Sundbyberg kommun

Uppdaterad 2019-07-19 20:36:57

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 51857
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.61%

Avslut 30 senaste dagarna: 71
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Juni 52455 91
Maj 50335 116
April 51136 96
Mars 49094 99
Februari 52042 82
Januari 51498 88
December 52420 46
November 54381 113
Oktober 50306 51
September 51960 26
Augusti 54881 32
Juli 47915 19

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 52595 52500 91
Maj 49693 53037 116
April 50808 52083 96
Mars 48830 48934 99
Februari 52279 53164 82
Januari 51558 53125 88
December 51975 52192 46
November 54329 55357 113
Oktober 50644 51724 51
September 51960 58181 26
Augusti 55693 57584 32
Juli 46674 50000 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3475k 3100k 91
Maj 3075k 2960k 116
April 3316k 3150k 96
Mars 3258k 3050k 99
Februari 3499k 2815k 82
Januari 3474k 3050k 88
December 3061k 3020k 46
November 3285k 3050k 113
Oktober 3673k 3000k 51
September 3047k 2850k 26
Augusti 3362k 3200k 32
Juli 2715k 2750k 19