Upplands-Bro kommun

Uppdaterad 2019-11-06 07:39:08

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 26497
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.79%

Avslut 30 senaste dagarna: 29
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 26266 32
September 28603 28
Augusti 27432 27
Juli 25714 16
Juni 27504 21
Maj 25750 23
April 22609 5
Mars 23295 5
Februari 25102 5
Januari 23038 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 26583 25000 32
September 28354 27867 28
Augusti 27432 28432 27
Juli 24884 25000 16
Juni 28008 25488 21
Maj 25700 25317 23
April 22609 20306 5
Mars 23295 21641 5
Februari 25102 23979 5
Januari 24720 26826 2

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1945k 1925k 32
September 1960k 1850k 28
Augusti 1992k 1905k 27
Juli 1385k 1650k 16
Juni 2015k 1850k 21
Maj 1937k 1700k 23
April 1698k 1700k 5
Mars 1626k 1600k 5
Februari 1953k 1850k 5
Januari 2435k 1600k 2