Järfälla kommun

Uppdaterad 2018-10-05 20:35:33

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 31435
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.16%

Avslut 30 senaste dagarna: 78
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
September 31841 72
Augusti 35178 68
Juli 32713 32
Juni 32639 57
Maj 31534 82
April 34759 58
Mars 33247 57
Februari 34946 83
Januari 36587 80
December 30541 40
November 33036 69
Oktober 33517 91

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 31832 32236 72
Augusti 35426 35000 68
Juli 32569 33333 32
Juni 32626 33806 57
Maj 31540 31932 82
April 34759 34848 58
Mars 32788 32681 57
Februari 35212 34425 83
Januari 36598 38536 80
December 30300 31996 40
November 32991 33173 69
Oktober 33638 33571 91

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 2191k 2050k 72
Augusti 2163k 2010k 68
Juli 2170k 2185k 32
Juni 2069k 1950k 57
Maj 2091k 2000k 82
April 2341k 2200k 58
Mars 1626k 2000k 57
Februari 2566k 2120k 83
Januari 2248k 2100k 80
December 1850k 2000k 40
November 2234k 2020k 69
Oktober 2282k 2095k 91