Huddinge kommun

Uppdaterad 2018-08-21 20:36:20

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 35987
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 36
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
Juli 34654 45
Juni 34070 59
Maj 35545 68
April 33199 67
Mars 34309 63
Februari 34803 73
Januari 35518 78
December 34841 24
November 37392 52
Oktober 35517 63
September 37139 82
Augusti 37079 74

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 34964 37931 45
Juni 33432 33777 59
Maj 35971 35585 68
April 33199 35114 67
Mars 34275 35652 63
Februari 35512 36166 73
Januari 35699 36808 78
December 34313 37142 24
November 37296 38492 52
Oktober 35348 38260 63
September 37237 37500 82
Augusti 37143 39824 74

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2102k 2050k 45
Juni 1983k 2050k 59
Maj 2247k 2000k 68
April 2257k 2030k 67
Mars 1880k 1980k 63
Februari 2693k 2100k 73
Januari 2371k 2160k 78
December 1894k 2025k 24
November 2256k 2080k 52
Oktober 2300k 2195k 63
September 2150k 2350k 82
Augusti 2788k 2300k 74