Vallentuna kommun

Uppdaterad 2020-07-19 12:43:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 30068
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.27%

Avslut 30 senaste dagarna: 13
Avslut 7 senaste dagarna: 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Juni 30286 29
Maj 27585 18
April 28816 16
Mars 30556 23
Februari 31706 36
Januari 29742 25
December 29345 8
November 34923 33

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 28928 30625 29
Maj 29273 30213 18
April 28816 30040 16
Mars 30561 31516 23
Februari 31677 33421 36
Januari 30458 28687 25
December 30188 30579 8
November 34672 39043 33

Pris medel pris median Avslut
Juni 1855k 1900k 29
Maj 2370k 2100k 18
April 2058k 2095k 16
Mars 2211k 2170k 23
Februari 2096k 1970k 36
Januari 2445k 2295k 25
December 1263k 1750k 8
November 2952k 2795k 33