Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:18:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 17068
Utveckling 30 senaste dagarna: -16.7%

Avslut 30 senaste dagarna: 44
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 17726 41
Maj 19964 29
April 17327 24
Mars 20587 9
Februari 25314 7
Januari 27133 4
December 10663 5
November 20244 8
Oktober 11870 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 18533 18831 41
Maj 19609 18000 29
April 19398 17307 24
Mars 16081 25816 9
Februari 25314 24152 7
Januari 22360 25136 4
December 10663 15972 5
November 20244 23529 8
Oktober 11870 14024 2

Pris medel pris median Avslut
Juni 2197k 2200k 41
Maj 2679k 3100k 29
April 2692k 2500k 24
Mars 3287k 2750k 9
Februari 3450k 4300k 7
Januari 2912k 4600k 4
December 3020k 2890k 5
November 3059k 3000k 8
Oktober 1650k 2300k 2