Vallentuna kommun

Uppdaterad 2019-07-19 20:41:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-7-19): 28669
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.42%

Avslut 30 senaste dagarna: 13
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
Juni 28310 16
Maj 29137 30
April 29413 16
Mars 32289 23
Februari 26883 16
Januari 30023 30
December 21975 10
November 26264 20
Oktober 29439 8
September 27395 4
Augusti 36217 3
Juli 27445 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 28310 28205 16
Maj 29228 31509 30
April 28905 30551 16
Mars 33075 32777 23
Februari 26866 28205 16
Januari 30023 30752 30
December 22271 23869 10
November 25477 27848 20
Oktober 30255 29357 8
September 27395 28979 4
Augusti 36217 37052 3
Juli 27445 30000 2

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2338k 2200k 16
Maj 1915k 2000k 30
April 1991k 2000k 16
Mars 2018k 2045k 23
Februari 2485k 1950k 16
Januari 2026k 1950k 30
December 1897k 2035k 10
November 2081k 1900k 20
Oktober 2496k 2050k 8
September 2051k 1900k 4
Augusti 1611k 1550k 3
Juli 2315k 2620k 2