Solna kommun

Uppdaterad 2017-01-20 01:48:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-1-20): 58839
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.52%

Avslut 30 senaste dagarna: 75
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Pris kvm Avslut
December 59148 81
November 55961 184
Oktober 56851 204
September 55616 168
Augusti 56080 156
Juli 55212 74
Juni 52197 112
Maj 51931 178
April 53863 209
Mars 54212 180
Februari 54017 162
Januari 54548 134

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 58940 58429 81
November 56122 56041 184
Oktober 56877 57826 204
September 55737 56507 168
Augusti 56051 55555 156
Juli 55782 55319 74
Juni 52289 51341 112
Maj 51806 51818 178
April 53983 54000 209
Mars 54103 53719 179
Februari 53989 54157 162
Januari 54483 53571 134

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2971k 3200k 81
November 3645k 3395k 184
Oktober 3716k 3400k 204
September 3484k 3450k 168
Augusti 3623k 3275k 156
Juli 3201k 3300k 74
Juni 3417k 3125k 112
Maj 3461k 3250k 178
April 3451k 3325k 209
Mars 3327k 3230k 179
Februari 3630k 3450k 162
Januari 3841k 3295k 134