Sundbyberg kommun

Uppdaterad 2018-08-21 20:34:50

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 49238
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.97%

Avslut 30 senaste dagarna: 62
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Juli 46775 53
Juni 48854 77
Maj 50562 94
April 51473 92
Mars 53025 106
Februari 52056 139
Januari 53445 115
December 51283 59
November 54302 93
Oktober 56211 105
September 56032 133
Augusti 59322 111

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 46209 48591 53
Juni 49083 50312 77
Maj 50452 54474 94
April 51289 53389 92
Mars 52291 55736 106
Februari 52037 53636 139
Januari 53250 54875 115
December 51576 54609 59
November 53907 55555 93
Oktober 56311 59313 105
September 56040 59322 133
Augusti 59598 60909 111

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2750k 2950k 53
Juni 3009k 2750k 77
Maj 3287k 3175k 94
April 3308k 2895k 92
Mars 2926k 2950k 106
Februari 3619k 2970k 139
Januari 3508k 3000k 115
December 2922k 2850k 59
November 3450k 3030k 93
Oktober 3278k 3120k 105
September 3402k 3200k 133
Augusti 3580k 3200k 111