Vallentuna kommun

Uppdaterad 2019-11-06 07:37:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-11-6): 31433
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.44%

Avslut 30 senaste dagarna: 15
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Oktober 32997 16
September 29999 33
Augusti 29958 28
Juli 30299 14
Juni 27186 17
Maj 30179 25
April 29458 11
Mars 31180 12
Februari 28284 13
Januari 31550 14
December 27235 5
November 25781 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 32997 32975 16
September 29999 30714 33
Augusti 29958 31578 28
Juli 30299 29104 14
Juni 27186 27551 17
Maj 30336 31509 25
April 29211 30398 11
Mars 31180 36517 12
Februari 28299 28205 13
Januari 31550 34009 14
December 27235 25757 5
November 25781 27848 10

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2331k 2110k 16
September 2159k 2000k 33
Augusti 1989k 1875k 28
Juli 1903k 1775k 14
Juni 2217k 2025k 17
Maj 1913k 2000k 25
April 2153k 1900k 11
Mars 1852k 1975k 12
Februari 2353k 1950k 13
Januari 2168k 2150k 14
December 2169k 1850k 5
November 2184k 1950k 10