224k 2875k 8
Augusti 1677k 1900k 4