Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2018-06-19 20:16:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 15545
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.37%

Avslut 30 senaste dagarna: 43
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Maj 14879 46
April 16526 16
Mars 14233 12
Februari 16544 6
Januari 23003 5
December 20000 5
November 16935 7
Oktober 15046 13
September 20807 8
Augusti 10542 4
Juli 18074 6
Juni 17266 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 15174 15086 46
April 16526 20503 16
Mars 13271 19708 12
Februari 18255 22549 6
Januari 17523 19672 5
December 18791 25961 5
November 17604 15384 7
Oktober 15046 12962 13
September 22217 24000 8
Augusti 10259 14179 4
Juli 18074 18500 6
Juni 17266 18918 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1968k 1700k 46
April 2303k 2400k 16
Mars 1928k 2700k 12
Februari 4360k 3625k 6
Januari 1472k 2400k 5
December 1710k 2050k 5
November 2698k 2400k 7
Oktober 2307k 2850k 13
September 2224k 2875k 8
Augusti 1677k 1900k 4
Juli 1861k 1500k 6
Juni 2586k 1820k 9