Järfälla kommun

Uppdaterad 2019-11-06 07:32:08

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 32086
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.75%

Avslut 30 senaste dagarna: 94
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
Oktober 32453 98
September 33493 118
Augusti 32313 76
Juli 33404 53
Juni 32142 92
Maj 31851 68
April 32144 31
Mars 32922 39
Februari 31812 33
Januari 33271 22
December 32910 16
November 34319 39

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 32415 32286 98
September 33533 34117 118
Augusti 32179 32824 76
Juli 33829 33606 53
Juni 32130 31718 92
Maj 31757 33333 68
April 32144 33177 31
Mars 32837 34027 39
Februari 31796 30000 33
Januari 33291 33529 22
December 32910 33428 16
November 34319 33333 39

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2129k 2080k 98
September 2145k 2000k 118
Augusti 2159k 2000k 76
Juli 1928k 2000k 53
Juni 2255k 2095k 92
Maj 2130k 2060k 68
April 2223k 2020k 31
Mars 1924k 2025k 39
Februari 2310k 1950k 33
Januari 2623k 2100k 22
December 2165k 1995k 16
November 2172k 2050k 39