Upplands-Bro kommun

Uppdaterad 2019-09-17 20:38:53

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-9-17): 28701
Utveckling 30 senaste dagarna: 12.84%

Avslut 30 senaste dagarna: 26
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
Augusti 27755 25
Juli 25989 13
Juni 27900 18
Maj 26433 29
April 24859 17
Mars 27065 20
Februari 26331 13
Januari 26200 3
December 17007 3
November 27270 6
Oktober 27555 12
September 26869 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 27755 28666 25
Juli 24948 25000 13
Juni 28469 27028 18
Maj 26365 26153 29
April 24859 26351 17
Mars 27065 28777 20
Februari 26331 27985 13
Januari 26642 27702 3
December 17007 30625 3
November 27270 29542 6
Oktober 27085 29333 12
September 26869 24320 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2000k 1905k 25
Juli 1303k 1595k 13
Juni 2082k 1870k 18
Maj 1893k 1700k 29
April 1737k 1795k 17
Mars 1683k 1665k 20
Februari 1924k 1850k 13
Januari 2406k 1695k 3
December 1479k 1700k 3
November 1746k 1850k 6
Oktober 2021k 2200k 12
September 2060k 1970k 9