Västra Götalands län – hus

Uppdaterad 2020-07-06 11:54:17

Snittpris

picture.png
Senaste(2020-7-6): 26599
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.58%

Avslut 30 senaste dagarna: 555
Avslut 7 senaste dagarna: 121

Pris kvm Avslut
Juni 26214 604
Maj 27803 522
April 27486 393
Mars 27009 232
Februari 30767 116
Januari 28814 83
December 27593 75
November 26472 119
Oktober 24249 44
September 30294 17
Augusti 29255 10
Juli 19227 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 26388 25000 604
Maj 27786 26344 522
April 27369 25465 393
Mars 26867 26993 232
Februari 30857 29873 116
Januari 28738 26859 83
December 27102 30198 75
November 26920 25146 119
Oktober 23774 21093 44
September 28980 22313 17
Augusti 29255 30000 10
Juli 19474 25882 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3341k 2900k 604
Maj 3616k 3200k 522
April 3623k 3400k 393
Mars 3718k 3500k 232
Februari 4520k 4350k 116
Januari 3990k 3400k 83
December 3523k 3650k 75
November 3598k 3450k 119
Oktober 3972k 3375k 44
September 4097k 3000k 17
Augusti 4104k 3995k 10
Juli 2268k 3300k 8