Upplands-Bro kommun

Uppdaterad 2018-06-19 20:51:16

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-19): 26290
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.11%

Avslut 30 senaste dagarna: 14
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Maj 26437 14
April 24770 22
Mars 25624 14
Februari 24837 16
Januari 26687 9
December 25070 5
November 28425 20
Oktober 25206 23
September 28279 24
Augusti 26383 20
Juli 28296 14
Juni 29425 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 26925 25161 14
April 24770 23880 22
Mars 26054 25257 14
Februari 24534 23188 16
Januari 26822 26268 9
December 25070 24675 5
November 28425 29220 20
Oktober 25318 25864 23
September 28191 27536 24
Augusti 26542 26484 20
Juli 28296 28985 14
Juni 28300 30000 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 1855k 1870k 14
April 1780k 1790k 22
Mars 1853k 1885k 14
Februari 1829k 1835k 16
Januari 2293k 1800k 9
December 1607k 1500k 5
November 1701k 1820k 20
Oktober 2040k 1830k 23
September 1960k 1995k 24
Augusti 1944k 1750k 20
Juli 2011k 1950k 14
Juni 1493k 1870k 21