Sundbyberg kommun

Uppdaterad 2018-10-05 20:36:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 52023
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.09%

Avslut 30 senaste dagarna: 104
Avslut 7 senaste dagarna: 22

Pris kvm Avslut
September 51682 89
Augusti 51518 90
Juli 46186 51
Juni 48293 74
Maj 50396 91
April 51625 93
Mars 53079 104
Februari 52028 137
Januari 53692 114
December 51283 59
November 54198 93
Oktober 56293 104

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 51850 54838 89
Augusti 51450 54594 90
Juli 45768 48535 51
Juni 48527 49662 74
Maj 50280 54239 91
April 51440 53092 93
Mars 52334 55736 104
Februari 52012 53958 137
Januari 53483 55038 114
December 51576 54609 59
November 53816 55555 93
Oktober 56400 59459 104

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 3259k 2915k 89
Augusti 3361k 3200k 90
Juli 2756k 2920k 51
Juni 2926k 2700k 74
Maj 3283k 3150k 91
April 3305k 2850k 93
Mars 2910k 2920k 104
Februari 3607k 2970k 137
Januari 3463k 3000k 114
December 2922k 2850k 59
November 3512k 3040k 93
Oktober 3284k 3200k 104