Upplands-Bro kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:45:04

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 28347
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 17
Avslut 7 senaste dagarna: 2

Pris kvm Avslut
Juni 27132 30
Maj 25190 27
April 25875 22
Mars 27751 29
Februari 26229 31
Januari 26976 22
December 26342 17
November 23983 9
Oktober 31601 4
September 26400 2
Augusti 25150 3
Juli 23455 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 27892 27757 30
Maj 25036 24629 27
April 25875 24226 22
Mars 27301 26893 29
Februari 26402 25595 31
Januari 26976 29444 22
December 25795 26484 17
November 24333 22619 9
Oktober 31601 36666 4
September 26400 32291 2
Augusti 25150 21726 3
Juli 23455 23455 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2139k 1925k 30
Maj 1906k 1895k 27
April 1886k 1845k 22
Mars 1893k 1815k 29
Februari 2030k 1910k 31
Januari 1892k 1865k 22
December 1645k 1960k 17
November 2108k 1895k 9
Oktober 2737k 2200k 4
September 1650k 1750k 2
Augusti 1945k 1825k 3
Juli 1595k 1595k 1