Järfälla kommun

Uppdaterad 2018-11-30 00:39:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 35439
Utveckling 30 senaste dagarna: 14.74%

Avslut 30 senaste dagarna: 5
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 30890 76
September 31624 70
Augusti 35178 68
Juli 32887 33
Juni 32639 57
Maj 31534 82
April 34759 58
Mars 33247 57
Februari 34946 83
Januari 36587 80
December 30541 40
November 33036 69

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 30950 30929 76
September 31618 32184 70
Augusti 35426 35000 68
Juli 32748 33333 33
Juni 32626 33806 57
Maj 31540 31932 82
April 34759 34848 58
Mars 32788 32681 57
Februari 35212 34425 83
Januari 36598 38536 80
December 30300 31996 40
November 32991 33173 69

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2084k 2060k 76
September 2184k 2050k 70
Augusti 2163k 2010k 68
Juli 2198k 2185k 33
Juni 2069k 1950k 57
Maj 2091k 2000k 82
April 2341k 2200k 58
Mars 1626k 2000k 57
Februari 2566k 2120k 83
Januari 2248k 2100k 80
December 1850k 2000k 40
November 2234k 2020k 69