Vallentuna kommun

Uppdaterad 2018-11-30 00:45:07

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 36907
Utveckling 30 senaste dagarna: 22.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 2
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 30071 19
September 27292 26
Augusti 29676 23
Juli 26346 8
Juni 29293 22
Maj 27530 20
April 26998 15
Mars 28091 22
Februari 27442 23
Januari 29709 21
December 23455 6
November 28000 23

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 30448 30566 19
September 27292 27477 26
Augusti 29676 31632 23
Juli 25088 28192 8
Juni 29653 30166 22
Maj 27530 31603 20
April 26998 25316 15
Mars 28379 30157 22
Februari 28099 27519 23
Januari 29709 30746 21
December 23455 24937 6
November 27749 28030 23

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2192k 2050k 19
September 2068k 1995k 26
Augusti 1971k 1900k 23
Juli 1685k 2000k 8
Juni 2066k 1895k 22
Maj 2038k 1950k 20
April 1862k 1810k 15
Mars 1710k 1955k 22
Februari 2219k 2000k 23
Januari 2063k 2050k 21
December 1759k 1895k 6
November 1773k 1895k 23