Huddinge kommun

Uppdaterad 2018-10-05 20:38:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 35265
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.1%

Avslut 30 senaste dagarna: 104
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
September 35790 95
Augusti 35864 69
Juli 34922 44
Juni 34154 56
Maj 35545 68
April 33199 67
Mars 34309 63
Februari 34600 72
Januari 35518 78
December 34841 24
November 37392 52
Oktober 35517 63

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 35462 38947 95
Augusti 35701 36440 69
Juli 35250 38461 44
Juni 33486 35106 56
Maj 35971 35585 68
April 33199 35114 67
Mars 34275 35652 63
Februari 35343 36166 72
Januari 35699 36808 78
December 34313 37142 24
November 37296 38492 52
Oktober 35348 38260 63

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2296k 2130k 95
Augusti 2264k 2095k 69
Juli 2105k 2100k 44
Juni 1974k 2050k 56
Maj 2247k 2000k 68
April 2257k 2030k 67
Mars 1880k 1980k 63
Februari 2682k 2100k 72
Januari 2371k 2160k 78
December 1894k 2025k 24
November 2256k 2080k 52
Oktober 2300k 2195k 63