Järfälla kommun

Uppdaterad 2019-09-17 20:31:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 32946
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.45%

Avslut 30 senaste dagarna: 97
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Augusti 32668 72
Juli 33483 47
Juni 32640 84
Maj 31399 91
April 32083 86
Mars 32735 69
Februari 33578 31
Januari 33752 26
December 33358 15
November 33763 41
Oktober 29837 36
September 33418 31

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 32527 33026 72
Juli 33988 33974 47
Juni 32617 32142 84
Maj 31520 32500 91
April 32017 33157 86
Mars 32746 32786 69
Februari 33194 36829 31
Januari 34089 33529 26
December 33358 33428 15
November 33709 33333 41
Oktober 30003 31111 36
September 32630 35064 31

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2127k 1995k 72
Juli 1881k 2000k 47
Juni 2255k 2095k 84
Maj 2124k 2060k 91
April 2134k 2000k 86
Mars 2194k 2085k 69
Februari 2384k 1950k 31
Januari 2709k 2280k 26
December 2248k 2220k 15
November 2192k 2095k 41
Oktober 1962k 2100k 36
September 2292k 2050k 31