Huddinge kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:40:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 35777
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.67%

Avslut 30 senaste dagarna: 70
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Juni 35602 86
Maj 34881 77
April 33780 69
Mars 36845 66
Februari 36187 81
Januari 35604 88
December 37856 50
November 35666 65
Oktober 22716 5
September 33100 4
Augusti 40607 4
Juli 40182 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 35336 38188 86
Maj 34878 35353 77
April 33864 35231 69
Mars 36920 37668 66
Februari 36187 37894 81
Januari 35701 36752 88
December 37920 40789 50
November 35620 38046 65
Oktober 22716 25900 5
September 33100 43644 4
Augusti 37386 52794 4
Juli 40182 40375 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2336k 2195k 86
Maj 2232k 2050k 77
April 2324k 2170k 69
Mars 2428k 2220k 66
Februari 2236k 2160k 81
Januari 2208k 2150k 88
December 2085k 1950k 50
November 2312k 2160k 65
Oktober 1930k 2100k 5
September 2135k 2525k 4
Augusti 1860k 2095k 4
Juli 1835k 1615k 3