Upplands-Bro kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:46:45

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 25167
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.55%

Avslut 30 senaste dagarna: 13
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
Januari 31724 10
December 24468 11
November 26757 16
Oktober 28491 13
September 27556 21
Augusti 25962 18
Juli 23675 9
Juni 29204 10
Maj 26228 13
April 24770 22
Mars 25624 14
Februari 25431 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 30694 32870 10
December 24468 27321 11
November 27081 28358 16
Oktober 27607 29629 13
September 27556 26746 21
Augusti 25340 25864 18
Juli 25088 21916 9
Juni 29204 29824 10
Maj 26721 25000 13
April 24770 23880 22
Mars 26054 25257 14
Februari 25024 23529 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1878k 1750k 10
December 1684k 1755k 11
November 1835k 1900k 16
Oktober 1918k 2000k 13
September 1805k 1750k 21
Augusti 1745k 1825k 18
Juli 2080k 1605k 9
Juni 1946k 1800k 10
Maj 1890k 1870k 13
April 1780k 1790k 22
Mars 1853k 1885k 14
Februari 1807k 1700k 14