Sundbyberg kommun

Uppdaterad 2019-08-15 07:35:19

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 52784
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.83%

Avslut 30 senaste dagarna: 52
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Juli 51891 69
Juni 52355 90
Maj 50300 117
April 51150 93
Mars 49121 98
Februari 52066 81
Januari 51498 88
December 52420 46
November 54958 67
Oktober 52431 60
September 52696 29
Augusti 54341 37

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 52445 53228 69
Juni 52496 52500 90
Maj 49693 52884 117
April 50879 52083 93
Mars 48780 49509 98
Februari 52305 53164 81
Januari 51571 53125 88
December 51975 52192 46
November 54761 55357 67
Oktober 52501 55307 60
September 52696 58181 29
Augusti 54985 57065 37

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 3113k 2860k 69
Juni 3508k 3100k 90
Maj 3048k 2960k 117
April 3335k 3110k 93
Mars 3246k 3100k 98
Februari 3491k 2800k 81
Januari 3427k 3050k 88
December 3061k 3020k 46
November 3579k 3350k 67
Oktober 3526k 3140k 60
September 3008k 2700k 29
Augusti 3501k 3300k 37