Vallentuna kommun

Uppdaterad 2018-08-21 20:38:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-21): 30717
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.3%

Avslut 30 senaste dagarna: 11
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
Juli 25088 7
Juni 29452 21
Maj 28023 21
April 26998 15
Mars 28091 22
Februari 28169 24
Januari 29709 21
December 23455 6
November 28000 23
Oktober 32639 27
September 31889 27
Augusti 32033 23

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 25088 25762 7
Juni 29452 30166 21
Maj 28023 31603 21
April 26998 25316 15
Mars 28379 30157 22
Februari 28734 31081 24
Januari 29709 30746 21
December 23455 24937 6
November 27749 28030 23
Oktober 32488 33636 27
September 31531 31645 27
Augusti 32454 35766 23

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 1925k 2000k 7
Juni 1930k 1880k 21
Maj 2029k 1950k 21
April 1862k 1810k 15
Mars 1710k 1955k 22
Februari 2301k 2000k 24
Januari 2063k 2050k 21
December 1759k 1895k 6
November 1773k 1895k 23
Oktober 2310k 2015k 27
September 2290k 2300k 27
Augusti 2337k 2095k 23