Sundbyberg kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:39:37

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 53127
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.19%

Avslut 30 senaste dagarna: 81
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
Januari 52150 83
December 53193 43
November 53998 114
Oktober 52424 122
September 51327 93
Augusti 52435 88
Juli 46186 51
Juni 48638 75
Maj 50419 90
April 51677 92
Mars 53023 104
Februari 52028 137

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 51668 53125 83
December 53372 52192 43
November 53925 55357 114
Oktober 52623 54683 122
September 51490 53723 93
Augusti 52391 54732 88
Juli 45768 48535 51
Juni 48875 49662 75
Maj 50301 54474 90
April 51490 53389 92
Mars 52271 55736 104
Februari 52012 53958 137

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 3490k 3030k 83
December 3037k 3000k 43
November 3304k 3100k 114
Oktober 3329k 3000k 122
September 3232k 2900k 93
Augusti 3364k 3200k 88
Juli 2756k 2920k 51
Juni 2938k 2700k 75
Maj 3277k 3150k 90
April 3319k 2895k 92
Mars 2910k 2920k 104
Februari 3607k 2970k 137