Sundbyberg kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:39:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 53544
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.49%

Avslut 30 senaste dagarna: 114
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
Juni 54181 117
Maj 53082 113
April 55550 101
Mars 56307 111
Februari 57525 128
Januari 56260 114
December 54882 67
November 53054 91
Oktober 50836 14
September 57041 8
Augusti 42608 5
Juli 64278 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 53961 56451 117
Maj 53205 55384 113
April 55970 58401 101
Mars 56061 56904 111
Februari 57525 59090 128
Januari 56180 58333 114
December 54457 56838 67
November 53069 53466 91
Oktober 51135 51851 14
September 56677 60975 8
Augusti 44286 45865 5
Juli 64278 67609 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3308k 3000k 117
Maj 3283k 2950k 113
April 3300k 3100k 101
Mars 3659k 3300k 111
Februari 3505k 3235k 128
Januari 3381k 3050k 114
December 3094k 3250k 67
November 3381k 2800k 91
Oktober 2960k 3050k 14
September 3145k 2930k 8
Augusti 3976k 3495k 5
Juli 3162k 3695k 2