Järfälla kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:38:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 34039
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.18%

Avslut 30 senaste dagarna: 76
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 33251 92
Maj 33004 94
April 31057 74
Mars 33222 80
Februari 34663 91
Januari 33893 99
December 31003 46
November 34155 59
Oktober 29935 9
September 37061 5
Augusti 38741 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 33152 34574 92
Maj 32960 32812 94
April 31139 30833 74
Mars 33086 33305 80
Februari 34745 37142 91
Januari 34021 36307 99
December 30703 32841 46
November 34071 35081 59
Oktober 30899 28869 9
September 37061 38016 5
Augusti 38741 42753 2

Pris medel pris median Avslut
Juni 2190k 2000k 92
Maj 2193k 2070k 94
April 2060k 2000k 74
Mars 2167k 2015k 80
Februari 2184k 2060k 91
Januari 2169k 2050k 99
December 1967k 2000k 46
November 2094k 2100k 59
Oktober 2776k 2200k 9
September 2220k 2125k 5
Augusti 2925k 2950k 2