Huddinge kommun

Uppdaterad 2018-06-19 20:44:22

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 34760
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.05%

Avslut 30 senaste dagarna: 77
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Maj 35417 69
April 33245 68
Mars 34309 63
Februari 34803 73
Januari 35518 78
December 34841 24
November 37469 53
Oktober 35517 63
September 37139 82
Augusti 37079 74
Juli 38210 27
Juni 38187 50

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 35845 34746 69
April 33245 35777 68
Mars 34275 35652 63
Februari 35512 36166 73
Januari 35699 36808 78
December 34313 37142 24
November 37372 38492 53
Oktober 35348 38260 63
September 37237 37500 82
Augusti 37143 39824 74
Juli 38188 41454 27
Juni 38429 42658 50

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2237k 1975k 69
April 2257k 2065k 68
Mars 1880k 1980k 63
Februari 2693k 2100k 73
Januari 2371k 2160k 78
December 1894k 2025k 24
November 2263k 2080k 53
Oktober 2300k 2195k 63
September 2150k 2350k 82
Augusti 2788k 2300k 74
Juli 2278k 2150k 27
Juni 2200k 2175k 50