Sundbyberg kommun

Uppdaterad 2019-10-08 07:32:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-10-8): 54850
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.13%

Avslut 30 senaste dagarna: 137
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Pris kvm Avslut
September 55513 147
Augusti 51313 124
Juli 52646 70
Juni 52447 91
Maj 50472 125
April 51843 68
Mars 49094 62
Februari 55266 36
Januari 54545 32
December 52188 23
November 58030 56
Oktober 53058 56

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 55298 56170 147
Augusti 51581 54411 124
Juli 53133 55319 70
Juni 52587 52500 91
Maj 49918 52884 125
April 51382 53623 68
Mars 48607 48934 62
Februari 56348 54909 36
Januari 55954 55813 32
December 50892 50704 23
November 57722 55316 56
Oktober 53524 56349 56

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 3563k 3175k 147
Augusti 3109k 3050k 124
Juli 3164k 2860k 70
Juni 3493k 3100k 91
Maj 3098k 2960k 125
April 3355k 3110k 68
Mars 3462k 3300k 62
Februari 3613k 2900k 36
Januari 3670k 3200k 32
December 3334k 3295k 23
November 3525k 3300k 56
Oktober 3336k 3225k 56