Västra Götalands län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:20:28

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 22922
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.29%

Avslut 30 senaste dagarna: 445
Avslut 7 senaste dagarna: 60

Pris kvm Avslut
Juni 24522 589
Maj 25576 432
April 24792 219
Mars 25699 142
Februari 27195 97
Januari 26069 72
December 19354 60
November 23256 127
Oktober 23573 120
September 23815 170
Augusti 23430 101
Juli 19981 85

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 24510 22685 589
Maj 25757 23947 432
April 24831 23000 219
Mars 26377 25217 142
Februari 26831 26171 97
Januari 26692 24137 72
December 20531 16993 60
November 22524 21863 127
Oktober 23735 19387 120
September 23785 18857 170
Augusti 24107 19473 101
Juli 19382 16772 85

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2908k 2555k 589
Maj 3286k 2750k 432
April 3368k 2825k 219
Mars 3202k 3050k 142
Februari 3791k 3350k 97
Januari 4110k 3400k 72
December 2519k 2000k 60
November 3056k 3000k 127
Oktober 3219k 2500k 120
September 2963k 2360k 170
Augusti 3122k 2350k 101
Juli 2348k 1850k 85