Västra Götalands län – hus

Uppdaterad 2020-07-19 12:25:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-19): 24862
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.95%

Avslut 30 senaste dagarna: 501
Avslut 7 senaste dagarna: 77

Pris kvm Avslut
Juni 26742 604
Maj 28076 493
April 27568 364
Mars 27007 207
Februari 30661 103
Januari 27879 74
December 27333 74
November 27212 86
Oktober 24902 37
September 30294 17
Augusti 29255 10
Juli 19227 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 26896 25419 604
Maj 28040 26818 493
April 27486 25773 364
Mars 26872 27027 207
Februari 30766 29873 103
Januari 27796 25984 74
December 26817 30198 74
November 27142 25746 86
Oktober 25490 21791 37
September 28980 22313 17
Augusti 29255 30000 10
Juli 19474 25882 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3443k 2950k 604
Maj 3689k 3300k 493
April 3615k 3430k 364
Mars 3813k 3500k 207
Februari 4479k 4325k 103
Januari 3926k 3400k 74
December 3485k 3650k 74
November 3829k 3700k 86
Oktober 3960k 3375k 37
September 4097k 3000k 17
Augusti 4104k 3995k 10
Juli 2268k 3300k 8