Sundbyberg kommun

Uppdaterad 2018-11-30 00:40:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 51990
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.57%

Avslut 30 senaste dagarna: 16
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 53477 122
September 51516 90
Augusti 52426 88
Juli 46186 51
Juni 48336 74
Maj 50430 90
April 51625 93
Mars 53105 103
Februari 52028 137
Januari 53692 114
December 51283 59
November 54274 92

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 53658 55888 122
September 51683 54838 90
Augusti 52382 54732 88
Juli 45768 48535 51
Juni 48571 49662 74
Maj 50313 54474 90
April 51440 53092 93
Mars 52356 55736 103
Februari 52012 53958 137
Januari 53483 55038 114
December 51576 54609 59
November 53884 55777 92

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 3366k 3000k 122
September 3259k 2920k 90
Augusti 3363k 3200k 88
Juli 2756k 2920k 51
Juni 2927k 2700k 74
Maj 3285k 3150k 90
April 3305k 2850k 93
Mars 2909k 2900k 103
Februari 3607k 2970k 137
Januari 3463k 3000k 114
December 2922k 2850k 59
November 3515k 3040k 92