Huddinge kommun

Uppdaterad 2018-11-30 00:42:16

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 34381
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.24%

Avslut 30 senaste dagarna: 10
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 34185 86
September 35627 94
Augusti 35864 69
Juli 34922 44
Juni 34154 56
Maj 35545 68
April 33199 67
Mars 34067 62
Februari 34600 72
Januari 35518 78
December 34841 24
November 37392 52

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 33917 35698 86
September 35509 38636 94
Augusti 35701 36440 69
Juli 35250 38461 44
Juni 33486 35106 56
Maj 35971 35585 68
April 33199 35114 67
Mars 34275 35652 62
Februari 35183 36166 72
Januari 35699 36808 78
December 34313 37142 24
November 37296 38492 52

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2184k 2120k 86
September 2280k 2130k 94
Augusti 2264k 2095k 69
Juli 2105k 2100k 44
Juni 1974k 2050k 56
Maj 2247k 2000k 68
April 2257k 2030k 67
Mars 1910k 1980k 62
Februari 2624k 2100k 72
Januari 2371k 2160k 78
December 1894k 2025k 24
November 2256k 2080k 52