Vallentuna kommun

Uppdaterad 2019-08-15 07:39:29

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-8-15): 29019
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 9
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
Juli 29455 10
Juni 27899 15
Maj 28888 29
April 29413 16
Mars 32289 23
Februari 26883 16
Januari 30023 30
December 21975 10
November 27005 8
Oktober 30112 7
September 27016 3
Augusti 36217 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 29455 29000 10
Juni 27899 28129 15
Maj 28974 31509 29
April 28905 30551 16
Mars 33075 32777 23
Februari 26866 28205 16
Januari 30023 30752 30
December 22271 23869 10
November 26036 27848 8
Oktober 30112 29357 7
September 27016 26591 3
Augusti 36217 37052 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1930k 1775k 10
Juni 2229k 2000k 15
Maj 1889k 1900k 29
April 1991k 2000k 16
Mars 2018k 2045k 23
Februari 2485k 1950k 16
Januari 2026k 1950k 30
December 1897k 2035k 10
November 2330k 2050k 8
Oktober 2337k 2050k 7
September 2176k 1900k 3
Augusti 1611k 1550k 3