Järfälla kommun

Uppdaterad 2019-07-19 20:35:54

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 33395
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.7%

Avslut 30 senaste dagarna: 64
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Juni 31787 80
Maj 31002 85
April 32019 83
Mars 33005 85
Februari 32443 79
Januari 32215 62
December 30731 44
November 32834 90
Oktober 30010 37
September 33418 31
Augusti 34022 18
Juli 36074 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 31780 31567 80
Maj 31126 32293 85
April 31951 32812 83
Mars 33068 33026 85
Februari 32196 33985 79
Januari 32508 33310 62
December 30731 32142 44
November 32720 33333 90
Oktober 30405 31111 37
September 32630 35064 31
Augusti 34893 35688 18
Juli 34914 37349 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2236k 2095k 80
Maj 2093k 2050k 85
April 2118k 1975k 83
Mars 2044k 2059k 85
Februari 2329k 1950k 79
Januari 2542k 2160k 62
December 2202k 2060k 44
November 2075k 2010k 90
Oktober 2010k 2100k 37
September 2292k 2050k 31
Augusti 2064k 2100k 18
Juli 2387k 2195k 14