Huddinge kommun

Uppdaterad 2019-10-08 07:33:59

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 37263
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.71%

Avslut 30 senaste dagarna: 95
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
September 36187 97
Augusti 35558 75
Juli 34059 44
Juni 33670 75
Maj 33722 108
April 32845 38
Mars 33024 27
Februari 34708 10
Januari 34835 13
December 30025 7
November 35037 21
Oktober 34460 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 36248 39181 97
Augusti 34950 38675 75
Juli 34151 37068 44
Juni 33644 34948 75
Maj 33720 36454 108
April 33192 34210 38
Mars 33028 35000 27
Februari 34544 38709 10
Januari 34819 38383 13
December 30868 25657 7
November 35037 36868 21
Oktober 34220 36219 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2320k 2160k 97
Augusti 2109k 1980k 75
Juli 2007k 2070k 44
Juni 2122k 2075k 75
Maj 2109k 2200k 108
April 2051k 2000k 38
Mars 2293k 2100k 27
Februari 2310k 1970k 10
Januari 2396k 1910k 13
December 1735k 1950k 7
November 2236k 1900k 21
Oktober 2026k 2100k 21