Vallentuna kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:44:22

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 29883
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.18%

Avslut 30 senaste dagarna: 25
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
Januari 30270 28
December 21305 9
November 26308 18
Oktober 30013 20
September 27341 27
Augusti 29676 23
Juli 26346 8
Juni 29293 22
Maj 27530 20
April 27089 16
Mars 28091 22
Februari 27442 23

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 30270 32467 28
December 21562 21194 9
November 25435 27857 18
Oktober 30365 30566 20
September 27341 27477 27
Augusti 29676 31632 23
Juli 25088 28192 8
Juni 29653 30166 22
Maj 27530 31603 20
April 27089 26320 16
Mars 28379 30157 22
Februari 28099 27519 23

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2026k 1950k 28
December 1801k 1850k 9
November 2084k 1895k 18
Oktober 2236k 2050k 20
September 2054k 1950k 27
Augusti 1971k 1900k 23
Juli 1685k 2000k 8
Juni 2066k 1895k 22
Maj 2038k 1950k 20
April 1849k 1810k 16
Mars 1710k 1955k 22
Februari 2219k 2000k 23