Huddinge kommun

Uppdaterad 2019-07-19 20:38:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 34480
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.26%

Avslut 30 senaste dagarna: 53
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
Juni 33742 74
Maj 33639 110
April 32419 75
Mars 33477 78
Februari 34096 72
Januari 34743 55
December 32163 40
November 34840 71
Oktober 36167 19
September 33385 15
Augusti 37463 16
Juli 29020 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 33717 35200 74
Maj 33630 36136 110
April 32482 34210 75
Mars 33470 36082 78
Februari 34028 35714 72
Januari 35127 35688 55
December 32362 34536 40
November 35386 37133 71
Oktober 34034 36219 19
September 33385 32923 15
Augusti 36713 38914 16
Juli 29020 32043 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2109k 2100k 74
Maj 2105k 2200k 110
April 2070k 2000k 75
Mars 2324k 2125k 78
Februari 2285k 2080k 72
Januari 2254k 2025k 55
December 2013k 2050k 40
November 2236k 2230k 71
Oktober 2243k 2050k 19
September 2153k 2165k 15
Augusti 2036k 2150k 16
Juli 1845k 1950k 8